Badania produktu

Badania marketingowe produktu

Produkt bądź usługa jest zasadniczym instrumentem wykorzystywanym do tworzenia więzi między klientem a przedsiębiorstwem. Priorytetem jest zatem odpowiednie sformułowanie potrzeb klientów odnośnie nowo powstającego lub modyfikowanego produktu (usługi). Cennej wiedzy w tym obszarze dostarczają profesjonalnie przeprowadzone badania marketingowe. 

Badania produktu

Cel badań produktu

To właśnie identyfikacji oczekiwań konsumentów służą badania produktu. W oparciu o ich wyniki możliwe jest utworzenie produktu doskonale dopasowanego do potrzeb klientów, co może znacząco wpłynąć na rozwój całego przedsiębiorstwa.

Badania produktu

Jakie kwestie można badać?

Dzięki badaniu rynkowemu w sposób szczegółowy można określić m.in. oczekiwania dotyczące cech produktu/usługi (cena, opakowanie, logo, nazwa itp.), zapotrzebowania na dany produkt/usługę, postrzegania produktu/usługi na tle konkurencyjnych, barier zakupu i wielu innych zagadnień mogących mieć wpływ na poziom efektywności produktu/usługi.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie dane mogę uzyskać dzięki badaniu produktu?
Badanie produktu pozwala uzyskać wiele cennych informacji od konsumentów. Dzięki badaniu produktu dowiesz się, jak duże jest zainteresowanie Twoim konceptem lub produktem, jakie są jego mocne i słabe strony, kto stanowi grupę docelową dla niego oraz jak ulepszyć produkt, aby zwiększyć zainteresowanie potencjalnych klientów. Badanie produktu to jeden z najistotniejszych etapów podczas procesu wdrażania nowych rozwiązań na rynek.
Jaka jest koszt badania produktu?
Koszt badania produktu jest zależny od skomplikowania projektu badawczego. Cena zależy w dużej mierze od branży, rodzaju produktu, wielkości próby badawczej, czy kwestionariusza ankiety w badaniu. Koszt więc jest ustalany indywidualnie z klientem.
Jaki jest czas realizacji badania produktu?
Czas realizacji badania jest zależny od poziomu skomplikowania badania. Zazwyczaj potrzebne jest kilka tygodni na jego realizację. Czas trwania badania jest każdorazowo ustalany z klientem na etapie ofertowania.
Jakie są korzyści z przeprowadzenia badania produktu?
Dzięki badaniu produktu zidentyfikujesz oczekiwania konsumentów oraz w oparciu o uzyskane wyniki dostosujesz produkt do potrzeb rynku. Co znacząco może wpłynąć na Twój rozwój i zwiększenie sprzedaży produktów.
W jaki sposób przebiega realizacja badania produktu?
Metodologia badania jest każdorazowa ustalana z klientem przez naszych ekspertów. Wybór odpowiedniej metody badawczej zależny jest od charakteru projektu. Najczęściej wykorzystuje się badania ankietowe (CAWI lub CATI), badania fokusowe, czy Indywidualne Wywiady Pogłębione IDI.
English version
Badania ankietowe od 4 zł