Badania Marki

Badania Wizerunku Marki

Badania wizerunku marki

Dlaczego warto prowadzić badania wizerunku marki? 

Marka pozwala odróżnić produkt od takich samych produktów firm konkurencyjnych. Znaczenie marki w marketingu produktów jest jednak współcześnie znacznie istotniejsze niż 100 lat temu. Nowoczesna marka to nie tylko logo, nazwa czy oryginalny kolor opakowania. To również komunikat, iż dostarczany towar spełnia określone wymagania, jest dostosowany do określonych oczekiwań odbiorcy oraz że jego zakup wpisuje się w określony styl życia.

Znaczenie marki ibadania marki jako elementu istotnie wspierającego sprzedaż produktów i usług najpełniej wyraża sentencja amerykańskiego ekonomisty Philipa Kotlera:

Marka oznacza obietnicę sprzedawcy, że dostarczy nabywcy spójnych własności, korzyści i usług trudnych do uzyskania dla dóbr typu no names

Wykorzystanie marki w procesie sprzedaży produktów i usług wymaga nie tylko opracowania koncepcji marki, ale również jej stałego monitoringu, rozwoju i ewaluacji. Jeśli marka ma oddziaływać na decyzje konsumentów, musi pozostawać w zgodności z ich oczekiwaniami i potrzebami. Stwierdzenie Davida Ogilvy`a:

Marka to idea produktu stworzona przez konsumenta

Słynny ojciec reklamy jednoznacznie wskazuje, że nie jest możliwe skonstruowanie marki bez udziału konsumentów, nawet jeśli dysponuje się najlepszymi ekspertami marketingu. Koncepcja marki skonstruowanej bez udziału odbiorców to jedynie niezweryfikowana wizja, której wdrożenie wiąże się z dużym ryzykiem. Ryzyko wdrożenia niezweryfikowanych pomysłów na markę jest całkowicie eliminowane w toku realizacji odpowiednich badań rynku, podczas których nie tylko rozpoznawane są potrzeby konsumentów, ale również w toku których – zgodnie z właściwą metodologią – konsumenci kształtują koncepcję marki. Reasumując, konstruowanie marki to proces, w którym o ostatecznym efekcie decydują potencjalni i faktyczni odbiorcy, ich przekonania, pomysły, aspiracje, wartości. Konstruowanie marki z aktywnym udziałem konsumentów to dopiero początek drogi do zapewnienia przewagi konkurencyjnej dla oferowanych produktów i usług. Skuteczność działań zależy od zakorzenienia się marki w świadomości społecznej. Na tym etapie przedsięwzięcia ważne jest podjęcie działań z zakresu promocji marki. Działania te, podobnie jak sam proces konstruowania marki, wymaga monitoringu z uwzględnieniem opinii konsumentów. Badania marketingowe doskonale sprawdzają się pod kątem weryfikacji świadomości marki - zarówno wspomaganej, jak i spontanicznej. 

Realizując badania marki:

 • włączamy w proces konstruowania marki przedstawicieli najbardziej kluczowych kategorii klientów oraz przywódców opinii;
 • rozpatrujemy powiązania między potrzebami, aspiracjami, stylem życia a odpowiednimi cechami konstruowanej marki;
 • rozpatrujemy różnice między marką konstruowaną a markami konkurencyjnymi;
 • rozpatrujemy postrzeganie przez konsumentów odpowiednich cech badanej marki na tle cech innych konkurencyjnych marek;
 • analizujemy skojarzenia związane z marką;
 • analizujemy świadomość marki oraz lojalność względem marki;
 • ewaluujemy promocję marki pod kątem oczekiwań konsumentów;
 • sprawdzamy skuteczność kampanii marketingowych.

Nasi doświadczeni badacze:

 • dokładnie zweryfikują poszukiwane przez Państwa informacje;
 • dokonają trafnych i rzetelnych pomiarów;
 • zastosują uznane i sprawdzone metody;
 • opracują użyteczne i przejrzyste raporty;
 • dokonają staranności w zachowaniu terminów i standardów komunikacji.

Nasze sprawdzone obszary badań:

Badania rynku

Badania świadomości i wizerunku marki

Badania rynku

Badania kapitału marki

Badania rynku

Badania szumu medialnego

Badania rynku

Badania reklamy

Wypracowane przez nas multi-narzędzia badawcze:

 • Brand Awareness Research (świadomość marki)
 • Consumer Collage
 • FMCG Insights

 

Zobacz przykładowe realizacje.
Case study: Badania wizerunku marki 

 • Brand Equity
 • Buzz Research
 • Advertising Campaigns OTC
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak mogą wyglądać pytania podczas badania wizerunku marki?

Oparte na skali Likerta – przykładowo wymieniamy sformułowania, które są związane z marką, a respondent wskazuje, w jakim stopniu (np. w skali od 1 do 5) zgadza się z każdym z nich.
Oparte na dyferencjale semantycznym — podczas tych pytań, respondent dostaje 2 możliwości do wyboru, np. czy marka jest autentyczna — nieautentyczna. W ten sposób dokonuje oceny atrybutów marki, które są wyrażone za pomocą dwóch przeciwstawnych wyrażeń.
 

Za pomocą jakich metod przeprowadza się badania wizerunku marki?

W pierwszej kolejności badania wizerunku marki można przeprowadzić za pomocą metod ilościowych. To właśnie dzięki nim dowiemy się, jak dużo osób mówi o naszej firmie, czy produkcie. Można je przeprowadzić za pośrednictwem tradycyjnych wywiadów (osobistych/telefonicznych) lub ankiet internetowych. 
Badanie wizerunku marki można również przeprowadzić z wykorzystaniem metod jakościowych. Podczas nich stosuje się różnego rodzaju pytania, które mają na celu pokazać skojarzenia z Twoją marką, czy usługą. 
 

Czy badania wizerunku marki są drogie?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ cena ustalana jest za każdym razem indywidualnie do danego badania. Zależy ona od:

 • Wyboru metody badania,
 • Wielkości ankiety lub długości wywiadu,
 • Trudności oraz specyfikacji problemu badawczego,
 • Na jak licznej grupie ma zostać wykonane badanie.
   
English version
Badania marki 2019 Badania ankietowe od 4 zł