Badania marketingowe

Badania marketingowe

Osiągnij maksymalne zyski, dzięki skutecznym działaniom marketingowym. Poznaj lepiej swoich klientów, dzięki ofercie badawczej BioStat®  i buduj przewagę nad konkurencją w branży.

 

Najlepsi eksperci prowadzący projekty w zakresie marketingu, zrealizują dla Twojej firmy badania marketingowe dotyczące:

 • Wykrycia potrzeb i preferencji konsumenckich Twoich klientów,
 • Koncepcji nowych produktów i opakowań (tzw. badania sensoryczne i story board),
 • Reagowania konsumentów/klientów na działania promocyjne i reklamowe,
 • Świadomość marki wśród konsumentów,
 • Segmentacji,
 • Ilościowych badań sensorycznych CLT,
 • Weryfikowania uczestnictwa produktów w szeroko pojętych mediach (także na portalach społecznościowych).

 


Odpowiednie metody dla osiągnięcia celu

Badania marketingowe wymagają właściwie dobranej metody i techniki do celu, jaki chcesz uzyskać. Pozwolą zrealizować nowe plany dotyczące strategii zarządzania marketingowego Twoją firmą. Doświadczenie polskiej agencji badawczej BioStat® w prowadzeniu badań dla firm z sektora FMCG, a także branży medyczno-farmaceutycznej pozwoliło wypracować schematy działań idealnych metod badań jakościowych:

 • Wywiadów indywidualnych IDI,
 • Wywiadów grupowych FGI.

 

Precyzyjny dobór respondentów do badań zapewnia dwustopniowa analiza danych. Podczas pierwszego etapu przeprowadza się wywiady indywidualne z osobami reprezentującymi badaną grupę. Ich celem jest pozyskanie opinii jednostek na dany temat. Następny etap badań polega na przeprowadzeniu wywiadów grupowych na podstawie wyników ze zgromadzonych danych z wywiadów indywidualnych. Zadaniem koordynatorów przeprowadzających badania FGI jest weryfikacja i zebranie nowych informacji na dany temat. Próby badawcze są konstruowane w oparciu o takie zmienne, jak:

 • Style życia,
 • Preferencje zakupowe,
 • Cechy psycho-społeczne,
 • Doświadczenia i preferencje w wyborze towarów,
 • Wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, etc.

 

Korzystny wybór

Jakościowe badania to czasochłonny proces. Powierzenie go ekspertom, którzy:

 • przygotują narzędzia badawcze,
 • opracują scenariusze badań,
 • zrealizują eksploracje w dwóch etapach,
 • przeanalizują zebrany materiał i opracują raport z badań;

to wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którym zależy na wysokiej jakości, cennych informacjach. Trafne decyzje w sferze opracowania strategii ustalania cen produktów, planowania oferty handlowej, a także skutecznych kampanii reklamowych, mogą być zrealizowane skuteczniej dzięki badaniom BioStat®.

 

Jako przedsiębiorca masz możliwość wyboru IV wariantów prowadzenia projektów badawczych. Każdy z nich różni się wyborem metody badawczej oraz ceną.

 • Pierwszy wariant zakłada 4 wywiady IDI oraz 2 wywiady FGI, na poziomie dwustopniowej analizy oraz raport z badań,
 • Druga opcja to przeprowadzenie 2 wywiadów FGI oraz stworzenie raportu z badań,
 • Trzecia możliwość to badania rozpoznawalności marki na podstawie wywiadów telefonicznych CATI, na próbie 600 respondentów oraz przygotowanie raportu z badań,
 • Ostatni wariant to badanie typu CLT na grupie 450 osób oraz analiza statystyczna i raport zgromadzonych danych.

 


Skontaktuj się z ekspertami BioStat®, aby przeprowadzić korzystne badania dla rozwoju Twojej firmy. Poznaj opinie konsumentów i wprowadzaj nowe koncepcje działań w przedsiębiorstwie!

English version
Badania ankietowe od 4 zł