Badanie marketingowe znajomości marki

Cel badania
  • Przeprowadzenie badania znajomości marki przed i po przeprowadzeniu kampanii marketingowej.
  • Badanie przeprowadzone zostało na grupie 1000 Polaków oraz 601 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ogółem podczas całego badania przeprowadzono ponad 3000 wywiadów.
Realizacja badania

Badanie marketingowe pozwoliło odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • Jaka jest znajomość marki wśród przedsiębiorców i mieszkańców (znajomość spontaniczna i wspomagana)?
  • Jak respondenci oceniają badaną markę w porównaniu z innymi konkurencyjnymi firmami?
  • Jakie są cechy wyróżniające badaną markę?
  • Czy respondenci poleciliby badaną markę swoim znajomym?
Efekty końcowe badania
  • Przygotowano bazę danych z wyników badania
  • Wykonano analizę wyników
  • Sporządzono raporty końcowe
English version
Badania ankietowe od 4 zł