Tag: badanie opinii

Tajemniczy klient

Tajemniczy KlientBadania metodą mystery client pojawiły się w Polsce dopiero w latach 90. XX w. Dużo wcześniej przeprowadzano je w krajach anglosaskich, gdzie od lat 40. rozwijały się sieci handlowe i usługowe. Badania te zainicjowali pracodawcy chcący sprawdzić uczciwość personelu. W tym celu zatrudniali detektywów mających zwrócić uwagę na nieprawidłowości w transakcjach. Sprawdzanie poziomu jakości obsługi klientów spopularyzowano zaś w latach 70., kiedy detektywów zastąpili tajemniczy klienci. Rozwój tego segmentu badań nastąpił z uwagi na rosnącą konkurencję i łatwość, z jaką klienci mogli odpływać do konkurentów. Dzięki wysokiemu poziomowi jakości obsługi klientów dane przedsiębiorstwo umacnia swoją pozycję na rynku, zwiększając liczbę lojalnych klientów i zdobywając nowych. Zadowoleni z wizyty w sklepie czy zakładzie usługowym konsumenci są potężnym narzędziem w marketingu firmy.

Podstawowe informacje

Mystery shopping polega na wizytach profesjonalnych tajemniczych klientów (nazywanych także audytorami) w placówkach handlowych bądź usługowych wylosowanych do udziału w badaniu. Nad metodologią każdego z tych projektów czuwają doświadczeni analitycy określający wielkość i sposób doboru próby do konkretnego badania. Każdy tajemniczy klient przed wizytą w placówce zapoznaje się ze scenariuszem wizyty, a także z ankietą, w której ma dokonać oceny po zakończeniu audytu. Możliwa jest również telefoniczna forma badania, jeśli zleceniodawca chce przeprowadzić projekt audytu infolinii. Trzecią formą przeprowadzania pomiarów jest badanie internetowe dotyczące przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż poprzez Internet.

Jak przebiega badanie

Badanie tajemniczy klient zlecają firmy różnej wielkości działające w różnorodnych branżach. Jest ono bardzo efektywnym narzędziem pozwalającym na zweryfikowanie dobrych rozwiązań, jak i wykrycie ewentualnych niedociągnięć w obsłudze klienta. Dlatego badania te przeprowadzają tylko i wyłącznie odpowiednio przeszkoleni i posiadający duże doświadczenie audytorzy. Są to osoby spostrzegawcze i komunikatywne, solidne i rzetelne. Dodatkowym wymaganiem w stosunku do tajemniczych klientów jest umiejętność wcielenia się w rolę klienta danej placówki. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo rozpoznania audytora, ta sama osoba nie przeprowadza w krótkim czasie kilku wizyt w tej samej sieci.

Wyniki badania tajemniczy klient

Każda wizyta to odrębny raport przygotowywany przez tajemniczego klienta, który ją przeprowadził. Raport ten składa się z formularza oceny placówki i uwag audytora. Dzięki temu, że wszystkie wizyty przeprowadzane są według tego samego scenariusza i z użyciem wystandaryzowanego kwestionariusza ankiety oceniającej, możliwe jest porównywanie wyników pomiędzy placówkami jednej sieci. To właśnie dzięki temu elementowi przedsiębiorcy mogą usprawniać działanie w poszczególnych sklepach/zakładach usługowych, a także w całej sieci.

Badanie opinii

Badanie Opinii to autorski internetowy panel konsumencki firmy BioStat®. Serwis powstał z myślą o umożliwianiu realizacji badań internetowych w sposób rzetelny, błyskawiczny i niewymagający wysokich nakładów finansowych. Obecnie panel Badanie Opinii zrzesza już tysiące polskich konsumentów i klientów firm z różnych branż, z których każdy został szczegółowo sprofilowany - dzięki tak rozbudowanej bazie nabywców różnorodnych produktów i usług oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań programistycznych, panel pozwala sprawnie i szybko realizować m.in. powtarzalne badania preferencji i zwyczajów konsumenckich czy rozpoznawalności i postrzegania marek.

 

 

Nasi Paneliści

 

Konsumenci zarejestrowani w panelu Badanie Opinii to osoby:

 • wiarygodne - poprawność danych profilowych Panelistów oraz unikalność ich adresów e-mail podlega weryfikacji;
 • zaangażowane w udział w badaniu- zaproszenia do wypełnienia ankiety wysyłane są jedynie do tych Panelistów, którzy dysponują pożądanymi cechami profilowymi i są zainteresowani tematyką badań;
 • kreatywne - odpowiedzi na pytania otwarte poddawane są analizie i ocenie, co pozwala nam doceniać Panelistów wyrażających swoje opinie w sposób nietuzinkowy;
 • zróżnicowane - ujęci w panelu konsumenci wyróżniają się pod względem cech społeczno-demograficznych i osobowościowych, a także swoim stylem życia czy konsumenckimi nawykami i zwyczajami;
 • zaznajomione z najnowszymi technologiami - nasi Paneliści używają na co dzień nie tylko komputer osobisty, ale również urządzenie mobilne (smartfony, tablety).

 

 

Opinion Research

 

 

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 

Nasza oferta w zakresie panelowego badania opinii pozwala na:

 • badanie znajomości i wizerunku marek;
 • ocenę materiałów i haseł reklamowych;
 • poznanie zwyczajów zakupowych;
 • badanie elastyczności cenowej;
 • poznanie przyczyn kryzysu marki;
 • badanie koncepcji produktów oraz opakowań;
 • realizację sondaży społecznych i politycznych.

 

 

Ponad 16-letnie doświadczenie badawcze, funkcjonalność naszego autorskiego panelu konsumenckiego oraz rozbudowana i stale poszerzana baza Panelistów sprawiają, że nasza oferta badania opinii zapewni Państwu:

 • błyskawiczny czas realizacji badania - nawet do siedmiu dni;
 • niskie koszty prowadzenia badań;
 • możliwość objęcia badaniem ściśle określonej grupy respondentów;
 • gwarancję reprezentatywności próby badawczej;
 • możliwość stosowania w ankietach pytań różnego rodzaju (otwarte/zamknięte/z rotacyjną kafeterią) oraz elementów audiowizualnych;
 • możliwość automatycznej generacji raportów badawczych;
 • monitoring przebiegu badania pod względem wykonania próby badawczej;
 • wsparcie Helpdesk ze strony działu merytorycznego oraz IT.
English version
Badania ankietowe od 4 zł