Insight konsumencki

badania marketingowe

Ważny obszar badań jakościowych stanowią te ich aspekty, które pozwalają na bezpośredni wgląd (tzw. insight) w potrzeby badanych respondentów. Umożliwiają zrozumienie ich preferencji jako nabywców, a także zachowań oraz sposobów myślenia i emocjonalnego reagowania w określonych sytuacjach społecznych czy kulturowych. Wiedza, którą dają skutecznie przeprowadzone insighty konsumenckie (consumer insight) pozwala zarówno na tworzenie nowych możliwości rozwoju istniejących już marek, produktów i usług, jak i lepsze dopasowanie oferty do świadomych lub nieświadomych potrzeb konkretnych grup konsumentów.

 

Consumer insight

Insight konsumencki pozyskiwany w ramach naszych badań marketingowych ma na celu identyfikację oraz zrozumienie potrzeb klientów - zwłaszcza tych, mających wymiar ukryty. Realizowane przez nas badania rynkowe typu insight polegają w szczególności na odkryciu nieuświadomionych mechanizmów, którymi kierują się konsumenci podczas dokonywania wyborów.

 

Insighty konsumenckie pozwalają odpowiedzieć m.in. na następujące pytania badawcze:

  • Jakimi cechami charakteryzują się konsumenci?
  • Jakie wyznają wartości?
  • Jaki jest ich profil psychospołeczny?
  • Czym kierują się konsumenci, jakie są ich wymagania wobec produktu/usługi?
  • W jakim celu dokonują oni zakupu usługi/produktu?

 

Insight konsumencki przeprowadzamy za pomocą zróżnicowanych narzędzi jakościowych, m.in. takich jak zogniskowane wywiady grupowe, indywidualne wywiady pogłębione oraz badania tajemniczego klienta.

 

W budowaniu wartościowych insightów wykorzystywane są również techniki projekcyjne, które umożliwiają dotarcie to tych postaw konsumentów, których sami sobie nie uświadamiają.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki feedback można uzyskać dzięki badaniu Insight Konsumencki?

Dzięki badaniu Insight Konsumencki można uzyskać różne informacje dotyczące konsumentów. Mowa o takich aspektach, jak preferencje produktowe, zachowania zakupowe, czynniki wpływające na decyzje zakupowe, postrzeganie marki i wizerunku firmy, ocenę jakości produktów lub usług.

Jaką korzyść może mieć marka z badania Insightów Konsumenckich?

Badanie Insight Konsumencki pozwala firmom lepiej poznać swoich klientów, dostosować swoją ofertę do ich potrzeb, zwiększyć sprzedaż i poprawić wizerunek firmy. Czyli te wszystkie działania, które powinny być priorytetowe dla firmy.

Dla kogo będą przeznaczone badania Insight Konsumecki?

Badanie Insight Konsumencki jest przeznaczone dla firm i przedsiębiorstw, które chcą poznać swoich klientów i lepiej dostosować swoją ofertę do ich potrzeb.

English version
Badania ankietowe od 4 zł