Tag: badania rynku

O nas

Eksperci badań i analizy rynku - Biostat®

14 lat doświadczenia

 

Tworzymy zespół złożony z doświadczonych ekspertów, statystyków, data managerów
i analityków, zajmujących się zagadnieniami praktycznego zastosowania metod badań rynkowych w biznesie. Wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz naukowe pozwala nam skutecznie implikować metody analizy danych w projektach komercyjnych i badawczo-rozwojowych.

 

Co nas wyróżnia?

 

Nasz zespół wyróżnia równoległe doświadczenie biznesowe i naukowe, dające gwarancję perfekcyjnej znajomości nowoczesnych modeli oraz ich praktycznych zastosowań. Jesteśmy autorami wielu publikacji naukowych z zakresu wykorzystania nowatorskich metod analizy i eksploracji danych w różnych dziedzinach wiedzy. Nasze analizy rynku  opieramy na sprawdzonych metodach i algorytmach. Na życzenie Klienta budujemy również modele niestandardowe.

 

Analizy rynku i badania marketingowe prowadzone już od 14 lat przez  firmę BioStat® to gwarancja sukcesu! 

Oferta

Oferujemy Państwu szerokie spektrum badań związanych z marketingiem, w tym z rynkiem ogólnie, a w szczególności z marką, klientem i produktem.

Tym, co nas wyróżnia jest dostarczanie odbiorcom najwyższej jakości usług z zakresu data mining a także analiz ilościowych oraz jakościowych. Dysponujemy zespołem doświadczonych analityków, zapewniając Państwu możliwość przeprowadzenia wszechstronnej analizy zebranych danych, zakończonej opracowaniem fachowego raportu wynikowego.

W naszej standardowej ofercie znajdą Państwo:

 • Badania rynku:
 • Badania marki:
  • Badania rozpoznawalności marki;
  • Badania kapitału marki;
  • Badania szumu medialnego;
  • Badania reklamy.
 • Badania klienta:
 • Badania produktu:
  • Insight konsumencki;
  • Testy konsumenckie.

Badania prowadzimy korzystając z szerokiej gamy metod pozyskiwania danych, co zapewnia kompleksowe podejście do każdego zagadnienia. Wśród stosowanych przez nas standardowo metod i technik badawczych znajdują się:

 • Ilościowe:
  • Tradycyjne ankiety papierowe (PAPI);
  • Ankietyzacja wspomagana komputerowo (CAPI);
  • Badania telefoniczne (CATI);
  • Ankiety internetowe (CAWI).
 • Jakościowe:
  • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI);
  • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
  • Tajemniczy klient;
  • Analiza SWOT;
  • Desk research.

Mogą Państwo zaufać doświadczeniu naszych ekspertów, zwracających uwagę na indywidualne podejście do potrzeb każdego ze zgłaszających się do nas klientów. Naszą ofertę dostosujemy do Państwa potrzeb.

Badania rynku

Właściwe rozpoznanie otoczenia rynkowego – partnerów i konkurentów, a także ich strategii, zasobów i ofert rynkowych - to niezbędny warunek do zachowania lub uzyskania przewagi konkurencyjnej. Stałe monitorowanie dynamiki rynku to konieczność, zwłaszcza w związku z pojawianiem się nowych wyzwań, trendów i standardów w każdej dziedzinie życia. Stosowanie nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzanie nowych produktów i usług, dokonywanie zmian w kulturze organizacji pracy i zarządzania to współcześnie działania znacznie wykraczające poza obszar eksperymentalny. Dzisiaj, to elementy przemyślanej i szczegółowo dopracowanej strategii ekspansji. Przetrwać na rynku, to posiadać sprawdzoną i użyteczną, ale również najnowszą i unikatową wiedzę na temat wszystkich aspektów prowadzonej działalności. Badania marketingowe prowadzone przez naszą firmę pozwalają ją pozyskać! 

 

Jak przeprowadzamy badania rynku?

 

Znajomość aktualnych trendów oraz umiejętność dostrzeżenia nadarzających się szans i symptomów zagrożeń to najlepsza recepta na minimalizację ryzyka w biznesie.

Realizując badania rynku:

 • rozpoznajemy strategie największych i najbardziej doświadczonych graczy
 • pozyskujemy wiedzę o stosowanych przez konkurencję rozwiązaniach
 • rozpoznajemy strukturę zarówno rozwiniętych rynków masowych, jak i rynków niszowych, wschodzących i upadających
 • zachowujemy świadomość, że sukces rynkowy to również umiejętność wykorzystania odpowiednio nadarzających się okazji.

 

Nasi doświadczeni badacze:

 • dokładnie zweryfikują poszukiwane przez Państwa informacje
 • dokonają trafnych i rzetelnych pomiarów
 • zastosują uznane i sprawdzone metody badań marketingowych 
 • opracują użyteczne i przejrzyste raporty
 • dokonają staranności w zachowaniu terminów i standardów komunikacji

 

Nasze sprawdzone obszary badań:

 • Badania struktury rynku
 • Segmentacja rynku
 • Strategia marketingowa
 • Badania rynku farmaceutycznego

 

Wypracowane przez nas multi-narzędzia badawcze:

 • Market Structure
 • Market Segmentation

Badania świadomości marki

Badania świadomości markiWartość marki uzależniona jest niejednokrotnie od wielkości grona osób, które bez trudu ją rozpoznają, czyli od tzw. świadomości marki. Informacje na temat powszechności marki są niezbędne do efektywnego zarządzania. Badania świadomości marki realizowane są na potrzeby efektywnych działań promocyjnych.

Metodologia badań naszej firmy oparta jest na trzech wskaźnikach:

 • Świadomość spontaniczna, czyli odsetek badanych, którzy bez pomocy ankietera są w stanie podać nazwę marki;
 • Świadomość wspomagana, czyli odsetek badanych, którzy deklarują znajomość marki po jej przytoczeniu przez ankietera;
 • Świadomość TOM (ang. Top of Mind), czyli odsetek badanych, którzy wskazują daną markę jako pierwszą w badaniu (pierwsza, która przyjdzie do głowy respondentowi).

Kształtowanie świadomości marki polega na ugruntowaniu w umysłach konsumentów jej istnienia. Dzięki poznaniu pozycji, w której znajduje się dana marka na rynku, można rozpocząć tworzenie strategii rozwoju i dobór działań promocyjnych, które okażą się najbardziej efektywne. Otrzymane dane mogą również pomóc w oszacowaniu kosztów działań marketingowych, które należałoby podjąć.

 

Brand Awareness Research

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Identyfikacja świadomości istnienia marki pośród konsumentów pozwala odpowiednio zaplanować działania promocyjne;
 • Rozpoznanie sytuacji pod kątem stopnia lojalności konsumentów względem marki;
 • Możliwość porównania rozpoznawalności marki względem konkurencyjnych marek.

Jak to robimy?

 • Badanie rozpoznawalności marki stanowi zwykle część przeprowadzanych badań fokusowych, a także badań ilościowych CATI, PAPI, CAWI lub CAPI.
 • W pierwszej kolejności badamy spontaniczną znajomość marki, prosząc osobę badaną
  o wskazanie jej nazwy bez pomocy ankietera;
 • Weryfikowana jest również wspomagana znajomość marki. W tym celu badanemu przedstawia się nazwę marki, po czym ten deklaruje, czy jest mu ona znana;  
 • Świadomość TOM - badana poprzez podanie przez respondenta pierwszej znanej przez siebie nazwy marki w danej kategorii produktów.

Consumer Collage

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Wydobywanie ukrytych insightów, pozwalających na wprowadzanie rozwiązań w zakresie strategii komunikacji oraz budowania marki;
 • Możliwość sięgnięcia do postaw i odczuć badanych, które są trudne lub niemożliwe do zwerbalizowania;
 • Badanie jest przyjemne i angażujące dla jego uczestników, co ułatwia pozyskanie wartościowych i interesujących informacji;

Jak to robimy?

 • Respondenci otrzymują katalogi i czasopisma, z których wycinają dowolne fragmenty. Następnie tworzą kreatywne kompozycje, które mają przedstawić ich skojarzenia wobec badanej marki;
 • Finalny efekt prac jest poddawany grupowej dyskusji, podczas której badani przy wsparciu moderatora dokonują jego interpretacji;
 • Po zakończeniu badania specjaliści badań jakościowych wykorzystują swoje doświadczenie
  w celu wyciągnięcia wniosków. W ten sposób powstają gotowe insighty, przekazywane
  w postaci raportu do klienta. 

FMCG Insights

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Badanie nieuświadomionych odczuć i postaw klientów wobec marki z sektora produktów szybkozbywalnych.
 • Uzyskiwanie od uczestników badania kreatywnych idei, pozwalających w odpowiedni sposób kształtować markę.
 • Badanie postrzegania marki na tle marek konkurencyjnych;
 • Badani dzielą się swoimi pomysłami i wrażeniami bez poczucia skrępowania i obaw
  o krytykę.
 • Proces badania jest przyjemny i angażujący dla jego uczestników, dlatego wzrastają szanse na pozyskanie wartościowych informacji.
 • Dysponujemy doświadczonym zespołem badaczy jakościowych, którzy potrafią trafnie zinterpretować pozyskane dane, proponując następnie rozwiązania przekładające się na rynkowy sukces.

Potencjał wykorzystania

 • Kiedy chcesz pozyskać od klientów cenne informacje, których nawet oni sami nie są do końca świadomi;
 • Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie sposobów na pozycjonowanie marki produktów  FMCG;
 • Jeśli pragniesz odejść od pozyskiwania jedynie powierzchownych danych tradycyjnymi metodami ilościowymi;
 • Kiedy zamierzasz dowiedzieć się, dlaczego Twoja marka nie odnosi zakładanego sukcesu na rynku;
 • Jako badanie eksploracyjne przed realizacją badań ilościowych.

Jak to robimy?

 • Wykorzystujemy sprawdzone techniki projekcyjne (kolaże, techniki personifikacji etc.), dostosowując ich przebieg do specyfiki projektu;
 • Stawiamy na kreatywne sposoby odkrywania insightów, wypracowywane w naszym zespole badawczym. Testujemy nawet najbardziej szalone pomysły;
 • Do badań marketingowych rekrutujemy osoby dopasowane do ich specyfiki, biorąc pod uwagę takie kwestie jak styl życia, czy cechy społeczno-demograficzne (płeć, wiek, sytuacja zawodowa etc);
 • Techniki projekcyjne wykorzystywane jako element indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI);

Techniki projekcyjne jako element grupowych wywiadów FGI.

 

Zobacz przykładowe realizacje. Case study: Badania wizerunku marki.

Badania kapitału marki

Badania kapitału marki (Brand equity) pozwalają na określenie możliwości konkurencyjnych danej marki. Rzetelnie określony kapitał marki może być podstawą trwałej przewagi konkurencyjnej
i wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Czym jest kapitał marki?

Kapitałem marki nazywamy wspólne dla firmy, osób z grupy docelowej i dystrybutorów zachowania i skojarzenia z marką. Wysoki kapitał marki przekłada się na wzrost zysków przedsiębiorstwa, a tym samym zapewnia przewagę nad konkurentami. 

Kapitał marki to odczuwana przez klienta wartość dodatkowa - w porównaniu do produktu niemarkowego. Czynniki kształtujące markę to:

 • znajomość marki
 • skojarzenia związane z marką
 • innowacyjność
 • zyski i udział w rynku
 • postrzegana jakość
 • długowieczność marki
 • potencjał wzrostu
 • pierwsze skojarzenia z marką
 • podatność na działania konkurencji
 • lojalność względem marki,
 • inne aktywa marki (np. patenty).

Marka stanowi bank informacji odnośnie produktu, gromadzący historię jego obecności na rynku. Doświadczenia konsumentów z marką kumulują się w ich świadomości, przyczyniając się do kreowania jej kapitału. Dotyczą one m.in. cech produktu oraz działań w obszarze promocji i komunikacji marki. 

Nasza propozycja badawcza

Kluczowym aspektem kreowania kapitału marki jest wysoka satysfakcja klientów z grup docelowych. Aby poznać jej faktyczny poziom, przeprowadzamy badania z wykorzystaniem metod jakościowych oraz ilościowych. 

 

Realizacja badania opiera się także na analizie desk research, której celem jest identyfikacja czynników determinujących wartość marki. Badanie pozwala sformułować ponadto dedykowane wskaźniki, umożliwiające dokonanie oceny kapitału marki. 

 

Brand Equity

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Możliwość zbadania postaw, opinii i zachowań konsumentów wobec marki;
 • Wykazanie jakie czynniki wyróżniają markę pod względem produktów niemarkowych, stanowiąc wartość dodaną;
 • Identyfikacja czynników przyczyniających się do spadku konkurencyjności;
 • Określenie m.in. takich elementów jak skojarzenia z marką, postrzegana jakość, lojalność wobec marki, potencjał rozwoju.;
 • Identyfikacja działań pozwalających wzmocnić kapitał marki;
 • Określenie zagrożeń dla kapitału marki ze strony marek konkurencyjnych;
 • Wdrożenie działań zmierzających do wzmocnienia kapitału marki pozwoli uzyskać przewagę konkurencyjną oraz przełoży się na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Jak to robimy?

 • Badanie kapitału marki przebiega z wykorzystaniem ilościowych oraz jakościowych metod badawczych.

 

Brand Extension

Co obejmuje produkt?

 • Identyfikacja elementów w których marka może być rozszerzana, a także granic dla tego procesu;
 • Określenie przewidywanego wpływu rozszerzania marki na jej dotychczasową tożsamość oraz sposób percepcji w grupach klientów;
 • Wskazanie sposobów przeciwdziałania potencjalnym ryzykom, mogącym doprowadzić do osłabienia marki;
 • Zbadanie skutków poszerzania marki skupionej wokół produktów/usług Premium
  o produkty/usługi dla masowego klienta;
 • Badanie skutków poszerzania marki skupionej wokół produktów/usług masowych
  o produkty/usługi Premium;
 • Weryfikacja czy poszerzanie marek niesie ze sobą ryzyko kanibalizacji oraz „rozmycia” marki pierwotnej.

Jak to robimy?

 • Badania ilościowe metodą CATI, CAWI lub CAPI
 • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) wspierane badaniami prototypów

Brand Crisis

Co obejmuje produkt?

 • Identyfikacja przyczyn spadku wyników sprzedaży oraz liczby klientów;
 • Badanie wizerunku marki w grupach docelowych klientów;
 • Badanie skuteczności kanałów komunikacji i promocji marki;
 • Określenie sposobów na uzdrowienie marki;
 • Wskazanie elementów marki, które warto poddać rozszerzeniu;
 • Badanie postrzegania marki na tle marek konkurencyjnych;
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla marki ze strony konkurencji oraz określenie sposobów przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

Jak to robimy?

 • Analiza desk research
 • Badanie FGI
 • Techniki projekcyjne

Badania szumu medialnego

Badania szumu medialnegoDynamiczny rozwój mediów społecznościowych zmienił w ostatnich latach formy budowania zaufania klientów. Dużym zainteresowaniem i skutecznością cieszy się tzw. marketing szeptany, polegający na przekazywaniu informacji przez osoby z najbliższego kręgu (znajomych, członków rodzin, współpracowników, internautów).

Dlaczego warto przeprowadzić badanie?

Coraz częściej konsumenci decydują się zaufać obcym ludziom wyrażającym opinie
w internetowych sieciach społecznościowych (poprzez fora internetowe, komentarze, oceny klientów) niż ekspertom. Zachowania konsumenta są determinowane wpływem grup odniesienia.

Nasza propozycja badawcza

Kierując się nieustannym wzrostem znaczenia Social mediów w kształtowaniu opinii konsumentów, rozszerzyliśmy swoją ofertę o badania szumu medialnego. W trakcie ich realizacji dokonujemy dogłębnych analiz internautów w różnych miejscach Sieci.

Badania szumu medialnego opiera się w głównej mierze na analizie danych zastanych (desk research), może być jednak poszerzone o komponent ilościowy, w którym badanym zadawane są pytania dotyczące źródeł opinii innych użytkowników, sposobów zdobywania informacji, poziomu zaufania wobec tych źródeł itd.

 

Buzz Research

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Analiza opinii internautów na temat produktów: badanie obejmuje różnego rodzaju sieci społecznościowe, wpisy na forach internetowych, blogach i innych stronach www., na których są zamieszczane opinie dotyczące produktu;
 • Możliwe wychwycenie trendów pod kątem przepływu zaufania w kierunku marek konkurencyjnych;
 • Wskazanie możliwych do wdrożenia zmian w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej dla marki w przestrzeni social media;

Jak to robimy?

 • Kompleksowa analiza danych zastanych (Desk research);
 • Internetowe badania ilościowe CAWI

Badania reklamy

Badnia reklamyWspółcześnie najczęściej wybieraną formą promocji jest reklama. Ze względu na wszechobecność różnego typu reklam, m.in. telewizyjnych, internetowych, radiowych, umieszczonych na ulicznych bilbordach, dotarcie z własną ofertą do grupy docelowej staje się szczególnym wyzwaniem.

Dlaczego warto przeprowadzić badanie?

Prowadzenie kosztownych akcji promocyjnych nie może się odbywać w sytuacji braku pewności co do trafności ich przekazu. Niewłaściwie zorganizowana kampania promocyjna może przynieść przeciwne skutki do zamierzonych, zarówno w kwestii wizerunkowej jak i finansowej firmy.

Nasza propozycja badawcza

Prowadzone przez nas badania reklamy pozwalają na stworzenie  precyzyjnej kampanii reklamowej poprzez dostosowanie przekazu promocyjnego do potrzeb konsumentów. Ponadto służą do analizy skuteczności już stosowanych metod reklamy. Za pomocą różnego typu technik badawczych sprawdzamy, które elementy reklam są najlepiej, a które najgorzej postrzegane.

W ramach badania oceniamy również skuteczność docierania do grup docelowych oraz wpływ poszczególnych kreacji na świadomość marki. Wykonujemy również analizy dotyczące skuteczności witryn i kanałów komunikacyjnych.

 

Advertising Campaigns OTC

Co obejmuje produkt?

 • Pozyskujemy szczegółowe opinie od lekarzy oraz pacjentów na temat korzystania z leków bez recepty. Informacje te mogą być następnie wykorzystane w celu opracowania kampanii reklamowej;
 • Poddajemy analizie m.in. takie kwestie jak:

- zauważana przez klientów skuteczność leku w porównaniu do okresu poprzedzającego jego używanie;

- zauważana przez klientów skuteczność leku w porównaniu do innych lekarstw OTC
o podobnym działaniu;

- częstotliwość wyboru leku w grupie klientów;

 • skuteczność leku w opinii lekarzy i farmaceutów;
 • skłonność do polecania leku przez lekarzy i farmaceutów.

Jak to robimy?

 • Badanie ilościowe CATI lub CAWI;
 • Jesteśmy w stanie błyskawicznie dotrzeć do lekarzy różnych specjalności;
 • Dla próby lekarzy n<50 oraz klientów indywidualnych n<100 czas realizacji badania nie przekroczy 5 dni!

Określenie grupy docelowej

 

Badania marketingowe skierowane na identyfikację odbiorców produktu/usługi. Zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się na wprowadzenie zmian w swojej ofercie, powinno rozpoznać, do jakiej grupy docelowej nowy produkt jest skierowany.

W określeniu grupy docelowej brane pod uwagę są takie czynniki jak:

 • Zwyczaje konsumentów;
 • Miejsce korzystania z usługi/nabycia produktu;
 • Wiek;
 • Miejsce zamieszkania (miasto/wieś, wielkość miejscowości);
 • Częstotliwość zakupu nowego produktu.

 

Przebieg i cel prowadzonych badań

 

Badania grup docelowych polegają na rozpoznaniu dokonywanych przez konsumentów wyborów oraz na określeniu trafności oferowanych im produktów/usług.

Realizując tego typu badania rynku uwzględniamy wybory faktycznych i potencjalnych konsumentów produktów. Badania pozwalają zarówno na udoskonalenie relacji z dotychczasowymi klientami, jak i na pozyskanie nowych klientów oraz na wzmocnienie ich lojalności.

 

Wykorzystywane metody oraz techniki badawcze

Badania marketingowe grup docelowych realizowane są za pomocą metod ilościowych, dostosowanych do potrzeb grup docelowych, np. badania ankietowe CATI/CAWI wśród konsumentów znajdujących się dużym rozproszeniu geograficznym oraz badania PAPI w przypadku lokalnych odbiorców produktów/usług.

Badania preferencji zakupowych

Badanie preferencji zakupowych ma na celu diagnostykę czynników wpływających na chęć nabycia danej usługi/produktu lub całej ich kategorii (np. żywność). Tego rodzaju badania marketingow umożliwiają identyfikację cech wpływających na decyzję konsumenckie oraz doskonalenie produktów lub wprowadzanie nowości.

 

Nasza propozycja badawcza

Realizowane badania rynku mają charakter ilościowy (badania CATI/CAWI) i jakościowy. Badanie ankietowe o charakterze ilościowym wykonywane jest na próbach reprezentatywnych, co pozwala na ekstrapolację wyników na całą populację. Badania jakościowe stanowią natomiast poszerzenie badań ilościowych i są wykonywane z wykorzystaniem takich narzędzi jak wywiady IDI z konsumentami lub zogniskowane wywiady grupowe (FGI). Jakościowe analizy rynku pozwalają na uzyskanie informacji na temat oczekiwań konsumentów oraz na temat produktów/usług obecnych na rynku.

 

W ramach badania rynku uzyskiwane są odpowiedzi na takie pytania jak:

 • Co wpływało na decyzje konsumentów w trakcie wyboru danego produktu lub usługi?
 • Jak przebiega proces decyzyjny oraz jakie są jego etapy?
 • Jakie są zwyczaje konsumenckie?
 • Jakie potrzeby konsumenckie powinien spełniać produkt?

 

Pozyskane informacje są pomocne w dopracowaniu oferty firmy, a także w procesie promocji i komunikacji z klientem.

 

 

Shopping Preferences

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Uzyskanie danych na temat dotychczasowych motywacji konsumentów przy wyborze produktów lub usług z danej kategorii;
 • Szczegółowa analiza rynku dotycząca przebiegu procesu decyzyjnego oraz zwyczajów konsumenckich;
 • Odkrycie zarówno uświadomionych, jak i znajdujących się poza świadomością potrzeb dotyczących nabycia produktów przez konsumentów;
 • Analiza może objąć zarówno sięgnięcie do potrzeb obecnych, jak i potencjalnych klientów;
 • Uzyskanie od osób badanych sugestii dotyczących modyfikacji i usprawniania produktów z dotychczasowej oferty;
 • Poszukiwanie atrakcyjnych nisz rynkowych;
 • Analiza preferencji obejmuje takie cechy produktu jak m.in. funkcjonalność, atrakcyjność wizualna, cena, prostota i komfort użytkowania, oddziaływanie na środowisko, obecność innowacji, skojarzenia z produktem etc.

 

Potencjał wykorzystania:

 • Uzyskane wyniki z badania rynkowego pozwolą podjąć trafne kroki w celu udoskonalenia dotychczasowej oferty lub stanowić wsparcie przed wejściem na rynek z nowym/innowacyjnym produktem;
 • Wnioski z badań są także pomocne w celu zaplanowania efektywnej kampanii promocyjnej oraz dostosowania sposobów komunikacji do preferencji klientów.

 

Jak to robimy?

 • Przebieg badania marketingowego ściśle dostosowujemy do specyfiki organizacji Zamawiającego, biorąc pod uwagę takie czynniki jak zakres oferty, branża, wielkość i zasięg terytorialny, profil demograficzny i psychograficzny klientów etc.;
 • Przeprowadzamy ilościowe badania ankietowe na reprezentatywnych próbach, dzięki czemu możliwe staje się uogólnienie uzyskanych wyników na szeroką populację konsumentów;
 • Stosujemy metody i techniki jakościowe (IDI, FGI, techniki projekcyjne, badania prototypów): w celu pogłębienia wniosków uzyskanych na etapie badań ilościowych;
 • Badanie eyetrackingowe: pozwala na analizę danych wykraczających poza deklaracje respondentów. Preferencje konsumenckie dotyczące atrakcyjności wizualnej produktów i opakowań są badane za pomocą nowoczesnego urządzenia śledzącego ruch gałek ocznych konsumenta oraz fiksacje na poszczególnych elementach produktu.

Badania satysfakcji Klienta

Jednym z najważniejszych aspektów wpływających na rozwój przedsiębiorstwa jest opinia klienta i satysfakcja z otrzymywanych usług oraz produktów przez klientów. Badania satysfakcji klienta są jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających budowanie długotrwałej relacji odbiorcy z firmą.

 

Nasza propozycja badawcza

Każde z badań rynku dotyczącego opinii i satysfakcji klienta prowadzone jest z uwzględnieniem specyfiki branży poprzez dokładne rozpoznanie sytuacji na rynku, produktu oraz odbiorcy.

Badanie opinii klientów realizujemy posługując się modelem wypracowanym przez L.L. Berry’ego, V.A. Zeithaml  oraz A. Parasuremana . Wykorzystywane są zarówno ilościowe techniki badań ankietowych, jak i jakościowe narzędzia badawcze. W ramach badań ilościowych wykonywane są:

 • obliczenia współczynnika zadowolenia klienta (Customer Satisfaction Index);
 • analizy oparte na metodzie SERVQUAL;
 • analizy lustrzane - porównanie opinii klientów na temat obsługi z opiniami pracowników na temat własnej pracy.

 

Badania opinii klientów w toku cyklicznej ankietyzacji online

Jeżeli chcesz badać opinie Klientów w sposób ciągły, najlepszym rozwiązaniem na jakie możesz postawić jest  skorzystanie z naszej oferty ankietyzacji elektronicznej z wykorzystaniem oprogramowania do monitorowania satysfakcji klientów Cati-System. Jest to system pozwalający w prosty sposób projektować ankiety o różnym poziomie skomplikowania, edytować ich strukturę, a także zarządzać wynikami badania na każdym jego etapie. Poza tym aplikacja jest wyposażona w moduł generowania automatycznych raportów, mając na uwadze dowolnie zdefiniowany zakres pomiaru. Gotowy raport można z łatwością zaprezentować w formie prezentacji multimedialnej na spotkaniu z zarządem firmy w celu podjęcia dyskusji nad kierunkami zmian w zakresie standardów jakości obsługi czy koncepcji produktów.

 

Badaj satysfakcję klientów podczas korzystania z usługi

Poznaj od razu opinię klientów dzięki kioskom ankietowym, mierz poziom ich zadowolenia i proaktywnie reaguj na zgłaszane uwagi. Korzystając z naszego rozwiązania, zyskasz możliwość poznania opinii klientów zaraz po wykonaniu usługi, a wyniki zobaczysz w czasie rzeczywistym. System uruchomisz w łatwy i szybki sposób, a po zakończeniu badania obierzemy go od Ciebie. Nasze kioski ankietowe posiadają podświetlenie LED wyróżniające stand. Przyciągają więc one uwagę i gwarantują estetyczny wygląd. Zainstalowane 10 – calowe tablety w tabkiosku gwarantują dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu. Kiosk ankietowy w Twoim punkcie usługowym to możliwość:

 • Poznania opinii klientów na miejscu!
 • Dostępu do wyników w czasie trwania badania
 • Zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą
 • Wysokość urządzenia dostosowana do średniego wzrostu Polaków
 • Pełne wsparcie techniczne przy realizacji badania
 • Dopasowanie ankietyzacji do każdego wnętrza

 

Customer Satisfaction

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Identyfikacja oczekiwań oraz poziomu zadowolenia konsumentów m.in. z zakresu oferty, jakości produktów i usług, poziomu cen, cech wizualnych produktów, szybkości wykonywania usług, jakości obsługi klienta, sposobów komunikacji etc.;
 • Określenie poziomu lojalności klientów;
 • Analiza w jakim stopniu oferowane produkty lub usługi spełniają odczuwane przez klientów potrzeby;
 • Wskazanie zidentyfikowanych w toku badania obszarów problemowych, które przekładają się na zmniejszenie poziomu zadowolenia konsumentów;
 • Możliwość zbadania zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych;
 • Badamy satysfakcję klientów różnego typu firm bez względu na branżę, wielkość, czy zasięg terytorialny;
 • Wskazujemy te oczekiwania klientów, które z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa warto uwzględnić na etapie modyfikacji/optymalizacji oferty;
 • Sprawdzamy, czy oczekiwania klientów wobec produktów lub usług są zbieżne z pierwotnymi założeniami przedsiębiorstwa;

 

Jak to robimy?

 • Przeprowadzamy ilościową analizę luk metodą SERVQUAL, opracowaną na Uniwersytecie w Miami przez amerykański zespół naukowców;
 • W celu określenia poziomu zadowolenia posługujemy się współczynnikiem Customer Satisfaction Index;
 • Stosujemy tego rodzaju badania ankietowe jak CAWI, CATI, CAPI oraz PAPI;
 • W celu uzyskania pogłębionych danych od klientów przeprowadzamy wywiady osobiste techniką IDI.

 

Customer Loyalty

Co obejmuje produkt?

 • Badanie marketingowe opiera się zarówno na komponencie behawioralnym (powtarzalność pod względem korzystania z oferty firmy), jak i psychologicznym (pozytywne przywiązanie emocjonalne);
 • Określenie prawdopodobieństwa, z jakim klienci będą skłonni dokonywać ponownym zakupów lub kontynuować korzystanie z usług firmy;
 • Przewidywanie zachowań zakupowych może uwzględniać takie warunki jak m.in. okoliczność pojawienia się na rynku analogicznych produktów/usług konkurencji, zwiększenie ceny oraz inne czynniki mogące zniechęcać do korzystania z oferty;
 • Analiza rynku dotycząca skłonności klientów do polecania produktu/usługi/marki/firmy;

 

Jak to robimy?

 • Metody, narzędzia oraz próby do badań rynku dobieramy na podstawie wstępnej analizy specyfiki przedsiębiorstwa Zlecającego, zwracając szczególnie uwagę na takie kwestie jak wielkość i zasięg terytorialny, grupy docelowe klientów, branża w której działa firma etc.;
 • Badanie może być uzupełnieniem analizy satysfakcji klienta, a także stanowić odrębną usługę;
 • Istnieje również możliwość przeprowadzania cyklicznych ankietowych badań panelowych, ukazujących zmienność lojalności klientów w czasie.

 

Wskaźnik NPS

W ramach badań „Customer Loyalty” (badań lojalności klienta) najczęściej wykorzystywanym narzędziem jest wskaźnik NPS. Wykorzystywanie wskaźnika NPS w poznawaniu lojalności klientów pozwala na szybką weryfikację poziomu świadczonej usługi nawet wśród dużej grupy respondentów. Wskaźnik pozwala podzielić klientów na trzy grupy, pozwoli to Ci zidentyfikować krytyków marki, jak również osoby, które będą promotorami Twojej marki. Celem wykorzystywania wskaźnika NPS jest przede wszystkim podniesienie poziomu ich lojalności w dłuższej perspektywie czasu. Zaletą stosowania wskaźnika NPS jest jego uniwersalny charakter, monitorowanie opinii klientów, niskie koszty realizacji, szybka i łatwa analiza wyniku oraz możliwość polepszenia relacji z klientami. Dzięki czemu badanie jest wysoce elastyczne i może być przeprowadzone nawet na bardzo dużej grupie respondentów.

 

Metodologia

Wskaźnik NPS składa się z jednego pytania (np. „Czy poleciłbyś markę X znajomym?”), najczęściej ocenianego w skali 1 – 10. Wskaźnik pozwala podzielić klientów na trzy zasadnicze typy:

 • Krytyków marki – wskazania na skali 1 – 6, wskazując niezadowolenie i brak chęci polecenia;
 • Neutralnych klientów – wskazania na skali 7 – 8, pod względem opinii są obojętni;
 • Promotorów marki – wskazania na skali 9 – 10.  Są to konsumenci, którzy podchodzą z entuzjazmem do marki, identyfikując się z nią.


Obliczenie wskaźnika jest dziecinnie proste i polega na odjęciu odsetka krytyków marki od osób będących promotorami naszej marki:

 

 

 

 

Jak stosujemy wskaźnik NPS

Podczas realizacji badania NPS istotnym jest dostosowanie formy badania do grupy docelowej. Korzystając z programu do ankietyzacji SurvGoTM przeprowadzisz badanie wskaźnikiem NPS używając ankiet online, ankiet SMS oraz ankiet na urządzeniu mobilnych. Uzyskanie wysokiego poziomu wskaźnika NPS to pierwszy krok na drodze do stworzenia długotrwałych relacji z konsumentami i podniesienia zysków przedsiębiorstwa.

 

 

Stwórz swoje badanie NPS

Insight konsumencki

Ważny obszar badań jakościowych stanowią te ich aspekty, które pozwalają na bezpośredni wgląd (tzw. insight) w potrzeby badanych respondentów. Umożliwiają zrozumienie ich preferencji jako nabywców, a także zachowań oraz sposobów myślenia i emocjonalnego reagowania w określonych sytuacjach społecznych czy kulturowych. Wiedza, którą dają skutecznie przeprowadzone insighty konsumenckie (consumer insight) pozwala zarówno na tworzenie nowych możliwości rozwoju istniejących już marek, produktów i usług, jak i lepsze dopasowanie oferty do świadomych lub nieświadomych potrzeb konkretnych grup konsumentów.

 

Consumer insight

Insight konsumencki pozyskiwany w ramach naszych badań marketingowych ma na celu identyfikację oraz zrozumienie potrzeb klientów - zwłaszcza tych, mających wymiar ukryty. Realizowane przez nas badania rynkowe typu insight polegają w szczególności na odkryciu nieuświadomionych mechanizmów, którymi kierują się konsumenci podczas dokonywania wyborów.

 

Insighty konsumenckie pozwalają odpowiedzieć m.in. na następujące pytania badawcze:

 • Jakimi cechami charakteryzują się konsumenci?
 • Jakie wyznają wartości?
 • Jaki jest ich profil psychospołeczny?
 • Czym kierują się konsumenci, jakie są ich wymagania wobec produktu/usługi?
 • W jakim celu dokonują oni zakupu usługi/produktu?

 

Insight konsumencki przeprowadzamy za pomocą zróżnicowanych narzędzi jakościowych, m.in. takich jak zogniskowane wywiady grupowe, indywidualne wywiady pogłębione oraz badania tajemniczego klienta.

 

W budowaniu wartościowych insightów wykorzystywane są również techniki projekcyjne, które umożliwiają dotarcie to tych postaw konsumentów, których sami sobie nie uświadamiają.

Testy konsumenckie

Testy konsumenckieCelem testów konsumenckich jest ocena oferowanego produktu/usługi według ustalonych unikalnych kryteriów (np. wygląd, opakowanie, smak, zapach, łatwość użytkowania, szerokość zastosowania itd.). W trakcie badania, produkt/usługa może zostać także poddany ocenie porównawczej z podobnym produktem konkurencyjnym.

W jakim celu przeprowadza się testy?

Testy konsumenckie pozwalają na ocenę zadowolenia klienta z danego produktu/usługi, na określenie przewidywanych efektów wprowadzenia produktu/usługi na rynek oraz na modyfikację istniejącego produktu (usługi) funkcjonującego na rynku.

Potencjalne korzyści

Korzyścią płynącą z badań konsumenckich jest otrzymanie danych, pozwalających określić wymagania konsumentów wobec produktu oraz dopasowania oferty do trendów oraz preferencji rynku. Badania dotyczące różnych cech produktu dostarczają istotnych wskazówek, które wpływają na poprawę ich jakości w przyszłości. Mogą również znacząco wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa oraz osiągnięcie przez nie sukcesu.

Consumer Testing

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Możliwość zbadania poziomu zadowolenia klientów z produktu/usługi lub opakowania;
 • Badanie prototypów przed wprowadzeniem nowych produktów na rynek lub modyfikacją produktów już obecnych na rynku;
 • Badanie odbioru przez konsumentów elementów identyfikacji wizualnej;
 • Badanie odbioru przeprowadzonej kampanii reklamowej;
 • Określenie czynników zwiększających sprzedaż;
 • Badanie opinii konsumentów na temat opakowań produktów;
 • Poznanie potrzeb i preferencji klientów odnośnie produktów, a także pomysłów na ich usprawnienie;
 • Identyfikacja optymalnych oraz maksymalnych cen, jakie klienci są w stanie zapłacić za wprowadzany na rynek/udoskonalany produkt.

Jak to robimy?

 • Testy z wykorzystaniem konceptów przeprowadzamy w ramach badań fokusowych (FGI) lub CLT;
 • Istnieje również możliwość przeprowadzenia testów konsumenckich drogą online.
 • Nad prawidłowych przebiegiem testów konsumenckich czuwa doświadczony badacz jakościowy.

 

Pricing Flexibility

Co obejmuje produkt?

 • Badanie optymalnej oraz maksymalnej ceny, jaką klienci są w stanie zapłacić na produkty
  w danej kategorii;
 • Określenie akceptowalnych oraz optymalnych cen dla produktów przed wprowadzeniem usprawnień oraz po ich planowanym wprowadzeniu;
 • Wskazanie prawdopodobieństwa, z jakim konsumenci będą skłonni nabyć produkt lub skorzystać z usługi przy określonych pułapach cen;
 • Analiza elastyczności cenowej w porównaniu do produktów konkurencji.

Jak to robimy?

 • Badanie FGI
 • Prezentacja prototypów oraz produktów konkurencji w ramach badania FGI lub CLT
 • Badania ankietowe z uczestnikami fokusów

 

Prototype Research

Co obejmuje produkt?

 • Określenie aktualnie panujących trendów na rynku w danej kategorii produktów lub usług;
 • Identyfikacja niezaspokojonych potrzeb w grupach konsumentów;
 • Rozpoznanie opinii oraz krytycznych uwag konsumentów na temat prezentowanego prototypu;
 • Zbadanie najbardziej pożądanej oraz najwyższej ceny, jaką klienci byliby w stanie zapłacić za nabycie produktu;
 • Identyfikacja cech prototypu, które zdaniem konsumentów wyróżniają produkt na tle konkurencji;
 • Określenie mocnych oraz słabych stron planowanego do wprowadzenia na rynek produktu;
 • Identyfikacja mogących wystąpić problemów związanych z użytkowaniem produktu przez konsumentów.
 • Zebranie od badanych kreatywnych pomysłów na dalsze usprawnienia produktu.

Jak to robimy?

 • Badania prototypów przeprowadzamy w trakcie prowadzonych wywiadów fokusowych FGI lub badań CLT.

 

Segmentacja rynku

Segmentacja rynkuSegmentacja rynku jest to badanie eksploracyjne, polegające na określeniu rynkowo istotnych grup konsumentów. Stanowi nieodzowny punkt odniesienia przy formułowaniu programu działania firmy na rynku docelowym. Proponujemy naszym klientom badania pozwalające określić segment, w którym działa, a także w którym może działać przedsiębiorstwo.

Cele segmentacji

Produkty oferowane na rynku na ogół cieszą się popytem wśród klientów o odpowiednich cechach społeczno-demograficznych oraz posiadających określone potrzeby. Efektem segmentacji jest identyfikacja grup klientów najbardziej zainteresowanych nabyciem produktów,
z uwzględnieniem możliwości ich pozyskania oraz możliwości zmaksymalizowania sprzedaży.  

Etapy segmentacji rynku:

 1. Identyfikacja obecności poszczególnych segmentów
 2. Opis segmentów
 3. Przewidywana sprzedaż
 4. Analiza konkurencji
 5. Plan marketing MIX
 6. Prognoza udziału w rynku
 7. Ocena przyszłych kosztów i zysku
 8. Wybór rynku docelowego spośród zidentyfikowanych segmentów.

Dzięki segmentacji rynku oraz identyfikacji grup odbiorców produktu/usługi, możliwe jest :

 • przygotowanie zoptymalizowanej strategii marketingowej, ukierunkowanej na potrzeby konkretnej grupy,
 • dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klientów
 • podążanie za trendami rynku poprzez obserwację rynku
 • dotarcie do określonego typu konsumenta oraz prowadzenie skutecznej komunikacji
  z klientem

Market Segmentation

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Możliwość wyodrębnienia homogenicznych grup klientów, biorąc pod uwagę ich specyficzne cechy (zwłaszcza psychograficzne oraz społeczno-demograficzne);
 • Prognozowanie zysków jakie przyniesie firmie skierowanie oferty do wyodrębnionych grup docelowych;
 • Możliwość podążania za szybko zmieniającymi się trendami rynkowymi;
 • Wsparcie pod kątem budowania strategii marketingowej: wyodrębnienie segmentów pozwoli skierować ofertę do faktycznie zainteresowanych produktem lub usługą grup klientów, z uwzględnieniem ich rzeczywistych potrzeb;
 • Możliwość wypracowania oszczędności pod względem wykorzystania zasobów.

Jak to robimy?

 • Badania fokusowe (FGI)
 • Pozostałe metody i techniki jakościowe

Tajemniczy klient

Tajemniczy KlientBadania metodą mystery client pojawiły się w Polsce dopiero w latach 90. XX w. Dużo wcześniej przeprowadzano je w krajach anglosaskich, gdzie od lat 40. rozwijały się sieci handlowe i usługowe. Badania te zainicjowali pracodawcy chcący sprawdzić uczciwość personelu. W tym celu zatrudniali detektywów mających zwrócić uwagę na nieprawidłowości w transakcjach. Sprawdzanie poziomu jakości obsługi klientów spopularyzowano zaś w latach 70., kiedy detektywów zastąpili tajemniczy klienci. Rozwój tego segmentu badań nastąpił z uwagi na rosnącą konkurencję i łatwość, z jaką klienci mogli odpływać do konkurentów. Dzięki wysokiemu poziomowi jakości obsługi klientów dane przedsiębiorstwo umacnia swoją pozycję na rynku, zwiększając liczbę lojalnych klientów i zdobywając nowych. Zadowoleni z wizyty w sklepie czy zakładzie usługowym konsumenci są potężnym narzędziem w marketingu firmy.

Podstawowe informacje

Mystery shopping polega na wizytach profesjonalnych tajemniczych klientów (nazywanych także audytorami) w placówkach handlowych bądź usługowych wylosowanych do udziału w badaniu. Nad metodologią każdego z tych projektów czuwają doświadczeni analitycy określający wielkość i sposób doboru próby do konkretnego badania. Każdy tajemniczy klient przed wizytą w placówce zapoznaje się ze scenariuszem wizyty, a także z ankietą, w której ma dokonać oceny po zakończeniu audytu. Możliwa jest również telefoniczna forma badania, jeśli zleceniodawca chce przeprowadzić projekt audytu infolinii. Trzecią formą przeprowadzania pomiarów jest badanie internetowe dotyczące przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż poprzez Internet.

Jak przebiega badanie

Badanie tajemniczy klient zlecają firmy różnej wielkości działające w różnorodnych branżach. Jest ono bardzo efektywnym narzędziem pozwalającym na zweryfikowanie dobrych rozwiązań, jak i wykrycie ewentualnych niedociągnięć w obsłudze klienta. Dlatego badania te przeprowadzają tylko i wyłącznie odpowiednio przeszkoleni i posiadający duże doświadczenie audytorzy. Są to osoby spostrzegawcze i komunikatywne, solidne i rzetelne. Dodatkowym wymaganiem w stosunku do tajemniczych klientów jest umiejętność wcielenia się w rolę klienta danej placówki. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo rozpoznania audytora, ta sama osoba nie przeprowadza w krótkim czasie kilku wizyt w tej samej sieci.

Wyniki badania tajemniczy klient

Każda wizyta to odrębny raport przygotowywany przez tajemniczego klienta, który ją przeprowadził. Raport ten składa się z formularza oceny placówki i uwag audytora. Dzięki temu, że wszystkie wizyty przeprowadzane są według tego samego scenariusza i z użyciem wystandaryzowanego kwestionariusza ankiety oceniającej, możliwe jest porównywanie wyników pomiędzy placówkami jednej sieci. To właśnie dzięki temu elementowi przedsiębiorcy mogą usprawniać działanie w poszczególnych sklepach/zakładach usługowych, a także w całej sieci.

Badania trackingowe

Rynkowe procesy i zjawiska kształtują się i - na ogół - zmieniają wraz z upływem czasu. Stąd też analizę rynku zwykło się prowadzić nie tylko w oparciu o jednorazowe i kompleksowo zrealizowane badania, ale w przypadkach, gdy przemawia za tym specyfika rozpatrywanego problemu - także na podstawie cyklu następujących po sobie odrębnych pomiarów danego zjawiska/procesu. Ciągły monitoring rynku, tj. realizację pomiarów jego komponentów w sposób powtarzalny, umożliwiają między innymi tzw. badania trackingowe.

 

Dlaczego warto przeprowadzić badanie trackingowe?

 

Badania o charakterze trackingowym, podobnie jak badania panelowe, sprzyjają śledzeniu kierunku i dynamiki zmian w czasie pewnych analizowanych zjawisk - świadomości, postaw czy zachowań konsumentów. Pozyskana tą drogą wiedza pozwala na prognozowanie stanów przyszłych i programowanie strategii długofalowych oraz na monitorowanie skuteczności działań już podjętych. W każdym z tych przypadków temporalne postrzeganie zjawisk sprzyja dostrzeganiu wpływu, jaki na procesy te wywierają pewnych rynkowe zdarzenia i wykorzystanie tych obserwacji w toku decyzji biznesowych.

 

Jednocześnie tym, co wyróżnia badania trackingowe od podobnych ze względu na cykliczność pomiaru badań panelowych jest każdorazowy odrębny dobór próby. Dzięki temu, w kolejnych pomiarach respondenci nie powtarzają się, co przy cyklicznym stosowaniu tego samego narzędzia badawczego minimalizuje ryzyko:

 • znużenia/zirytowania respondentów,
 • wpływu powtarzalności pytań na zmianę deklaracji respondentów, co do ich postaw/zachowań.

 

Nasza propozycja badawcza

 

Badania trackingowe, których realizację Państwu oferujemy, pozwalają na długofalową analizę kondycji marek i skuteczności Państwa komunikacji marketingowej oraz na monitorowanie poziomu, w jakim konsumenci korzystają z mediów - telewizji, radia, prasy. Wiedza ta pozwala m.in. na:

 • określenie stopnia znajomości marek/produktów,
 • określenie preferencji zakupowych i zmienności tych preferencji w czasie,
 • oszacowania satysfakcji z dotychczas nabywanych produktów/usług,
 • wskazanie optymalnych kanałów komunikacji,
 • rozpoznanie skuteczności dotychczasowych kampanii reklamowych - stopnia ich docierania do grupy docelowej i wpływu na świadomość marki,
 • analizę sposobu postrzegania elementów reklam i wskazanie tych odbieranych najlepiej i najgorzej.

 

 

Tracking Analysis

 

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Monitorujemy zmiany w czasie w postawach/zachowaniach/zwyczajach konsumentów;
 • Opracowujemy raport zbiorczy oraz międzyokresowe raporty porównawcze;
 • Poddajemy analizie m.in. takie kwestie jak:
  • spontaniczna/wspomagana znajomość marek;
  • korzystanie z produktów danych marek i intencje zakupowe;
  • jakość komunikacji marketingowej;
  • znajomość reklam;
  • preferencje zakupowe;
  • oglądalność telewizji/czytelność pracy/słuchalność radia.

 

 

Jak to robimy?

 • Badanie ilościowe CATI, CAWI lub PAPI;
 • Pomiar cykliczny (tygodniowy/miesięczny/kwartalny) - etapy pomiarowe rozmieszczane równomiernie w całym badanym okresie;
 • Analogiczne narzędzie badawcze na każdym etapie pomiaru - możliwość porównywania wskazań;
 • Reprezentatywne próby badawcze - dobór wg analogicznych kryteriów, ale osobny dla każdego etapu pomiaru;
 • Możliwość stosowania karencji dla respondentów (karencje kwartalne/półroczne).

Analizy rynku

Podejmowanie działań biznesowych w niepewnych, zmiennych warunkach rynkowych zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. Ponieważ skuteczne wypracowywanie przewag konkurencyjnych wymaga trafnych i opartych na rynkowych realiach decyzji, tak znaczącą rolę przypisuje się dziś badaniom rynku - pozwalają one pozyskać wiarygodne dane na temat rynkowych mechanizmów, zachodzących na nich zjawisk i procesów oraz kształtujących się na ów rynkach trendów. Dane te jednak, by podejmowanie przedmiotowych decyzji rzeczywiście obarczone było mniejszym ryzykiem, należy przekształcić w konkretną wiedzę - zarówno takie pozyskanie, jak i późniejsze przetworzenie danych wpisują się w całościowy proces analizy rynku.

 

Dlaczego warto przeprowadzić analizy rynku?

 

Rzetelnie przeprowadzona analiza rynku umożliwia poznanie jego specyfiki - pozyskanie kompleksowej i obiektywnej wiedzy o ogólnej sytuacji na danym rynku lub o wybranych aspektach jego działania. Dzięki wypracowanym na podstawie tego wniosków analiza rynku sprzyja podejmowaniu decyzji w sposób świadomy i pozwala minimalizować ryzyko biznesowych błędów - to zaś przekłada się na szansę kreowania istotnych przewag konkurencyjnych i umocnienie rynkowej pozycji firmy.

 

W związku z powyższy, w katalog korzyści z przeprowadzenia analizy rynku zwykło wpisywać się między innymi:

 • szybszy wzrost poziomu zysków firmy;
 • większą szansę trafnej identyfikacji potrzeb/oczekiwań konsumentów;  
 • umocnienie rynkowej pozycji marki;
 • racjonalizację działań marketingowych i optymalizację kosztów w tym zakresie;
 • inimalizację ryzyka błędnych decyzji biznesowych i strat z tego tytułu;
 • polepszenie warunków do dynamicznego rozwoju firmy;
 • szansę rozpoznania atrakcyjnych nisz rynkowych;
 • rozpoznanie możliwości na potencjalne przewagi konkurencyjne.

 

 

 

Market Analysis

 

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 

Nasza oferta w zakresie analityki rynku obejmuje na ogół takie czynniki, jak:

 • analiza otoczenia rynkowego;
 • analiza popytu na produkt/usługę;
 • analiza świadomości marki;
 • analiza segmentacyjna rynku.

 

Na rynku badawczym działamy od ponad 14 lat - na rzetelność naszych analiz przekładają się m.in.:

 • sprawdzona metodologia badawcza;
 • zespół doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin;
 • dostęp do autorskiego internetowego panelu badawczego;
 • profesjonalne, autorskie oprogramowanie badawcze, obejmujące m.in. system raportowania wyników w trybie rzeczywistym.

 

Jak to robimy?

 

Nasze analizy rynku opieramy każdorazowo o sprawdzone i indywidualnie dobrane metody badawcze. Dla pozyskania wartościowych i miarodajnych danych stosujemy najczęściej:

 • analizy danych zastanych;
 • badania Tajemniczego Klienta;
 • wywiady indywidualne i grupowe;
 • wywiady eksperckie;
 • telefoniczne wywiady pogłębione;
 • reprezentatywne badania ankietowe.

Wizerunek Marki - czyli w jaki sposób dowiedzieć się jakie Klienci mają skojarzenia z moją marką?

Marka ma na celu wyróżnić firmę i skłonić konsumenta do zwrócenia uwagi na proponowane produkty. W zagadnienie marki wchodzi symbol, nazwa oraz jej znak graficzny. Ma ona za zadanie utrwalić się w świadomości potencjalnych konsumentów tworząc przy tym pozytywne reakcje. Badania marketingowe pozwalają określić poziom świadomości marki. W końcu to marka pozwala na identyfikację produktu z producentem, a także potwierdza jakość produktu. Jest to także środek komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Ponadto znajomość marki upraszcza proces decyzyjny konsumentów.

 

Co postrzeganie marki mówi o moich klientach?

Korzystając z wiedzy, którą można uzyskać w drodze badań marketingowych możliwe staje się uzyskanie informacji na temat tego, co klienci myślą na temat danej marki. Wizerunek marki wpływa na to, w jaki sposób konsumenci ją postrzegają. Jeśli marka ma oddziaływać na decyzje klientów to musi być ona zgodna z ich oczekiwaniami i potrzebami. Stąd tak ważne jest zarazem rozpoznanie, kim są nasi klienci oraz zapoznanie się z ich stylem życia czy wartościami.

 

Jak badać markę / wizerunek marki?

Badania wizerunku marki pozwalają wykazać w jakim stopniu nasi klienci są skłonni płacić nie tyle, co za produkt co za samą nazwę firmy. Podtrzymując dobry wizerunek marki można:

 • uzyskać przewagę konkurencyjną;
 • zapewnić skuteczność działań;
 • efektywnie wprowadzać produkty na rynek.

 

Badanie wizerunku marki może odbywać się metodami ilościowymi, które odpowiedzą na pytanie ile, więc udzielą – jak wskazuje nazwa – informacji w postaci ilościowych (kto?, kiedy?, jak?). Wykorzystać można także metody jakościowe odpowiadające pytaniu dlaczego, co pozwala wskazać na występujące zależności. Badania można przeprowadzić drogą:

 • wywiadu: CAPI (przy użyciu urządzeń mobilnych), CATI (telefonicznego), PAPI (tradycyjnego, papierowego);
 • ankiety online: CAWI.

 

Dlaczego warto badać markę i jej wizerunek?

Na wizerunek marki wpływają zarówno doświadczenia oraz odczucia, które wiążą się z daną marką. Badając markę można uzyskać informacje o tym, w jaki sposób jest ona postrzegana wśród swoich odbiorców oraz pozwala na zaplanowanie komunikacji marketingowej. Ponadto marka to osobowość firmy. Wszelkie badania marketingowe pozwalają na:

 • określenie pozycji marki na rynku;
 • wskazanie mocnych i słabych stron;
 • zbadanie świadomości marki i lojalności w społeczeństwie;
 • zbudowanie pozytywnych skojarzeń;
 • zbadanie zależności między stylem życia oraz wartościami klientów a marki;
 • wskazanie cech wyróżniających markę na rynku;
 • zbadanie skuteczności kampanii marketingowych.

 

Na czym polegają badania kapitału marki?

Obok badań marketingowych wyróżnić należy badania kapitału marki. Umożliwiają one także określenie poziomu konkurencyjności badanej marki. Kapitał marki to wspólne zarówno dla firmy, konsumentów i dystrybutorów zachowania oraz skojarzenia z marką. Wzmacnia on jej pozycję konkurencyjności na rynku. Doświadczenia klientów, które zostają ujęte w ich świadomości są elementem tworzącym kapitał marki.

 

Więcej o badaniach wizerunku marki: Badania wizerunku marki

Czy zmniejszenie ceny leku zwiększy sprzedaż?

Zwracając uwagę na rozwijający się rynek, a więc także patrząc na dynamiczne zmiany, które na nim zachodzą ujawnia się zagadnienie jakości oferowanych produktów czy usług w stosunku do ich cen. Widząc zależności, które występują między tymi czynnikami można konstruować dobre plany rozwojowe, które posłużą wzmocnieniu pozycji firmy na rynku. W celu rozpoznania tych zagadnień odwołuje się do badań rynku.

 

Zrozumieć istotę…

Omawiana dziedzina badań pozwala na pozyskanie informacji dotyczących procesów, zjawisk i przyczyn zaistniałych w kontekście badanej sytuacji. Wiedzę, którą można z nich pozyskać dotyczy podaży, popytu, konkurencji, oczekiwań klientów i systemów sprzedaży. Badania rynku dzieli się z uwzględnieniem kontekstu:

 • czasowego – okres czasu, który bierze się pod uwagę w badaniu;
 • sposobu uzyskiwania danych z wyróżnieniem metod ilościowych i jakościowych;
 • analizowanych danych (wtórne lub pierwotne);
 • organizacji badania (wewnętrzne i zewnętrzne);
 • celu badania.

 

Jak cena produktu wpływa na jego sprzedaż?

Należy zwrócić uwagę na cenę produktu, gdyż to ona w dużym stopniu decyduje o tym, czy klient wybierze dany produkt. Cena produktu nie powinna być ani zbyt niska ani zbyt wysoka. Zbyt niska cena stworzy wyobrażenie gorszej jakości - wyjątkiem są oferty promocyjne, gdy obniżenie ceny nie wpływa na negatywne odczucie.

Cena, która będzie zbyt wysoka w kontekście tego, co proponuje konkurencja zrodzi myśl, że zakup produktu, który jest droższy byłby przepłaceniem, a sam produkt lepiej zakupić u innego sprzedawcy.

 

Jak określić właściwą cenę?

Decyzja dotycząca ceny produktu powinna być poparta dogłębną analizą rynku, a w tym tzw. elastycznością popytu. Wskazuje on na zdolność klientów do wybrania produktu w określonej cenie z odrzuceniem oferty konkurencji. Tą elastyczność można zbadać wykorzystując takie metody badawcze jak:

 • ankiety (papierowe i internetowe);
 • wywiady terenowe typu CAPI;
 • wywiady telefoniczne CATI;
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • grupowe wywiady fokusowe (FGI).

 

Od czego zależy cena produktów farmaceutycznych?

Jeśli weźmie się pod uwagę produkty farmaceutyczne to ich cena zależy od:

 • kosztów, które zostały poniesione w całym procesie wytwarzania i wprowadzania preparatu;
 • pozycji danego producenta na rynku;
 • obowiązujących przepisów prawnych.

 

Biorąc pod uwagę te czynniki bardzo ciężko jest stworzyć złoty środek, który wskazywałby na optymalną cenę produktu farmaceutycznego. Stąd potrzeba badań rynku. Należy jednak uznać założenia przedstawione wyżej dotyczące ceny, która to powinna współgrać z rzeczywistą jakością produktu, a przy tym - być na tyle konkurencyjna na tle innych produktów, aby zachęcał do zwrócenie na niego uwagi.

 

O czym mówią badania rynku?

Pozwalają one na wychwycenie zmian zachodzących na obszarze podejmowanej działalności, a co za tym idzie umożliwiają ich kontrolę. Umożliwia to także wykrycie nowych możliwości działania oraz stworzenie strategii odpowiadającej rodzącym się potrzebom oraz oczekiwaniom konsumentów. Mówiąc w skrócie - ta dziedzina badań skupia się na:

 • klientach i konkurencji;
 • skutecznych kampaniach reklamowych;
 • lukach w badanym obszarze.

Planujesz założyć aptekę internetową? Zidentyfikuj potrzeby klientów dotyczące User Experience

Sklepy internetowe stanowią obecnie coraz popularniejszą formę sprzedaży - przemawia za tym m.in. prostota zawierania transakcji, natychmiastowy podgląd dostępnego katalogu artykułów czy, niejednokrotnie, korzystniejsze stawki cenowe w porównaniu z sklepami stacjonarnymi. Rozwój internetowych platform handlowych, choć jest na rękę konsumentom, wzmaga jednak procesy konkurencyjne i zabieganie o względy nabywców. Prócz kwestii typowo handlowych (asortymentu, cen, reklam) aspektami funkcjonowania sklepów internetowych, na które zwracają uwagę konsumenci  są funkcjonalność portali, a także intuicyjność, wygląd i przejrzystość ich interfejsu, czyli wrażenia z obszaru tzw. User Experience. Co istotne, prawidła te odnoszą się tak do sklepów internetowych, jak i portali aukcyjnych czy internetowych aptek.

 

Jak zidentyfikować odczucia klientów  w zakresie aspektów wizualnych strony?

Odpowiedzią na tak postawione pytanie są badania UX - pomiary mające na celu określenie wrażeń, jakie na odbiorcach wywołuje projekt interfejsu graficznego danego serwisu www czy oprogramowania. Towarzysząca badaniu obserwacja  interakcji użytkownika z szatą graficzną sprzyja ponadto rozpoznaniu jego zachowań w toku procesu zakupowego oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań w zakresie atrakcyjności wizualnej i interakcyjności. Informacje te stanowią swoistą ocenę danego konceptu graficznego, a także pozwalają go optymalizować, by zapewnić mu najwyższą możliwą funkcjonalność, intuicyjność i  dopasowanie do pożądanej grupy docelowej portalu/aplikacji.

 

Jakie korzyści zapewnia realizacja badań UX?

Badania User Experience, jak każde typowe badanie rynkowe, podsumowywane jest raportem końcowym - raport pomiaru UX zawiera na ogół:

 • ocenę interfejsu użytkownika uwzględniającą aspekty wrażeń wizualnych;
 • ocenę projektu graficznego, dokonaną z punktu widzenia konsumenta grupy docelowej;
 • rekomendacje i zalecenia zestawiające uwagi i wymagania użytkowników z aktualną formą wizualną serwisu/aplikacji.

 

Jak realizowane są badania UX?

Pomiary z zakresu User Experience opierają się zasadniczo na bezpośredniej interakcji badacza z użytkownikiem - sprzyja to swobodnej rozmowie z respondentem na temat wrażeń z obsługi oraz obserwację sposobu, w jaki korzysta on ze strony/aplikacji, jakie zachowania podejmuje w toku wyszukania i zakupu produktu. Dla zapewnienie takiej interakcji przyjęło się, że realizacja badań UX wykorzystuje najczęściej:

 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • testy konsumenckie.

 

Z racji na różną specyfikę portali czy oprogramowania, których interfejs graficzny obejmuje się badaniem, każdy pomiar UX realizowany bywa w sposób dobrany indywidualnie do danego przypadku - metodologia badania uwzględnia m.in. zdefiniowaną grupę docelową produktu czy fazy jego życia na rynku.

 

Kto realizuje badania UX?

Wpisujące się w aspekty badań marketingowych badania UX  realizowane są przez profesjonalne firmy badawcze - warto skorzystać zwłaszcza z usług tych agencji, które wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem (w tym - naukowym i biznesowym), pozytywnymi rekomendacjami w  zakresie realizacji projektów komercyjnych czy badawczo-rozwojowych oraz kadrą złożoną z wykwalifikowanych ekspertów z dziedziny badań marketingowych. Dla przykładu firma BioStat, prócz aspektów ww. dysponuje wsparciem specjalistów z zakresu statystyki, analizy danych czy IT, wypracowanym przez lata sprawdzonym zapleczem badawczym oraz autorskim oprogramowaniem badawczo-analitycznym.

 

Oferta badawcza firmy BioStat w zakresie badań UX dostępna jest tutaj. Zapraszamy do współpracy!

Chciałbym poznać rynek, na którym działam. Czy muszę badać wszystkich konsumentów?

Wszyscy konsumenci, którzy wpisują się w grupę docelową oferowanego produktu/usługi i zostali zakwalifikowani jako zakres podmiotowy badania rynku stanowią tzw. populację generalną, która winna zostać objęta pomiarem dla zapewnienia maksymalnie wiarygodnych i pełnych informacji na zadany temat. Ponieważ populacje te bywają na ogół bardzo liczne proces badawczy zawęża się na ogół do tzw. próby badawczej - swoistej miniatury całkowitej populacji. Tym sposobem, dzięki opieraniu badania rynku na próbie a nie na zbiorowości populacyjnej możliwe jest uproszczenie aspektów organizacyjnych badania oraz ograniczenie jego kosztów i czasu realizacji - jest to korzystne i pozwala uzyskać rzetelne wyniki, wymaga jednak akceptacji pewnego błędu pomiarowego (tzw. maksymalnego błędu statystycznego) oraz dobraniu próby o odpowiedniej liczebności i reprezentatywnej w stosunku do struktury populacji generalnej.

 

Na  czym polega reprezentatywność?

Reprezentatywność osadza się na ujmowaniu całości populacji przez losowo dobraną jej część tj. próbę statystyczną. Metoda ta zwana reprezentacyjną to sposób badania rynku o tzw. charakterze częściowy. Przedstawia ona dane o rozkładzie cechy statystycznej w populacji, które zyskuje się dzięki wyznaczeniu rozkładu tejże cechy w danej podgrupie jednostek.

 

O czym mówi reprezentatywność?

Reprezentatywność to kryterium, które określa w jakim stopniu badanie zostało wykonane poprawnie i która:

 • ujawnia wyniki zbliżone do wyników populacji;
 • odpowiada strukturze populacji.

 

Czym jest i jaka jest próba statystyczna?

Dzięki możliwością jakie daje omawiana metoda wykorzystuje się ją z powodzeniem w badaniach rynku, a zawężając w badaniach statystycznych. Próba statystyczna powinna cechować się zachowaniem właściwości oraz rozkładów cech statystycznych.

Jako że próba ma stanowić reprezentację populacji generalnej posiada ona pewne założenia. Podstawowe założenie głosi o minimalnej liczebności próby w badaniach marketingowych tudzież społecznych. 

 

Na co zwracać uwagę przy doborze próby?

Modelowanie liczebności próby w nawiązaniu do zadanych parametrów możliwe jest z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa. Parametry charakteryzujące otrzymane wyniki badania to:

 • liczebność populacji generalnej (dla populacji skończonej);
 • szacowana wielkość frakcji tj. odsetek populacji wykazujący daną cechę;
 • maksymalny dopuszczalny błąd oszacowania;
 • poziom istotności, czyli prawdopodobieństwo, z którym zostanie popełniony błąd oszacowania o danej wartości.

 

Jakie są metody doboru próby?

Minimalną liczność próby, które będą realizować powyższe parametry można określić z pomocą kalkulatora liczności próby. Jest on przeznaczony zarówno do obliczeń liczebności populacji nieskończonej oraz skończonej. Jeśli chodzi o dobór próby to wyróżnia się jego dwa rodzaje:

 • losowy;
 • celowy.

 

Te dwa rodzaje próby rozróżniają sposoby dobrania próby. W doborze celowym badacz sam, dzięki swoim subiektywnym odczuciom i opinią dobiera elementy z populacji, które będą podlegać badaniu. Zaś losowy dobór próby osadza się na takim wyborze elementu z populacji, gdzie osoba realizująca badanie nie ma wpływu na to, które z elementów znajdują się w próbie.

 

Jak dobrać próbę losowo?

W obrębie doboru losowego badania rynku wyróżnia się takie jej rodzaje jak:

 • prosty – określona liczba elementów próby losowana jest bezpośrednio z populacji;
 • warstwowy – populację dzieli się na warstwy, z których losuje się elementy
 • zespołowy (zespołowy) – losuje się pewną ilość grup elementów, a badanie dotyczy wszystkich elementów tychże grup;
 • dwu(wielo)stopniowy – losowanie elementów odbywa się na kilku stopniach, gdzie każdy następny zawęża ilość elementów, aż do osiągnięcia pożądanej ilości.

 

Czy zatem muszę badać wszystkich konsumentów?

Przeprowadzając badanie rynku nie ma konieczności przebadania każdego klienta. Wystarczy we właściwy sposób dobrać próbę, która będzie reprezentatywna dla całej populacji i da miarodajne wyniki.

Co zrobić, aby klient zauważył nasz produkt?

Starając się utrzymać dobrą pozycję na rynku nie wystarczy wykonywać tylko regularnie badania rynku bądź badania satysfakcji klienta. Badania te trzeba wykonywać, ale przede wszystkim należy je zrozumieć - wyciągnąć wiedzę, która będzie przydatna w dalszym procesie rozwojowym. Zwracając uwagę na uzyskane dane może zastanowić się nad swoją pozycją na rynku, a także - stosowaną  taktyką sprzedażową.

 

Po czym poznasz, że jesteś rozpoznawalny?

Chcąc zostać zauważonym przez klientów należy przede wszystkim:

 • określić właściwą grupę docelową produktu;
 • wyróżnić się wśród innych producentów;
 • dobrze poznać konkurencję;
 • określić pozycję swojej marki.

 

Badania rynkuUchwycenie tych czterech aspektów pozwoli na obserwację swojej pozycji względem innych brandów w procesie badań rynku. W zależności od tego jaka docelowa grupa konsumencka będzie punktem odniesienia naszych działań tak też będzie charakteryzować nasz produkt – wybierać kolory, formy opakowania, dodatkowe funkcje. Warto uwzględnić te charakterystyki żeby wyróżnić się wśród innych producentów i odróżnić oferowane produkty. Bardzo ważne jest zatem potraktowanie w tym momencie konsumentów jako zasobu firmy, który decyduje o jego dalszym rozwoju i daje informacje, co do stopnia rozpoznawalności marki.

 

Jaka powinna być misja firmy?

Jeżeli konsumentów określa się jako niematerialny zasób firmy to należy mieć na uwadze także ich wartości. Stąd także misja firmy powinna opierać się na wartościach, które będą spójne z wartościami odbiorców. Za misję firmy uznaje się zestaw wartości charakteryzujący dane przedsiębiorstwa i nadającą mu niepowtarzalny rys.

 

Po co obserwować konkurencję?

Rozpoznanie konkurencji pozwala na wskazanie tych czynników, których występowania nie odnotowano wśród innych firm bądź też niszy, która może zostać wypełniona. Informacje takie można uzyskać dzięki wykonaniu badań rynku. Pozwalają one na umieszczenie swojej marki w wybranym segmencie i sprawdzenie jakości swojego funkcjonowania, a przy tym - wskazanie mocnych i słabych stron swojego produktu bądź usługi.

 

Kim dla firmy jest klient?

Klienci pełnią rolę czynnika tworzącego w swoisty sposób niepowtarzalną wartość firmy - są źródłem wartości przedsiębiorstwa. Stąd też pojawia się potrzeba regularnego badania poziomu satysfakcji i lojalności klientów, a także wykonywania badania rynku. Należy zwrócić uwagę, że klient jest osobą, którą trzeba zdobyć, a następnie skutecznie utrzymać i rozwinąć z nim trwałe relacje. Dlatego tak ważne jest, by firma wykazywała przed konsumentem te wartości, które mają dla niego największe znaczenie. Warto bowiem przy tym zauważyć, że klient:

 • oczekuje indywidualnej obsługi;
 • chce być zrozumiały;
 • oczekuje zaspokojenia swoich potrzeb.

 

Umiejętność zrozumienia klientów i zaspokojenie ich potrzeb jest podstawą do budowania trwałych relacji.

 

W czym pomoże wiedza o wartościach konsumenckich?

Po rozpoznaniu wartości klientów należy zestawić je z wartościami, które firma może dostarczyć konsumentom - pozwoli to na określenie:

 • sposobu komunikacji z klientami;
 • kanałów dostarczania konsumentom informacji dot. ww. wartości.

 

Warto mieć tutaj na uwadze fakt, że wartości klienta odpowiadają jego potrzebom, a te zaś motywują go do zakupu. Stąd też te trzy czynniki - motywacja, potrzeba, wartość - muszą być ze sobą spójne. I tak, klienci, którzy będą chcieli zrealizować swoją potrzebę statusu będą zmotywowani do zakupu samochodu jednaj marki, a jeśli skupią się na realizacji potrzeby kontroli zwrócą uwagę na markę utożsamianą z bezpieczeństwem. Z kolei osoby, które koncentrują się na potrzebie witalności chętnie zakupią markę sektora samochodów sportowych. Przeprowadzenie badań rynku pozwolą na wskazanie nie tylko pozycji naszej firmy na rynku, ale także pozwolą zapoznać się z potrzebami klientów i skuteczniej je zaspokajać, a przez to - umacniać swoja pozycję rynkową.

W jaki sposób zbadać skuteczność reklamy?

Podejmowane przez firmę akcje marketingowe stanowią jedną z podstawowych metod pozyskiwania nowych klientów, jak i pozostania w świadomości dotychczasowych. Jedną z najczęściej stosowanych form jest reklama, której publikacja pozwala na szybkie dotarcie do licznej grupy osób. Każdorazowe angażowanie znacznych środków finansowych w organizację kampanii reklamowej może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej efektywności. W celu polepszenia jakości reklamy, jak i zwiększenia odbioru przez grupę docelową, warto zweryfikować skuteczność reklamy.

 

Jakie badania weryfikują skuteczność reklamy?

Badanie reklamy ze względu na jej skuteczność polega na sprawdzeniu w jakim stopniu respondenci zapamiętali jej treść, hasło reklamowe, które elementy spotu były najbardziej zapadające w pamięć. Często poprzez pytania ankietowe weryfikuje się emocje jakie reklama wzbudza, czy respondenci byliby skłonni do zakupu po jej obejrzeniu.

 

Badania rynku Badanie powinno zostać przeprowadzone na przynajmniej dwóch etapach: przed rozpoczęciem kampanii reklamowej i po jej zakończeniu, można również prowadzić badanie w sposób ciągły, równolegle do trwającej kampanii. Porównanie wyników osiągniętych w badaniu przed i po rozpoczęciu emisji reklamy pozwoli na stwierdzenie w jak dużym stopniu reklama dotarła do potencjalnych klientów, zmieniając poziom ich świadomości marki. Będzie to stanowiło podstawę do miarodajnej oceny skuteczności reklamy.

 

W tym celu najlepiej sprawdzą się badania ilościowe, dzięki którym skuteczność reklamy można zbadać nawet na próbie ogólnopolskiej. Najsprawniej badanie reklamy będzie przebiegało przy wykorzystaniu:

 • ankiet telefonicznych CATI,
 • ankiet internetowych CAWI.

 

Najlepiej ukierunkować je na weryfikację tych aspektów postrzegania marki, które pozwalają wnioskować o skuteczności przekazu reklamowego – aspektami tymi są w szczególności świadomość marki oraz stopień lojalność klientów określany przed i po realizacji objętej badaniem kampanii reklamowej.

 

Świadomość marki

Świadomość marki pozwala określić efekty komunikacyjne tworzone u nabywców w wyniki kampanii reklamowych. Wskaźniki można zestawiać z wielkością sprzedaży i kosztami reklamy, aby określić efektywność wydatkowania środków. Wyniki mogą być odnoszone do różnych typów użytkowników, aby określić w jakich podgrupach świadomość marki jest najsilniejsza i najsłabsza. Badania reklamy powinno również prowadzić się na tle kilku marek/produktów konkurencyjnych, co pozwala na stworzenie punktu odniesienia dla zgromadzonych wyników. Warto sprawdzić na ile reklamowana marka była obecna w świadomości klientów przed i po kampanii reklamowej. W związku z tym istotne jest określenie jaki procent osób należy do konkretnych podgrup wykazujących się:

 • natychmiastową znajomością marki TOM (Top of Mind),
 • spontaniczną znajomością marki,
 • wspomaganą znajomością marki,
 • brakiem znajomości marki.

 

W kontekscie powyższego warto powołać sie także na badanie metodą DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results), które umożliwia określenie w jakim stopniu dana marka, czy produkt istnieją w świadomości uczestników omawianego tu badania reklamy. W czasie ankietyzacji dokonuje się podziału na grupy osób, które:

 • nigdy nie zetknęły się z marką/produktem (osoby nieświadome),
 • wiedzą, że marka/produkt istnieje, ale wiedzą czym się charakteryzuje (osoby świadome),
 • znają markę/produkt i charakterystyczne cechy (osoby rozumiejące),
 • zamierzają dokonać zakupu, wiedzą w czym marka/produkt jest lepsza od konkurencji (osoby przekonane),
 • dokonały zakupu (aktywni nabywcy).

 

Im więcej osób deklaruje świadomość cech charakterystycznych dla marki/produktu, rozważa dokonanie zakupu lub wręcz już to zrobiło, tym reklama była skuteczniejsza.

 

Lojalność klientów

Metoda Net Promoter Score (NPS) pozwala na określenie lojalności klientów. W trakcie badania weryfikuje się jaki procent klientów:

 • zdecydowanie poleci markę/produkt innym (promotorzy),
 • jest zadowolonych z marki/produktu, ale nie wie, czy poleci innym (obojętni),
 • zdecydowanie odradzi markę/produkt (krytycy).

 

W następnym kroku od liczby promotorów odejmowana jest liczba krytyków. Wartość dodatnia świadczy o dobrej kondycji firmy, ujemna o silnym niezadowoleniu klientów ze świadczonych usług. Sprawdzenie przed i po rozpoczęciu reklamy jaki wskaźnik osiąga firma pozwoli na określenie, na ile reklama wpłynęła na poprawę lojalności wśród klientów.

 

Co pomoże zwiększyć skuteczność naszej reklamy?

Bardzo istotnym uzupełnieniem otrzymanych wniosków ilościowego badania reklamy są badania jakościowe takie, jak: zogniskowany wywiad grupowy i pogłębiony wywiad indywidualny. Pozwalają na przeprowadzenie bardziej wnikliwych rozmów z klientami na temat marki czy reklamy. Istnieje także możliwość transmisji spotów reklamowych w celu wywołania dyskusji na temat ich jakości, prawdopodobieństwa dokonania zakupów po ich obejrzeniu. Znajomość oczekiwań klientów pozwoli na stworzenie w przyszłości takiej reklamy, która przy takim samym  lub nawet mniejszym wkładzie finansowym, będzie mogła dotrzeć do znacznie większej liczby potencjalnych klientów.

Jak ustalić cenę produktu/usługi?

Wyznaczenie ceny dla oferowanego produktu/usługi jest jednym z najbardziej istotnych kroków w strategii firmy. Od ustalenia jak najbardziej optymalnej ceny zależy w znacznym stopniu cała finansowa pozycja firmy - zbyt wysoka cena może skutecznie odstraszyć klientów, co spowoduje zmniejszenie przychodów, ale i zbyt niska cena także niesie ze sobą pewne ryzyko, gdyż decydując się na nią nie tylko rezygnujemy z możliwego zysku, ale także możemy utracić klientów, którzy kojarzą cenę z jakością. Zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka marża może osłabiać zatem pozycję przedsiębiorstwa wśród konkurencji. Wobec tego w jaki sposób znaleźć złoty środek i wyznaczyć cenę, która będzie gwarantowała stałą sprzedaż produktu/usługi?

 

Najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie tzw. badania elastyczności cenowej. Badanie takie ukierunkowane jest na ustalenie optymalnej ceny/przedziału cen i może przyjąć różne formy, w tym - może zostać skierowane do konkretnej grupy klientów lub do ogólnej rzeszy konsumentów. Także dobór metod i technik badawczych jest szeroki - najbardziej skuteczne będą wywiady tradycyjne PAPI, realizowane przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych wywiady CAPI, ale również pogłębione wywiady indywidualne IDI oraz internetowe ankiety CAWI.

 

Zależnie od wybranej formy wywiadu, podczas badania można zweryfikować zarówno jaki przedział cenowy byłby akceptowalny dla klientów, jak i to jak mogą zareagować oni na podniesienie ceny oraz w jaki sposób klienci identyfikują w ogóle markę z ceną. Poprawne przeprowadzenie ww. analiz wymaga jednak użycia przynajmniej jednej z kilku metod dedykowanych ustalaniu aspektów cenowych produktu/usługi. Dla przykładu omówmy kilka  z nich.

 

Price Sensivity Measurement

Pierwszą z metod, o jakie opierane bywa badanie elastyczności cenowej jest metoda PSM (Price Sensivity Measurement), której głównym założeniem jest bezpośrednia korelacja ceny i jakości w świadomości klienta. W celu określenia elastyczności cenowej respondent wybiera 4 poziomy cenowe, przy których:

 • cena jest zbyt niska, co wiąże się dla niego ze słabą jakością produktu/usługi;
 • cena jest niska;
 • cena jest wysoka;
 • cena jest zbyt wysoka i wyklucza, w opinii konsumenta, zakup.

 

Uzyskane odpowiedzi pozwolą na stworzenie wykresu składającego się z czterech różnych krzywych. Punkt przecięcia się krzywej „zbyt tania” z krzywą „droga” będzie stanowić najmniejszą możliwą cenę. Wprowadzenie niższej ceny będzie skutkowało stratami wynikającymi z obawy klientów co do wartości produktu/usługi. Z kolei wykazane w toku badania elastyczności cenowej skrzyżowanie krzywych „tanie” i „zbyt drogie” pozwala na określenie ceny maksymalnej - wyższa będzie negatywnie wpływała na decyzje o zakupie. Punkt wspólny dla krzywych „zbyt tania” i „zbyt droga” wskazuje najbardziej optymalną cenę.

 

Brand-Price Trade Off

Bazując na tej metodzie, podczas badania można nie tylko określić najlepszą cenę dla produktu/usługi, ale także zweryfikować lojalność klienta do konkretnej marki. Podczas badania respondentowi przedstawiane są różne produkty kilku marek wraz z ich ceną. Respondent wskazuje, który produkt zakupiłby, a następnie poproszony zostaje o ponowne dokonanie wyboru, tym razem jednak w sytuacji, gdy podniesiona zostanie cena towaru uprzednio wybranego albo też zmniejszane zostaną ceny wszystkich pozostałych, niewskazanych, produktów. Proces ten powtarzany jest tak długo aż respondent nie udzieli już żadnej odpowiedzi lub zostanie osiągnięta maksymalna cena przewidziana w badaniu. Sprawia to, że badanie elastyczności cenowej pozwala zarówno na określenie ile potencjalny klient jest w stanie zapłacić za produkt danej marki, jak i tego, do jakiego poziomu można podnieść cenę, by dalej pozostał on lojalny wobec danej marki.

 

Drabina cen (direct price acceptance)

Na podobnej zasadzie skonstruowana jest kolejna metoda badawcza, w której respondentowi prezentowany jest jeden produkt z przypisaną do niego ceną. Badany ma za zadanie zadeklarować jak duże jest prawdopodobieństwo dokonania zakupu, odnosząc się do tego przy użyciu skali uwzględniającej następującej pozycje:

 • całkowicie prawdopodobne;
 • bardzo prawdopodobne;
 • w miarę prawdopodobne;
 • trochę prawdopodobne;
 • w ogóle nieprawdopodobne.

 

Badania rynku Po udzieleniu odpowiedzi prezentowany jest ten sam produkt, ale ze zmienioną ceną. Badanie pozwala na określenie akceptowalnego przedziału cenowego. Zyskując wiedzę o cenie minimalnej i maksymalnej firma może ustalić jasną strategię cenową.

 

Przedstawione metody można stosować w ramach odrębnych badań lub też, co pozwoli na wyciągnięcie większej ilości wniosków, oprzeć o nie jedno badanie elastyczności cenowej. Wyniesiona tą drogą wiedza pozwoli na ustalenie ceny optymalnej, a co za tym idzie – na uniknięcie kosztownych błędów w polityce cenowej firmy. 

Jak ustalić, które grupy konsumentów są dla nas istotne?

Innowacyjność produktów i usług w dobie dzisiejszych działań konkurencyjnych nie pozwala budować trwałych przewag rynkowych - z reguły szybko kopiowana jest przez producentów konkurencyjnych marek. Zjawisko to obserwuje się zwłaszcza w sektorze zasp akających podstawowe potrzeby konsumenckie produktów szybkozbywalnych (FMCG), gdzie zaobserwować można znaczna podobieństwo oferowanych dóbr. Z tego powodu dużą rolę w działaniach promocyjnych przykłada się nie zabieganiu o wyróżnienie swoich produktów, a o trafny wybór grupy docelowej, której produkty te są dedykowane i wdrożenie skutecznych strategii, by wśród tej grupy wypozycjonować własną markę i ofertę.

 

Wybór grupy docelowej dla swojego produktu oraz budowanie strategii jego pozycjonowania rozpoczyna się zazwyczaj od tzw. segmentacji rynku - jest to proces jego podziału na jednorodne (homogeniczne) grupy konsumentów, które potrafimy scharakteryzować i których potrzeby są nam znane. Taki podział sprzyja wskazaniu grupy najbardziej optymalnej i zbieżnej z punktu widzenia cech oferowanych dóbr i możliwości marketingowych przedsiębiorstwa - jest to podstawa wyboru naszej grupy docelowej produktu/usługi.

 

Rodzaje segmentacji rynku

Jak każdy podział, także i segmentacja odbywa się z uwzględnieniem pewnych przyjętych kryteriów. Bardzo często stanowią je cechy funkcjonalne czy przedziały cenowe produktów, cechy społeczno demograficzne konsumentów lub - coraz częściej - poszukiwane przez nich korzyści emocjonalne z nabycia produktu.

 

Zróżnicowanie kryteriów stwarza podstawę do wyznaczenia typologii badań segmentacyjnych czy też kierunku badań nawyków i postaw (tzw. U&A), w których to uproszczona segmentacja rynku jest jedynie pewnym elementem większego badania poświęconego jednak jedynie interesującej nas kategorii produktowej.

 

 • segmentacja stylów życia

Jest to najczęściej wykonywany typ segmentacji, zakładający istnienie pewnego związku pomiędzy stylem życia, a zwyczajami i decyzjami zakupowymi i bazujący na technice psychografii - połączeniu współczesnej psychologii, badań osobowości i motywacji. Segmentacja taka zakłada dzielenie konsumentów ze względu na postawy i aktywności podejmowane w czasie wolnym (podejście Attitudes and Activites) lub aktywności, zainteresowania i opinie (podejście Activities, Interests and Opinions). Podstawą typowania różnic pomiędzy tak wyłonionymi grupami jest analiza powiązań stanowiących kryterium podziału stylów życia z systemami wartości konsumentów - za jeden z powszechniej stosowanych systemów badania stylów życia uważa się VALS II, który opiera się na hierarchii ze względu na zasoby pozwalające wybierać konsumentom styl życia i dzielący ich grono w drodze segmentacji rynku na osiem grup: dysponujących małymi środkami finansowymi zmagających się (ze względu na ograniczone zasoby zaspakajają potrzeby, a nie pragnienia), motywowanych zasadami ufnych (wybierają sprawdzone marki) i myślących (poszukują produktów trwałych, funkcjonalnych i okazyjnych cenowo), motywowanych osiągnięciami starających się (zależy im na opinii innych - nabywają produkty używane przez bardziej zamożnych) i zdobywców (wybierają sprawdzone produkty, pozwalające im demonstrować osiągane sukcesy), motywowanych doświadczeniami budujących (wyrażają się poprzez pracę, budowę domu czy wychowywanie dzieci - są praktycznie i bardziej niż dobra luksusowe cenią produkty podstawowe) i doświadczających (poszukują różnorodności i nowych doświadczeń, chętnie podejmują ryzyko - wydają odpowiednio więcej niż inne segmenty na ubrania, rozrywki czy spędzanie czasu wolnego) oraz dysponujących dużymi zasobami nowatorów (są aktywnymi konsumentami - wybierają produkty pozwalające im wyrażać własną osobowość, niezależność czy upodobania).

 

 • segmentacje dla specyficznych dziedzin życia

W katalog szczególnych sfer życia, które uwzględnia się w toku segmentacji rynku ze względu na styl życia, wpisuje się jedzenie (jego nabywanie i przygotowywanie posiłków), zwyczaje i postawy związane z zakupem dóbr codziennego użytku oraz podróżowanie i wakacje.

 

 • segmentacje ze względu na motywacje i potrzeby związane z kategoriami produktowymi

Postawy wobec kategorii produktowych stanowią podstawy wnioskowania o potrzebach i motywacjach konsumenckich oraz czynnikach motywujących  do decyzji nabywczych. Kryteriami, w oparciu o które zwykle prowadzona jest segmentacja rynku w tym zakresie  są w szczególności: okazje i miejsce użycia produktu, motywacje/powody do jego nabycia, odczucia towarzyszące konsumpcji (używaniu produktu), postrzeganie wizerunku/osobowości marek czy wizerunku jaki zyskuje użytkownik dzięki dokonaniu zakupu. Co istotne, ten typ segmentacji również odwołuje się do charakterystyki stylów życia - nie stanowią one jednak kryteriów podziału, a uzupełnienie opisów motywacji i potrzeb konsumenckich.

 

 • inne typy segmentacji i dzielenia rynku

Pole do podziałów rynku stanowią także badania z kategorii brand equity - pozwalają identyfikować konsumenckie grupy docelowe i budować  obejmujące je strategie pozycjonowania marki. Tego typu analizy segmentacyjne prowadzi się z uwzględnieniem preferencji i percepcji cech różnych produktów.

 

Techniki segmentacyjne

Segmentacja rynku dzielona jest jednak nie tylko ze względu na stosowane w toku podziałów kryteria, ale także ze względu na techniki wyodrębniania samych grup - ten typ klasyfikacji segmentacji uwzględnia:

 • segmentację a posteriori - jednolite grupy konsumenckie typuje się w oparciu o zebrany materiał empiryczny;
 • segmentację a priori - w tym wypadku definicje grup konsumenckich znane są odgórnie (dzięki uprzednim klasyfikacjom realizowanych w danym kraju), zaś podział na segmenty opiera się na dedykowanych temu algorytmach.

 

Segmentacja rynku, a wybór optymalnej grupy docelowej dla naszego produktu

W świetle tak przedstawionych klasyfikacji, badania segmentacyjne rynku opisać można jako narzędzie do wskazywania zróżnicowań pomiędzy konsumentami, grupowania ich ze względu na zbieżność kluczowych cech - ze względu na specyfikę wyodrębnionych grup wybiera się tę, która stanowić ma docelową grupę dla oferowanego produktu/portfela marek oraz ustalić optymalną dla danej grupy strategię promocyjną. Stąd, prócz wyboru grupy, badania segmentacyjne służą rozwijaniu skutecznych strategii komunikacji.

 

Całość procesu segmentacyjnego podziału rynku przedstawić można zatem w następującym etapowym ujęciu:

 • rozpoznanie segmentów i identyfikacja ich znaczenia;
 • ocena użyteczności klasyfikacji konsumenckiej - odbywa się to najczęściej poprzez zestawienie wyników segmentacji z postrzeganiem rynku przez dział marketingowy przedsiębiorstwa, które segmentacji tej dokonuje;
 • wytypowanie segmentów priorytetowych w oparciu o ich atrakcyjność - ocena ta opiera się ba wskaźnikach pozycji marek przedsiębiorstwa i jego konkurentów oraz uwzględnia cechy społeczno-demograficzne i segmentacje cenowe;
 • mapowanie portfela marek poprzez wskazanie sposobów zaspakajania potrzeb rynkowych przy użyciu produktów marek ujętych w portfelu;
 • prace nad strategią pozycjonowania marki i komunikacji o jej produktach;
 • implementacja wyników segmentacji do realnych działań biznesowych - jest to praktyczne wykorzystanie segmentacji poprzez podejmowanie odpowiednich działań marketingowych do segmentu, który wybrany został jako najatrakcyjniejszy.

 

Dzięki dochowaniu ww. procesu, segmentacja rynku może stanowić dla przedsiębiorcy ważny element procesu zarządzania marketingiem, wprowadzający w ten proces swoiste zarządzanie potrzebami rynku.

 

Tytułem podsumowania

Badania segmentacyjne sprzyjają odkrywaniu i zgłębianiu rynkowych potrzeb, motywacji i oczekiwań/wymogów nabywców, a także - wskazywać homogeniczne grupy konsumentów i charakteryzować je, wskazując sposoby zaspokojenia ich potrzeb przez dostępne na rynku produkty i usługi. Wiedza ta jest nieodzowna do optymalnego wyboru grupy docelowej naszej oferty oraz skutecznego promowania wśród jej uczestników oferowanych dóbr. Działania te zaś stanowią podstawę rynkowego sukcesu.

Co to są persony i po co się je tworzy?

W ramach utrzymania mocnej pozycji firmy na rynku konieczna jest dobra znajomość aktualnych i potencjalnych klientów - w tym celu zaleca się m.in. przeprowadzić kompleksowe badanie klienta. Pozwala to zarówno na dopracowanie produktu do ich oczekiwań, jak i na właściwą kampanię marketingową. To istotne, skuteczna promocja wymaga trafnego doboru form przekazu do rodzaju klienta - komunikaty skierowane ogólnie do wszystkich tak naprawdę nie trafiają skutecznie do nikogo.

 

Bardzo dobre efekty w generowaniu przekazów dedykowanych przynosi opracowanie tzw. persony – czyli jak najbardziej szczegółowego profilu przykładowego klienta, do których chcielibyśmy trafić z naszym produktem. Co ważne, określenie takiego wzorca nie ogranicza się tylko do zarysu najczęściej wybieranych przez niego produktów czy podstawowych wiadomości takich jak dla przykładu wiek, płeć, stan rodzinny czy zawodowy. Podejmując się określenia persony, dąży się do zdobycia jak największej ilości danych dotyczących kwestii światopoglądowych, hobby, zwyczajów, nawet ulubionego koloru czy dania. W zdobyciu tej wiedzy pomagają ww. badania klienta.

 

Jak tworzyć persony?

Persony, jako swoiste zbiory informacji, buduje się wizualnie na podobnej zasadzie jak CV - często dodawane jest do nich również zdjęcie, co pozwala w jeszcze większym stopniu postrzegać przez pracowników daną personę jako konkretną osobę. Co więcej, bardzo ważne z punktu widzenia takiej charakterystyki jest ustalenie odpowiedzi na pytania dotyczące codzienności badanego - w tym na takie pytania jak:

 • Jak dojeżdża do pracy?
 • Jakie ma plany na przyszłość?
 • Jakie wartości są dla niego najważniejsze?
 • Jak często korzysta z internetu?
 • Jaką prasę czyta?
 • Jakie są jego marzenia?
 • Jakie obawy go dręczą?
 • Jakie ma zwyczaje zakupowe, kupuje stacjonarnie, czy ze sklepów internetowych?

 

Uzyskując odpowiedzi na tak szczegółowe pytania, można już zbudować pełny profil naszego przykładowego klienta. Szukając o nim informacji w toku badania klienta można bazować na informacjach z portali społecznościowych, danych z poziomu analizy klientów internetowych czy baz danych gromadzonych w firmie. Jednak najskuteczniej uzyskuje się pełny obraz, przeprowadzając wywiady indywidualne wśród klientów metodami takimi jak IDI czy PAPI/CATI.

 

Persona pozytywna a negatywna

Obok przygotowania właściwych person warto skupić również uwagę na negatywną personę, czyli wytypować cechy osób, które najprawdopodobniej nigdy nie zostaną klientami firmy. Ustalenie do jakich osób działania firmy w żaden sposób nie przemówią także znacząco przyczyni się do wyznaczenia jasnej strategii działań marketingowych.

 

Mam persony. I co dalej?

Po wykreowaniu person, wszyscy pracownicy (nie tylko z działu marketingu, ale także m.in. z produkcji) powinni mieć do nich dostęp - umożliwi to ich koncentrowanie się na potrzebach klientów na wszystkich etapach prac nad produktem. Bazując na gotowej personie należy bowiem  zastanowić się w jaki sposób dopracować oferowany produkt, aby był on zgodny z wartościami wyznawanymi przez potencjalnego klienta. Oferując produkt dopasowany oraz przemawiając do klienta jego językiem, znacznie łatwiej jest go bowiem przekonać, aby wybrał dokładnie tę (tj. naszą) markę, a nie konkurencyjną.

 

Bardzo ważne jest również wykonywanie kontrolnych wywiadów w celu weryfikacji czy z biegiem czasu persony nie uległy istotnym zmianom - to również umożliwia standardowe rynkowe badanie klienta. Dzięki temu łatwiej jest śledzić zmiany wśród klientów i dotarcie do nich z naszym przekazem.

Badania, które ułatwiają rozwój

Jako główną cechę toczących się procesów badawczych można zaliczyć poszerzenie dotychczas stosowanej perspektywy. Badania rynku mają za zadanie wskazać sposób, który umożliwia wzrost, a tym samym daje szansę do wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w miejsce dotychczas stosowanych działań. Ma to pozwolić nie tylko na poprawę aktualnej sytuacji, ale przede wszystkim na właściwie przeanalizowanie faktycznej sytuacji.

 

 Jak można pozyskać dane do badania?

Dane, które zostają wykorzystane w procesie badawczym mogą odnosić się do wszystkich tych informacji, które zostają pozyskane w drodze badań ankietowych (dane pierwotne) bądź też informacje już istniejące i zebrane (dane wtórne). Oznacza to, że dane, które podlegają pod proces badawczy mogą mieć różnorakie źródło. Stąd też wyróżniamy takie metody, jak na przykład:

 • badania ankietowe (online, telefoniczne, bezpośrednie);
 • metody eksperymentalne, obserwacyjne;
 • badania motywacyjne.

 

Za potrzebami idzie motywacja

Badanie motywacyjne jest specyficzną metodą badawczą, która opiera się na wykorzystaniu rozmaitych wywiadów oraz testów mających za zadanie wskazać poziom motywacji konkretnego konsumenta. Jak wiadomo motywacja łączy się z potrzebami, które mogą być:

 • zaspokojone lub niezaspokojone;
 • świadome lub nieświadome.

Konsumenci kierując się swoimi potrzebami są w stanie podejmować konkretne działania, które będą miały na celu spełnienie tychże potrzeb.

Wyniki są podsumowaniem działań

Można powiedzieć, że to właśnie w toku realizacji badań rynku istnieje możliwość podejmowania zmian i działań nakierowanych na poprawę dotychczasowej sytuacji. Dzięki takim badaniom zachodzi szansa na dotarcie do konsumentów, a w związku z tym także na:

 • obiektywnie ocenienie podejmowanych działań;
 • wskazanie mocnych i słabych stron;
 • lepsze zrozumienie swoich odbiorców.

Jak widać, ten typ badań pozwala na wieloaspektowe ujęcie badanego zagadnienia, co następnie przekłada się na osiągane wyniki.

 

Świadomość zwiększa efekty

Dlatego mówiąc o wartości realizowanych procesów badawczych, należy podkreślić wartość, którą wnoszą one w dotychczas podejmowane działania. Przede wszystkim zaś warto określić kierunek rozwoju. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie niejasności, ale przede wszystkim zwiększy efektywność realizowanego badania rynku. To właśnie dzięki zrozumieniu kierunku zmian możliwym jest skuteczne stawianie czoła nowym wyzwaniom.

English version
Badania ankietowe od 4 zł