IV Badanie Zjawiska Spamu w Polsce

Data przeprowadzenia badania:
2019-05-15

Dr Monika Jaremków
Monika Jaremków, PhD
Dyrektor ds. badań
e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 534 702 007
Opiekun naukowy

IV Badanie Zjawiska Spamu w Polsce

 

Czy wiesz, że spam to nie tylko wiadomości e-mail? Poza jego tradycyjną formą, wyróżniamy również niechciane sms-y, telefony, czy reklamy typu display i pop-up. Zdecydowanie najbardziej kłopotliwe okazały się dla respondentów IV Badania Zjawiska Spamu te ostatnie. 56% odpowiadających uznało je za bardzo uciążliwe lub wręcz nie do zniesienia. Niechciane telefony, najbardziej uciążliwe dla ankietowanych w ubiegłym roku, obecnie znajdują się na drugim miejscu. Aż 47% ankietowanych uznało je za bardzo męczące. 

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat wyników Badania Opinii przeprowadzonego przez Fundację Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej przy współpracy Agencji Badawczej BIOSTAT? Interesuje Cię skala wpływu zjawiska spamu na życie użytkowników Internetu?

 

Raport z „IV Badania Zjawiska Spamu w Polsce” można obejrzeć na stronie: 
https://force.org.pl/raport-iv-badania-zjawiska-spamu-polsce-juz-pobrania-2/

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
W jakim celu firma składa zamówienie na badanie zjawiska spamu?

W celu zrozumienia rozmiarów i charakterystyki tego problemu, identyfikacji głównych źródeł i metod spamu oraz oceny skutków dla użytkowników i firmy. Badanie pozwala na zbieranie danych i analizę, które mogą posłużyć jako podstawa do podejmowania działań zaradczych.

Czy badanie opinii to dobra metoda na zajęcie się tematem spamu?

Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o opinie użytkowników na temat otrzymywania i doświadczania spamu. Przeprowadzenie badania opinii pozwoli na zebranie informacji zwrotnych od użytkowników na temat rodzaju otrzymywanego spamu, czy częstotliwości występowania.

Tak, zwłaszcza jeśli chodzi o opinie użytkowników na temat otrzymywania i doświadczania spamu. Przeprowadzenie badania opinii pozwoli na zebranie informacji zwrotnych od użytkowników na temat rodzaju otrzymywanego spamu, czy częstotliwości występowania.

Wystarczy skontaktować się mailowo badania@biostat.com.pl lub telefonicznie (+48) 22 12 28 025; (+48) 668 300 664. Podczas rozmowy konsultanci BioStat® odpowiedzą na wszelkie pytania.

English version
Badania ankietowe od 4 zł