Badania świadomości marki

Badania świadomości i wizerunku marki - Brand Awareness Research

Wartość marki uzależniona jest niejednokrotnie od wielkości grona osób, które bez trudu ją rozpoznają, czyli od tzw. świadomości marki (Brand Awareness). Informacje na temat powszechności marki są niezbędne do efektywnego zarządzania. Badania rynku dotyczące świadomości marki realizowane są na potrzeby efektywnych działań promocyjnych.

Metodologia badań marketingowych naszej firmy oparta jest na trzech wskaźnikach:

 • Świadomość spontaniczna, czyli odsetek badanych, którzy bez pomocy ankietera są w stanie podać nazwę marki;
 • Świadomość wspomagana, czyli odsetek badanych, którzy deklarują znajomość marki po jej przytoczeniu przez ankietera;
 • Świadomość TOM (ang. Top of Mind), czyli odsetek badanych, którzy wskazują daną markę jako pierwszą w badaniu (pierwsza, która przyjdzie do głowy respondentowi).

Kształtowanie świadomości marki polega na ugruntowaniu w umysłach konsumentów jej istnienia. Dzięki poznaniu pozycji, w której znajduje się dana marka na rynku, można rozpocząć tworzenie strategii rozwoju i dobór działań promocyjnych, które okażą się najbardziej efektywne. Otrzymane dane mogą również pomóc w oszacowaniu kosztów działań marketingowych, które należałoby podjąć. Niezwykle ważne w celu ich pozyskania są kompleksowo prowadzone analizy rynku. 

Brand Awareness Research

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Identyfikacja świadomości istnienia marki pośród konsumentów pozwala odpowiednio zaplanować działania promocyjne;
 • Rozpoznanie sytuacji pod kątem stopnia lojalności konsumentów względem marki;
 • Możliwość porównania rozpoznawalności marki względem konkurencyjnych marek.

 

Jak to robimy?

 • Badanie marketingowe rozpoznawalności marki stanowi zwykle część przeprowadzanych badań fokusowych, a także badań ilościowych CATI, PAPI, CAWI lub CAPI;
 • W pierwszej kolejności badamy spontaniczną znajomość marki, prosząc osobę badaną o wskazanie jej nazwy bez pomocy ankietera;
 • Weryfikowana jest również wspomagana znajomość marki. W tym celu badanemu przedstawia się nazwę marki, po czym ten deklaruje, czy jest mu ona znana;
 • Świadomość TOM - badana poprzez podanie przez respondenta pierwszej znanej przez siebie nazwy marki w danej kategorii produktów.

Consumer Collage

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Wydobywanie ukrytych insightów, pozwalających na wprowadzanie rozwiązań w zakresie strategii komunikacji oraz budowania marki;
 • Możliwość sięgnięcia do postaw i odczuć badanych, które są trudne lub niemożliwe do zwerbalizowania;
 • Badanie marketingowe jest przyjemne i angażujące dla jego uczestników, co ułatwia pozyskanie wartościowych i interesujących informacji.

Jak to robimy?

 • Respondenci otrzymują katalogi i czasopisma, z których wycinają dowolne fragmenty. Następnie tworzą kreatywne kompozycje, które mają przedstawić ich skojarzenia wobec badanej marki;
 • Finalny efekt prac jest poddawany grupowej dyskusji, podczas której badani przy wsparciu moderatora dokonują jego interpretacji;
 • Po zakończeniu badania rynku konsumentów, specjaliści badań jakościowych wykorzystują swoje doświadczenie w celu wyciągnięcia wniosków. W ten sposób powstają gotowe insighty, przekazywane w postaci raportu do klienta.

FMCG Insights

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Badanie nieuświadomionych odczuć i postaw klientów wobec marki z sektora produktów szybkozbywalnych.
 • Uzyskiwanie od uczestników badania kreatywnych idei, pozwalających w odpowiedni sposób kształtować markę.
 • Badanie marketingowe postrzegania marki na tle marek konkurencyjnych.
 • Badani dzielą się swoimi pomysłami i wrażeniami bez poczucia skrępowania i obaw o krytykę.
 • Proces badania jest przyjemny i pasjonujący dla respondentów, dlatego wzrastają szanse na zdobycie cennych informacji.
 • Dysponujemy doświadczonym zespołem badaczy jakościowych, którzy potrafią trafnie zinterpretować pozyskane dane, proponując następnie rozwiązania przekładające się na rynkowy sukces.

Potencjał wykorzystania

 • Kiedy chcesz pozyskać od klientów cenne informacje, których nawet oni sami nie są do końca świadomi.
 • Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie sposobów na pozycjonowanie marki produktów FMCG.
 • Jeśli pragniesz odejść od pozyskiwania jedynie powierzchownych danych tradycyjnymi metodami ilościowymi.
 • Kiedy zamierzasz dowiedzieć się, dlaczego Twoja marka nie odnosi zakładanego sukcesu na rynku.
 • Jako eksploracyjne badanie rynku przed realizacją badań ilościowych.

Jak to robimy?

 • Wykorzystujemy sprawdzone techniki projekcyjne (kolaże, techniki personifikacji etc.), dostosowując ich przebieg do specyfiki projektu.
 • Stawiamy na kreatywne sposoby odkrywania insightów, wypracowywane w naszym zespole badawczym. Testujemy nawet najbardziej szalone pomysły.
 • Do badań marketingowych rekrutujemy osoby dopasowane do ich specyfiki, biorąc pod uwagę takie kwestie jak styl życia, czy cechy społeczno-demograficzne (płeć, wiek, sytuacja zawodowa etc).
 • Techniki projekcyjne wykorzystywane jako element indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI).
 • Techniki projekcyjne jako element grupowych wywiadów FGI.

   

Zobacz przykładowe realizacje. Case study: Badania wizerunku marki  

English version
Badania marki 2019 Badania ankietowe od 4 zł