Tag: badania ankietowe

Badania opinii pacjentów

Realizowane przez nas badania opinii pacjentów pozostaje w zgodności z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych (Dz. U. z dnia 29 października 2015 r., poz. 67). Badania opinii są przeprowadzane na grupie pacjentów w kilka tygodni po odbytej hospitalizacji. Badania realizowane są z  wykorzystaniem odpowiedniej elektronicznej aplikacji.

Pomiar satysfakcji pacjenta prowadzony jest z uwzględnieniem następujących wymiarów:

 • Otwartość pracowników medycznych na emocjonalne potrzeby pacjentów;
 • Ocena jakości sprawowanej opieki;
 • Skuteczność terapii;
 • Efekty pod kątem eliminowania bólu;
 • Badanie rynku pod kątem satysfakcji pacjenta.

W ramach wariantu rozszerzonego realizujemy badania uwzględniające:

 • Ciągłość opieki;
 • Standardy oceny;
 • Standardy leczenia bólu;
 • Bezpieczeństwo opieki;
 • Jakość obsługi;
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur, w tym kompletności dostarczanych informacji dotyczących  realizowanych badań medycznych lub zabiegów.

 

Poza badaniami opini i satysfakcji pacjentów BioStat realizuje szerego innych badań ukierunkowanych na pacjentach.

 

Poznaj nasze możliwości - kompleksowe badania ankietowe pacjentów w BioStat:

 • Ekspresowa realizacja (już w 24h)
 • Dostęp do próby ponad 50 tyś pacjentów (rynek PL)
 • Możliwość dobory próby wg. różnorodnych kryteriów demograficznych oraz okołomedycznych
 • Proby reprezentatywne oraz próby celowe.

Badania, które ułatwiają rozwój

Jako główną cechę toczących się procesów badawczych można zaliczyć poszerzenie dotychczas stosowanej perspektywy. Badania rynku mają za zadanie wskazać sposób, który umożliwia wzrost, a tym samym daje szansę do wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w miejsce dotychczas stosowanych działań. Ma to pozwolić nie tylko na poprawę aktualnej sytuacji, ale przede wszystkim na właściwie przeanalizowanie faktycznej sytuacji.

 

 Jak można pozyskać dane do badania?

Dane, które zostają wykorzystane w procesie badawczym mogą odnosić się do wszystkich tych informacji, które zostają pozyskane w drodze badań ankietowych (dane pierwotne) bądź też informacje już istniejące i zebrane (dane wtórne). Oznacza to, że dane, które podlegają pod proces badawczy mogą mieć różnorakie źródło. Stąd też wyróżniamy takie metody, jak na przykład:

 • badania ankietowe (online, telefoniczne, bezpośrednie);
 • metody eksperymentalne, obserwacyjne;
 • badania motywacyjne.

 

Za potrzebami idzie motywacja

Badanie motywacyjne jest specyficzną metodą badawczą, która opiera się na wykorzystaniu rozmaitych wywiadów oraz testów mających za zadanie wskazać poziom motywacji konkretnego konsumenta. Jak wiadomo motywacja łączy się z potrzebami, które mogą być:

 • zaspokojone lub niezaspokojone;
 • świadome lub nieświadome.

Konsumenci kierując się swoimi potrzebami są w stanie podejmować konkretne działania, które będą miały na celu spełnienie tychże potrzeb.

Wyniki są podsumowaniem działań

Można powiedzieć, że to właśnie w toku realizacji badań rynku istnieje możliwość podejmowania zmian i działań nakierowanych na poprawę dotychczasowej sytuacji. Dzięki takim badaniom zachodzi szansa na dotarcie do konsumentów, a w związku z tym także na:

 • obiektywnie ocenienie podejmowanych działań;
 • wskazanie mocnych i słabych stron;
 • lepsze zrozumienie swoich odbiorców.

Jak widać, ten typ badań pozwala na wieloaspektowe ujęcie badanego zagadnienia, co następnie przekłada się na osiągane wyniki.

 

Świadomość zwiększa efekty

Dlatego mówiąc o wartości realizowanych procesów badawczych, należy podkreślić wartość, którą wnoszą one w dotychczas podejmowane działania. Przede wszystkim zaś warto określić kierunek rozwoju. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie niejasności, ale przede wszystkim zwiększy efektywność realizowanego badania rynku. To właśnie dzięki zrozumieniu kierunku zmian możliwym jest skuteczne stawianie czoła nowym wyzwaniom.

Analiza statystyczna

Analiza Statystyczna - BioStat®

Profesjonalne analizy i badania dla biznesu

Jeśli poszukują Państwo sprawdzonych i konkretnych rozwiązań dla własnej branży, nasze zróżnicowane metody badawcze z powodzeniem sprawdzają się zarówno w farmacji oraz medycynie jak i w różnych innych gałęziach biznesu. W zakresie analizy statystycznej proponujemy przeprowadzenie całego procesu badawczego, dzięki któremu będziesz mógł realizować nowe strategiczne decyzje w Twoim przedsiębiorstwie. Wykonamy dla Państwa:

 • Analizę danych wielowymiarowych, czyli wyciągamy wiedzę ze złożonych systemów i przedstawiamy ją za pomocą metod informatycznych,
 • Przeprowadzenie etapu wyciągania wniosków na podstawie zgromadzonych danych,
 • Definiowanie sądów w oparciu o skonstruowane przez nas modele prognostyczne,
 • i symulacyjne odnoszące się do zjawisk społeczno-gospodarczych.

 

Metody stosowane przez naszych ekspertów

Dzięki zróżnicowanym technikom badawczym analizy statystycznej możemy wprowadzić rozwiązania, które poprawią wizerunek Twojej marki w branży, a także wpłyną na rozwój Twojego biznesu. Wielowymiarowa analiza statystyczna pozwoli:

 • Ocenić ryzyka odejścia klienta od marki – modele analiz Churn,
 • Przewidzieć lojalności klientów wobec Twojej firmy,
 • Prognozować sprzedaż oraz utrzymanie produktów i usług na rynku,
 • Analizować ryzyko kredytowe i ryzyko niewypłacalności klientów,
 • Konstruować modele ryzyka nadużyć (fraud detection models),
 • Sprawdzić skuteczności kampanii promocyjnych i reklamowych,
 • Zbadać świadomość spontaniczną i wspomaganą marki,
 • Zbadać opinię klientów.

 

W jakim zakresie udzielamy konsultacji:

1. Planowanie badania

 • Dobór próby,
 • Przygotowanie ankiety/kwestionariusza,
 • Planowanie źródeł danych i desk research.

2. Zbieranie danych

 • Badania ankietowe (CATI, CAPI, CAWI, badania na panelu badawczym),
 • Kodowanie kwestionariuszy - np. w systemie SurvGo™ i panelu badanie-opinii.pl,
 • Wysyłka ankiet do grupy docelowej (SMS, mail, kontakt bezpośredni z respondentem),
 • Przygotowanie ankiety/kwestionariusza,
 • Gromadzenie danych z publicznych baz danych oraz zbiorów komercyjnych,
 • Metaanaliza.

2. Analiza statystyczna

 • Statystyki opisowe,
 • Testy statytsyczne, analizy porównawcze,
 • Analizy korelacji i zależnosci zjawisk,
 • Wizualizacja wyników (wykresy, grafiki),
 • Interpretacja wyników, wnioski i rekomendacje.

 

Badania konsumentów – nowatorskie rozwiązanie panel badawczy SurvGoTM + Panel Badanie-opinii.pl
Przebieg działań, w trakcie których zbierane są i  przetwarzane dane, poddawane następnie statystycznym metodom analiz, wspomaga system SurvGo™. Autorski system stworzony przez zespół Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Bezbłędna walidacja oraz kodowanie danych są zagwarantowane przez funkcje tego nowatorskiego systemu. Możliwość Back’upu, umożliwia wprowadzenie zabezpieczeń na najwyższym poziomie. Wiele funkcji systemu nie oznacza jednak trudności w użytkowaniu. Klienci sprawnie posługują się intuicyjnym interfejsem, samodzielnie tworząc ankiety i wysyłając je do respondentów.

 

Na czym to polega?

 1. Intuicyjny kreator SurvGoTM pozwana na szybkie zbudowanie ankiety w wersji online.
 2. Masz możliwość wyboru sposobu realizacji badania ankietowego – wysłka do znajomych, link otwarty (do publikacji w mediach społecznościowych czy na Twojej stornie www), ankieta SMS a także – co jest innowacyjne - możliwość przeglądu panelu badawczego (badanie-opinii.pl) i dobór celowy lub losowy respondentów z tej bazy.
 3. Wysyłka ankiety do respondentów.
 4. Wyniki już w 24h. Monitoring procesu gromadzenia w czasie rzeczywistym. Możliwość przeglądu wyników w każdym momencie i korekty grupy docelowej lub innych filtrów.


Oprogramowanie umożliwia raportowanie efektów analizy statystycznej w automatyczny sposób. Zestawienia wyników w formie tabelarycznej, a także przejrzystych wykresów program generuje w czasie rzeczywistym trwania badań. Klient może pobrać kompletną bazę danych respondentów (poza danymi osobowymi i danymi wrażliwymi – plik jest w postaci zanonimizowanej).

 

My analizujemy - Ty rozwijasz swój biznes

Od 15 lat zespół ekspertów firmy BioStat® tworzy wysokiej jakości usługi dla sektora badawczo-rozwojowego. Dostosowujemy  najlepsze metody badań do Twojej działalności. Rekomendacje największych polskich i europejskich firm rynków FMCG, farmaceutycznego, medycznego dają pewność, że nasze zaangażowanie w sprawy Twojej firmy będzie przebiegało na najwyższym poziomie – na każdym etapie przebiegu analiz.

Zaufaj marce Biostat® rozpocznij dynamiczną ekspansję w swojej branży!

Zobacz więcej: Analiza statystyczna w BioStat®

English version
Badania ankietowe od 4 zł