Case studies:

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami realizacji naszych projektów w ramach usługi badania rynku.
Ukazujemy wstępne założenia, zastosowane rozwiązania, spełnione procedury oraz uzyskane efekty.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na czym polega case study?

Case study to szczegółowe studium przypadku, które przedstawia określoną sytuację, problem lub wyzwania, jakie organizacja musiała rozwiązać. Przedstawia ono cały proces i wyniki działań, które zostały podjęte w celu rozwiązania danego problemu.

Czy warto korzystać z case study?

Tak, ponieważ stanowi ono skuteczne narzędzie pozwalające na prezentowanie i weryfikowanie efektów działań podejmowanych przez organizację. Dzięki niemu można w sposób przejrzysty i przekonujący przedstawić rozwiązania, które przyniosły pozytywne skutki w określonych warunkach.

Czy może być wykorzystywane w badaniach rynkowych?

Oczywiście, że tak. Szczególnie w badaniach jakościowych, gdyż pozwala na dogłębne zrozumienie danego problemu lub sytuacji i przedstawienie rozwiązań, które przyniosły pozytywne skutki.

English version
Badania ankietowe od 4 zł