Badanie marketingowe znajomości marki

Cel badania
  • Przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki przed i po przeprowadzeniu kampanii marketingowej.
  • Badanie przeprowadzone zostało na grupie 1000 Polaków oraz 601 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ogółem podczas całego badania przeprowadzono ponad 3000 wywiadów.
Realizacja badania

Badanie marketingowe pozwoliło odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • Jaka jest znajomość marki wśród przedsiębiorców i mieszkańców (znajomość spontaniczna i wspomagana)?
  • Jak respondenci oceniają badaną markę w porównaniu z innymi konkurencyjnymi firmami?
  • Jakie są cechy wyróżniające badaną markę?
  • Czy respondenci poleciliby badaną markę swoim znajomym?
Efekty końcowe badania
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co powinno być uwzględnione w badaniu marketingowym dotyczącym znajomości marki?

W każdym badaniu marketingowym powinny być uwzględnione kwestie, takie jak: rozpoznawalność marki, skojarzenia z marką, poziom lojalności klientów, preferencje klientów dotyczące marki, poziom satysfakcji z produktów lub usług oferowanych przez markę oraz postrzeganie marki w stosunku do konkurencji.

Jakie płyną korzyści z przeprowadzenia badania marketingowego?

Badanie może pomóc w zidentyfikowaniu słabych i mocnych stron marki, co pozwoli na opracowanie skutecznej strategii marketingowej, zwiększenie rozpoznawalności marki, zwiększenie lojalności klientów oraz pozyskanie nowych klientów.

Czy badanie marketingowe może być wykorzystane dla każdej branży?

Tak, badanie marketingowe dotyczące znajomości marki jest ważne dla każdej branży, ponieważ pomaga w zrozumieniu świadomości i preferencji konsumenckich, a także w opracowaniu skutecznych strategii marketingowych.

English version
Badania ankietowe od 4 zł