Badania klienta

Badania opinii klienta

Zbudowanie interesującej i wartościowej oferty zależne jest od preferencji i satysfakcji klientów. W konsekwencji istotne staje się poznanie obecnej opinii klientów na temat oferowanych produktów.

Kiedy i dlaczego warto przeprowadzić satysfakcji i badania opinii klienta?

Analiza preferencji zakupowych i satysfakcji klientów jest wskazana w przypadku próby wprowadzenia produktu lub usługi, które skutecznie zaspokoją potrzeby klientów. Satysfakcja klienta jest także jednym z wyznaczników pozytywnego postrzegania firmy, ponadto zwiększa szansę na ponowny zakup produktu lub skorzystanie z usługi.

Cele badania marketingowego

Celem badania preferencji zakupowych jest uchwycenie zwyczajów i nawyków konsumenckich. W celu dostarczenia informacji na temat zachowań konsumentów przeprowadza się również badanie ankietowe grup docelowych. Jest to precyzyjne badanie, dzięki któremu możliwe jest uchwycenie zaleceń strategicznej grupy odbiorców. W tym celu niezbędne jest ustalenie szczegółowego wizerunku i profilu odbiorcy produktu lub usługi. W efekcie przedsiębiorcy mogą poznać, jaka forma produktu jest najbardziej preferowana przez docelowych klientów.

Określenie grupy docelowej

Tego typu badania marketingowe skierowane są na identyfikację odbiorców produktu/usługi. Zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się na wprowadzenie zmian w ofercie przedsiębiorstwa, powinno rozpoznać, do jakiej grupy docelowej nowy produkt jest skierowany.

W określeniu grupy docelowej brane pod uwagę są takie czynniki jak:

Badania klienta

Zwyczaje konsumentów

Badania klienta

Miejsce korzystania z usługi/nabycia produktu

Badania klienta

Wiek grupy docelowej

Badania klienta

Miejsce zamieszkania (miasto/wieś, wielkość miejscowości)

Badania klienta

Częstotliwość zakupu nowego produktu

Przebieg i cel prowadzonych badań

Analizy rynku z uwzględnieniem grup docelowych polegają na rozpoznaniu dokonywanych przez konsumentów wyborów oraz na określeniu trafności oferowanych im produktów/usług. Realizując badania grup docelowych uwzględniamy wybory faktycznych i potencjalnych konsumentów produktów. Badania rynku pozwalają zarówno na udoskonalenie relacji z dotychczasowymi klientami, jak i na pozyskanie nowych klientów oraz na wzmocnienie ich lojalności.

Wykorzystywane metody oraz techniki badawcze

Badania marketingowe klientów realizowane są za pomocą metod ilościowych, dostosowanych do potrzeb grup docelowych, np. badania ankietowe CATI/CAWI wśród konsumentów znajdujących się dużym rozproszeniu geograficznym oraz badania PAPI w przypadku lokalnych odbiorców produktów/usług.

English version
Badania ankietowe od 4 zł