Co zrobić, aby klient zauważył nasz produkt?

badania rynku

Starając się utrzymać dobrą pozycję na rynku nie wystarczy wykonywać tylko regularnie badania rynku bądź badania satysfakcji klienta. Badania rynku trzeba wykonywać, ale przede wszystkim należy je zrozumieć - wyciągnąć wiedzę, która będzie przydatna w dalszym procesie rozwojowym. Zwracając uwagę na uzyskane dane może zastanowić się nad swoją pozycją na rynku, a także - stosowaną  taktyką sprzedażową.

 

Po czym poznasz, że jesteś rozpoznawalny?

 

Chcąc zostać zauważonym przez klientów należy przede wszystkim:

  • określić właściwą grupę docelową produktu;
  • wyróżnić się wśród innych producentów;
  • dobrze poznać konkurencję;
  • określić pozycję swojej marki.

 

Badania rynkuUchwycenie tych czterech aspektów pozwoli na obserwację swojej pozycji względem innych brandów w procesie badań rynku. W zależności od tego jaka docelowa grupa konsumencka będzie punktem odniesienia naszych działań tak też będzie charakteryzować nasz produkt – wybierać kolory, formy opakowania, dodatkowe funkcje. Warto uwzględnić te charakterystyki żeby wyróżnić się wśród innych producentów i odróżnić oferowane produkty. Bardzo ważne jest zatem potraktowanie w tym momencie konsumentów jako zasobu firmy, który decyduje o jego dalszym rozwoju i daje informacje, co do stopnia rozpoznawalności marki.

 

Jaka powinna być misja firmy?

 

Jeżeli konsumentów określa się jako niematerialny zasób firmy to należy mieć na uwadze także ich wartości. Stąd także misja firmy powinna opierać się na wartościach, które będą spójne z wartościami odbiorców. Za misję firmy uznaje się zestaw wartości charakteryzujący dane przedsiębiorstwa i nadającą mu niepowtarzalny rys.

 

Po co obserwować konkurencję?

 

Rozpoznanie konkurencji pozwala na wskazanie tych czynników, których występowania nie odnotowano wśród innych firm bądź też niszy, która może zostać wypełniona. Informacje takie można uzyskać dzięki wykonaniu badań rynku. Pozwalają one na umieszczenie swojej marki w wybranym segmencie i sprawdzenie jakości swojego funkcjonowania, a przy tym - wskazanie mocnych i słabych stron swojego produktu bądź usługi.

 

Kim dla firmy jest klient?

 

Klienci pełnią rolę czynnika tworzącego w swoisty sposób niepowtarzalną wartość firmy - są źródłem wartości przedsiębiorstwa. Stąd też pojawia się potrzeba regularnego badania poziomu satysfakcji i lojalności klientów, a także wykonywania badania rynku. Należy zwrócić uwagę, że klient jest osobą, którą trzeba zdobyć, a następnie skutecznie utrzymać i rozwinąć z nim trwałe relacje. Dlatego tak ważne jest, by firma wykazywała przed konsumentem te wartości, które mają dla niego największe znaczenie. Warto bowiem przy tym zauważyć, że klient:

  • oczekuje indywidualnej obsługi;
  • chce być zrozumiały;
  • oczekuje zaspokojenia swoich potrzeb.

 

Umiejętność zrozumienia klientów i zaspokojenie ich potrzeb jest podstawą do budowania trwałych relacji.

 

W czym pomoże wiedza o wartościach konsumenckich?

 

Po rozpoznaniu wartości klientów należy zestawić je z wartościami, które firma może dostarczyć konsumentom - pozwoli to na określenie:

  • sposobu komunikacji z klientami;
  • kanałów dostarczania konsumentom informacji dot. ww. wartości.

 

Warto mieć tutaj na uwadze fakt, że wartości klienta odpowiadają jego potrzebom, a te zaś motywują go do zakupu. Stąd też te trzy czynniki - motywacja, potrzeba, wartość - muszą być ze sobą spójne. I tak, klienci, którzy będą chcieli zrealizować swoją potrzebę statusu będą zmotywowani do zakupu samochodu jednaj marki, a jeśli skupią się na realizacji potrzeby kontroli zwrócą uwagę na markę utożsamianą z bezpieczeństwem. Z kolei osoby, które koncentrują się na potrzebie witalności chętnie zakupią markę sektora samochodów sportowych. Przeprowadzenie badań rynku pozwolą na wskazanie nie tylko pozycji naszej firmy na rynku, ale także pozwolą zapoznać się z potrzebami klientów i skuteczniej je zaspokajać, a przez to - umacniać swoja pozycję rynkową.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania rynku?

Badania rynku to proces gromadzenia, analizy i interpretacji danych dotyczących preferencji, zachowań i potrzeb konsumentów, konkurencji oraz trendów rynkowych.

Dlaczego warto zlecić badania rynku?

Firmy decydują się na badania rynku, aby zdobyć wiedzę na temat swojej grupy docelowej, zrozumieć preferencje i oczekiwania klientów, monitorować konkurencję, identyfikować nowe możliwości rynkowe i oceniać skuteczność swoich strategii marketingowych.

W jakim celu wykonuje się badania struktury rynku?

Badania struktury rynku dostarczają informacji na temat liczby i rodzaju konkurentów na rynku, ich udziałów w rynku, preferencji klientów, barier wejścia dla nowych firm, stopnia koncentracji rynku, poziomu cen, trendów rozwojowych, a także innych czynników wpływających na dynamikę rynku.

English version
Badania ankietowe od 4 zł