Badanie omnibus

Badanie omnibus

Czasem rozpatrywany problem badawczy można rozstrzygnąć dzięki zaledwie paru przemyślanym pytaniom, zadanym optymalnie dobranej grupie respondentów. Z myślą o klientach, którzy oczekują  szybkich i niedrogich badań rynku opartych na niewielkiej puli pytań przygotowaliśmy ekonomiczną ofertę Omnibus.

 

Badania omnibus to cykliczne ogólnopolskie ankietyzacje, które wykorzystują kwestionariusze ankiet budowane z niewielkich bloków pytań – każdy taki blok zgłoszony jest przez innego klienta i może dotyczyć dowolnej problematyki badawczej. Pozwala to zebrać pożądane informacje bez konieczności realizacji samodzielnych badań, a przez to  -   stanowi oszczędność czasu i ogranicza koszty ankietyzacji.

 

Co obejmuje produkt?

  • badanie ankietowe na próbie ogólnopolskiej, realizowane telefonicznie (CATI) lub internetowo (CAWI);
  • pomiar na reprezentatywnej próbie badawczej – próba badania omnibus obejmuje 1000 dorosłych Polaków i uwzględnia rzeczywisty podział społeczny ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania (województwo) oraz wykształcenie (dobór prowadzony jest w sposób proporcjonalny);
  • ankietyzację opartą o pojedyncze pytanie lub blok obejmujący kilka pytań;
  • opracowanie wyników w postaci zestawień tabelarycznych (wyniki prezentowane w postaci liczbowej i procentowej) – istnieje możliwość poszerzenia standardowego opracowania o graficzną prezentację wyników (wykresy) czy weryfikację hipotez statystycznych.

 

Jak to robimy?

Badanie omnibus prowadzone jest cyklicznie raz w miesiącu, a jego realizacja odbywa się na przestrzeni jednego tygodnia. Proces badawczy obejmuje przygotowanie zbiorczego kwestionariusza ankiety, realizację pomiaru ankietowe CATI/CAWI oraz obróbkę i analizę zebranego w jego toku materiału ilościowego – wyniki przekazywane są klientom już po 7 dniach od rozpoczęcia badania.

 

Chęć udziału w badaniu należy zgłosić z wyprzedzeniem – najlepiej na dwa tygodnie przed planowanym startem realizacji badania w danym miesiącu.

 

Dlaczego warto?

  • niskie koszty realizacji badania – zadanie pojedynczego pytanie w kwestionariuszu omnibus to koszt rozpoczynający się już od 400 zł;
  • krótki czas realizacji badania – uzyskanie wyników badania już po siedmiu dniach pozwala szybko wykorzystać wynikając z nich zalecenia i rekomendacje;
  • reprezentatywność próby – zapewnia to rzetelność uzyskanych wyników, opracowanych w oparciu o wskazania respondentów z całej Polski;
  • rzetelność i profesjonalizm – wieloletnie doświadczenie badawcze, przeszkoleni ankieterzy oraz wsparcie autorskiego oprogramowania (CATI-System) i własne studio CATI zapewniają, że każde nasze badanie omnibus jest źródłem najwyższej jakości danych;
  • przystępność analiz – przy prezentacji wypracowanych wyników wykorzystujemy przejrzyste zestawienia tabelaryczne (może je przedstawić w formie prezentacji PowerPoint oraz uzupełnić o dodatkowe moduły graficzne - wykresy);
  • elastyczność w zakresie przedmiotu badań – do ankietyzacji omnibus zgłosić możne jedno lub kilka pytań (blok) na dowolny temat (typowe badane zagadnienia to m.in. skuteczność kampanii reklamowej, znajomość marki, zwyczaje zakupowe, opinie o produkcie/usłudze).

 

Szczegóły obowiązującej oferty z zakresu badania omnibus, wraz z planowanym harmonogramem realizacji ankietyzacji, zawarto na stronie poświęconej usłudze Omnibus-CATI.

English version
Badania ankietowe od 4 zł