Badania szumu medialnego

Badania szumu medialnego

Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych zmienił w ostatnich latach formy budowania zaufania klientów. Dużym zainteresowaniem i skutecznością cieszy się tzw. marketing szeptany, polegający na przekazywaniu informacji przez osoby z najbliższego kręgu (znajomych, członków rodzin, współpracowników, internautów). 

Dlaczego warto przeprowadzić badania rynku?
Coraz częściej konsumenci decydują się zaufać obcym ludziom wyrażającym opinie w internetowych sieciach społecznościowych (poprzez fora internetowe, komentarze, oceny klientów) niż ekspertom. Zachowania konsumenta są determinowane wpływem grup odniesienia. W celu weryfikacji faktycznego poziomu szumu medialnego, konieczne jest przeprowadzenie po tym kątem kompleksowej analizy rynku. 

Nasza propozycja badawcza
Kierując się nieustannym wzrostem znaczenia Social mediów w kształtowaniu opinii konsumentów, rozszerzyliśmy swoją ofertę o badania rynku w obszarze określania szumu medialnego. W trakcie ich realizacji dokonujemy dogłębnych analiz internautów w różnych miejscach Sieci.

Badanie szumu medialnego opiera się w głównej mierze na analizie danych zastanych (desk research); może być jednak poszerzone o komponent ilościowy, w którym badanym zadawane są pytania dotyczące źródeł opinii innych użytkowników, sposobów zdobywania informacji, poziomu zaufania wobec tych źródeł itd. 

Buzz Research

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Badania ankietowe internautów na temat produktów: tego rodzaju badanie rynku obejmuje różnego rodzaju sieci społecznościowe, wpisy na forach internetowych, blogach i innych stronach www., na których są zamieszczane opinie dotyczące produktu;
 • Możliwe wychwycenie trendów pod kątem przepływu zaufania w kierunku marek konkurencyjnych;
 • Wskazanie możliwych do wdrożenia zmian w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej dla marki w przestrzeni social media.

Jak to robimy?

 • Kompleksowa analiza rynku z uwzględnieniem danych zastanych (Desk research);
 • Internetowe badanie marki CAWI
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy przeprowadzanie badań szumu medialnego przy pomocy ankiet Cawi, jest dobrym pomysłem?

Technika Cawi obecnie jest bez wątpienia jedną z bardziej popularnych oraz dynamicznych metod badań marketingowych. Sprawdzi się ona idealnie przy badaniach szumu medialnego. Dodatkowo wykorzystywana jest równie często przy badaniach: naukowych, rynku, zaangażowania klientów. Respondent ankiety otrzymuje ją i wypełnia całkowicie online.
 

Jakie aspekty możemy wyłapać przy pomocy badań szumu medialnego?
 • Pozyskać cenne informacje na temat wizerunku oraz świadomości marki w oczach konsumentów, 
 • Zweryfikować odbiór komunikatów reklamowych, z którymi wychodzimy do odbiorców,
 • Wychwycić trendy dotyczące postrzegania marek konkurencyjnych w sieci internetowej,
 • Zapobiec oraz przeciwdziałać sytuacją kryzysowym marki.
   
Czy marki powinny wykorzystywać marketing szeptany?

Jak najbardziej tak. Marketing szeptany jest świetną reklamą dla przedsiębiorstw, a wiele osób w dalszym ciągu go nie docenia. Warto zachęcać użytkowników lub klientów do wywołania dyskusji na temat naszego produktu, wszystko to, bez promowania go. W następnym kroku warto podkreślić zalety produktu. Dobrze prowadzony marketing szeptany, jest w dużej mierze niezauważalny dla odbiorcy. Także wykorzystanie go podczas badania szumu medialnego może okazać się strzałem w dziesiątkę. 
 

English version
Badania ankietowe od 4 zł