3 powody, dla których warto dodać metrykę do badania ankietowego

ankiety online

Sprawdź, dlaczego warto dodać metrykę do badania ankietowego i wykorzystaj w pełni jej potencjał. Metryka demograficzna nie bez powodu dołączana jest do każdej ankiety przez agencje badawcze.

1. Zbieranie danych o klientach

Informacja w dzisiejszym świecie jest niezwykle cennym zasobem, szczególnie ważne są dla przedsiębiorstw informacje na temat tego kim są klienci. Przeprowadzając dowolne badanie ankietowe dodaj metrykę demograficzną, dzięki przeanalizowaniu samej metryki zyskasz wiedzę na temat tego kim są osoby korzystające z usług przedsiębiorstwa.

Wiedza na temat klientów pozwala:

  • stworzyć profil klienta,
  • zidentyfikować grupę docelową,
  • dopasować działania marketingowe do grupy docelowej.

Profil klienta - jest zbiorem informacji na temat klienta takich jak dane metryczne. Dodatkowo profil klienta uzupełnia się często o jego potrzeby, zachowania czy motywy zakupowe. Przygotowanie opisywanego profilu pozwala sprzedawcą lepiej zrozumieć klienta, a także jest krokiem w zidentyfikowaniu grupy docelowej.

Grupa docelowa – niezależnie od branży czy różnorodności produktów docelowym klientem Twojej marki nie może być całe społeczeństwo. Byli, obecni i przyszli klienci to określona grupa odbiorców posiadająca wspólne cechy. Zidentyfikowanie grupy docelowej jest niezwykle pomocne dla sprzedawców i marketingowców.

Działania marketingowe - Dzięki informacji kto ma być potencjalnym klientem marketingowcy są w stanie dopasować reklamy i cechy produktu pod podany profil. Marketing nacelowany na konkretną grupę odbiorców jest nie tylko skuteczniejszy, ale również pozwala ograniczyć koszty związane z reklamą.

2. Obliczenia statystyczne

Badania ankietowe niezależnie od tematyki mają na celu dostarczyć konkretnych informacji na zadane pytania. Niezwykłą wagę z całą słusznością przywiązuje się do tworzenia pytań. Błędem natomiast jest skupianie się wyłącznie na odpowiedziach na zadane pytania.

Analiza statystyczna jest często niesłusznie pomijanym elementem pracy nad zebranymi materiałami. Obliczając korelację pomiędzy poszczególnymi pytaniami można dostrzec nie widoczne na pierwszy rzut oka zależności. Szczególnie często pojawiają się one w połączeniu z metryką badania.

Załóżmy przykładową sytuację:

Dzięki przeprowadzeniu analizy statystycznej znaleziono następującą zależność kobiety są skłonne zapłacić więcej za Twój produkt.

Informacja ta jest wynikiem odpowiedzi na dwa osobne pytania zarówno traktującego o płci jaki i „Ile jest Pan/i skłonny zapłacić za prezentowany produkt”. Zdobycie takich informacji o tendencjach zakupowych kobiet pozwala na skupienie się na nich podczas planowania strategii marketingowej. 

 

3. Analiza próby

Jeśli zidentyfikowałeś grupę docelową marki wykorzystaj tą wiedzę do przeprowadzenia badania. Dołączając do ankiety online metrykę możesz przeprowadzić badanie na określonej próbie respondentów narzucając na badaniu odpowiednią analizę próby. Korzystając z tego rozwiązania uzyskasz dokładniejsze dane, jedynie od osób, które chcesz zapytać.

 Jeśli chcesz wykorzystać metrykę w swoim badaniu możesz skorzystać z przykładowych ankiet na stronie SurvGo™. Znajdziesz tam wiele szablonów, które możesz dowolnie dostosowywać do swoich potrzeb. Jednym z dostępnych szablonów jest Ankieta demograficzna – metryka badania”, którą możesz wykorzystać w każdym badaniu!

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie korzyści niesie ze sobą analiza metryki w badaniu ankietowym?

Analiza metryki pozwala na bardziej szczegółową interpretację wyników, identyfikację istotnych zależności i różnic między grupami respondentów oraz lepsze zrozumienie kontekstu, w którym odpowiedzi są udzielane.

Jakie informacje można uwzględnić w metryce badania ankietowego?

Metryka badania ankietowego może obejmować takie informacje jak wiek, płeć, wykształcenie, status zatrudnienia, dochód, miejsce zamieszkania, preferencje konsumenckie, zachowania zakupowe, preferencje polityczne itp. Wybór konkretnych informacji zależy od celów badania i grupy docelowej.

Dlaczego warto dodać metrykę do badania ankietowego?

Dodanie metryki pozwala lepiej zrozumieć i analizować wyniki, uwzględniając różnice między grupami respondentów. Pozwala to na identyfikację trendów, wzorców i zależności, które mogą mieć wpływ na odpowiedzi i wnioski z badania.

English version
Badania ankietowe od 4 zł