Testy konsumenckie

Testy konsumenckie

Celem testów konsumenckich jest ocena oferowanego produktu/usługi według ustalonych unikalnych kryteriów (np. wygląd, opakowanie, smak, zapach, łatwość użytkowania, szerokość zastosowania itd.). W trakcie badania, produkt/usługa może zostać także poddany ocenie porównawczej z podobnym produktem konkurencyjnym.

W jakim celu przeprowadza się testy?
Testy konsumenckie pozwalają na ocenę zadowolenia klienta z danego produktu/usługi, na określenie przewidywanych efektów wprowadzenia produktu/usługi na rynek oraz na modyfikację istniejącego produktu (usługi) funkcjonującego na rynku.

Potencjalne korzyści
Korzyścią płynącą z konsumenckich badań marketingowych jest otrzymanie danych, pozwalających określić wymagania konsumentów wobec produktu oraz dopasowania oferty do trendów oraz preferencji rynku. Badania rynku dotyczące różnych cech produktu dostarczają istotnych wskazówek, które wpływają na poprawę ich jakości w przyszłości. Mogą również znacząco wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa oraz osiągnięcie przez nie sukcesu.

Consumer Testing

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Możliwość zbadania poziomu zadowolenia klientów z produktu/usługi lub opakowania;
 • Badanie prototypów przed wprowadzeniem nowych produktów na rynek lub modyfikacją produktów już obecnych na rynku;
 • Badanie odbioru przez konsumentów elementów identyfikacji wizualnej;
 • Badanie odbioru przeprowadzonej kampanii reklamowej;
 • Określenie czynników zwiększających sprzedaż;
 • Badanie opinii konsumentów na temat opakowań produktów;
 • Poznanie potrzeb i preferencji klientów odnośnie produktów, a także pomysłów na ich usprawnienie;
 • Identyfikacja optymalnych oraz maksymalnych cen, jakie klienci są w stanie zapłacić za wprowadzany na rynek/udoskonalany produkt.

Jak to robimy?

 • Testy z wykorzystaniem konceptów przeprowadzamy w ramach badań fokusowych (FGI) lub CLT;
 • Istnieje również możliwość przeprowadzenia testów konsumenckich drogą online;
 • Nad prawidłowych przebiegiem testów konsumenckich czuwa doświadczony badacz jakościowy.

Pricing Flexibility

Co obejmuje produkt?

 • Badanie optymalnej oraz maksymalnej ceny, jaką klienci są w stanie zapłacić na produkty w danej kategorii;
 • Określenie akceptowalnych oraz optymalnych cen dla produktów przed wprowadzeniem usprawnień oraz po ich planowanym wprowadzeniu;
 • Wskazanie prawdopodobieństwa, z jakim konsumenci będą skłonni nabyć produkt lub skorzystać z usługi przy określonych pułapach cen;
 • Analiza elastyczności cenowej w porównaniu do produktów konkurencji.

Jak to robimy?

 • Badanie FGI;
 • Prezentacja prototypów oraz produktów konkurencji w ramach badania FGI lub CLT;
 • Badania ankietowe z uczestnikami fokusów.

Prototype Research

Co obejmuje produkt?

 • Określenie aktualnie panujących trendów na rynku w danej kategorii produktów lub usług;
 • Identyfikacja niezaspokojonych potrzeb w grupach konsumentów;
 • Rozpoznanie opinii oraz krytycznych uwag konsumentów na temat prezentowanego prototypu;
 • Zbadanie najbardziej pożądanej oraz najwyższej ceny, jaką klienci byliby w stanie zapłacić za nabycie produktu;
 • Identyfikacja cech prototypu, które zdaniem konsumentów wyróżniają produkt na tle konkurencji;
 • Określenie mocnych oraz słabych stron planowanego do wprowadzenia na rynek produktu;
 • Identyfikacja mogących wystąpić problemów związanych z użytkowaniem produktu przez konsumentów;
 • Zebranie od badanych kreatywnych pomysłów na dalsze usprawnienia produktu.

Jak to robimy?

 • Badania prototypów przeprowadzamy w trakcie prowadzonych wywiadów fokusowych FGI lub badań CLT.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy otrzymane wyniki testów konsumenckich są miarodajne?

Wyniki testów konsumenckich są miarodajne, o ile badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami naukowymi oraz z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i metod. Dlatego tak ważne jest, aby przeprowadzać testy konsumenckie z użyciem zaawansowanych technologii oraz przy współpracy z doświadczonymi specjalistami np. z firmy Biostat®.

Czy koszty testów konsumenckich są wysokie?

Koszt przeprowadzenia testów konsumenckich może być zróżnicowany w zależności od rodzaju badania, ilości respondentów oraz zakresu analizy wyników. Jednakże, w porównaniu z korzyściami, jakie można zyskać z przeprowadzenia takiego badania, koszty te są zwykle jasno uzasadnione.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia testów konsumenckich?

Korzyści wynikające z przeprowadzenia testów konsumenckich to m.in. poznanie preferencji i potrzeb konsumentów, poprawa jakości produktów i usług, zwiększenie sprzedaży oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.

English version
Badania ankietowe od 4 zł