Badanie omnibus

badania omnibus

Czasem rozpatrywany problem badawczy można rozstrzygnąć dzięki zaledwie paru przemyślanym pytaniom, zadanym optymalnie dobranej grupie respondentów. Z myślą o klientach, którzy oczekują  szybkich i niedrogich badań rynku opartych na niewielkiej puli pytań przygotowaliśmy ekonomiczną ofertę Omnibus.

 

Badania omnibus to cykliczne ogólnopolskie ankietyzacje, które wykorzystują kwestionariusze ankiet budowane z niewielkich bloków pytań – każdy taki blok zgłoszony jest przez innego klienta i może dotyczyć dowolnej problematyki badawczej. Pozwala to zebrać pożądane informacje bez konieczności realizacji samodzielnych badań, a przez to  -   stanowi oszczędność czasu i ogranicza koszty ankietyzacji.

 

Co obejmuje produkt?

  • badanie ankietowe na próbie ogólnopolskiej, realizowane telefonicznie (CATI) lub internetowo (CAWI);
  • pomiar na reprezentatywnej próbie badawczej – próba badania omnibus obejmuje 1000 dorosłych Polaków i uwzględnia rzeczywisty podział społeczny ze względu na płeć, wiek oraz województwo.
  • ankietyzację opartą o pojedyncze pytanie lub blok obejmujący kilka pytań;
  • możliwość opracowania wyników w postaci zestawień tabelarycznych (wyniki prezentowane w postaci liczbowej i procentowej), wraz z poszerzeniem o graficzą prezentację wyników (wykresy) czy weryfikację hipotez statystycznych.

 

Jak to robimy?

Badanie omnibus prowadzone jest cyklicznie raz w miesiącu, a jego realizacja odbywa się na przestrzeni około jednego tygodnia. Proces badawczy obejmuje przygotowanie zbiorczego kwestionariusza ankiety, realizację pomiaru ankietowe CATI/CAWI oraz obróbkę i analizę zebranego w jego toku materiału ilościowego – wyniki przekazywane są klientom nawet po 7 dniach od rozpoczęcia badania.

 

Chęć udziału w badaniu należy zgłosić z wyprzedzeniem – najlepiej na dwa tygodnie przed planowanym startem realizacji badania w danym miesiącu.

 

Dlaczego warto?

  • niskie koszty realizacji badania – zadanie pojedynczego pytanie w kwestionariuszu omnibus to koszt rozpoczynający się już od 450 zł;
  • krótki czas realizacji badania – uzyskanie wyników badania nawet po siedmiu dniach pozwala szybko wykorzystać wynikając z nich zalecenia i rekomendacje;
  • reprezentatywność próby – zapewnia to rzetelność uzyskanych wyników, opracowanych w oparciu o wskazania respondentów z całej Polski;
  • rzetelność i profesjonalizm – wieloletnie doświadczenie, własny panel badawczy, przeszkoleni ankieterzy oraz wsparcie autorskiego oprogramowania (CATI-System) i własne studio CATI zapewniają, że każde nasze badanie omnibus jest źródłem najwyższej jakości danych;
  • przystępność analiz – przy prezentacji wypracowanych wyników wykorzystujemy przejrzyste zestawienia tabelaryczne (może je przedstawić w formie prezentacji PowerPoint oraz uzupełnić o dodatkowe moduły graficzne - wykresy);
  • elastyczność w zakresie przedmiotu badań – do ankietyzacji omnibus zgłosić możne jedno lub kilka pytań (blok) na dowolny temat (typowe badane zagadnienia to m.in. skuteczność kampanii reklamowej, znajomość marki, zwyczaje zakupowe, opinie o produkcie/usłudze).

 

Szczegóły obowiązującej oferty z zakresu badania omnibus, wraz z planowanym harmonogramem realizacji ankietyzacji, zawarto na stronie poświęconej usłudze Omnibus.

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie cele mają badania Omnibus?

Celem badania Omnibus jest poznanie opinii respondentów na temat konkretnych kwestii, które są związane z daną branżą lub tematem badawczym. Wyniki badania Omnibus pozwalają na określenie ogólnego stanowiska respondentów w danym temacie.

Jaka jest najważniejsza zaleta badania Omnibus?

Najważniejszą zaletą badania Omnibus jest możliwość pozyskania dużej liczby odpowiedzi w krótkim czasie. Dodatkowe zalety to niskie koszy badania, czy elastyczność w doborze pytań.

Jakie są realne ograniczenia w przypadku badania Omnibus?

W badaniu Omnibus metryka jest z góry ustalona i nie podlega zmianom.

English version
Badania ankietowe od 4 zł