Tag: badanie omnibus

Jak szybko i niedrogo poznać opinie konsumentów z całej Polski?

Znajomość opinii konsumentów na zadane tematy pozwala określić ich oczekiwania, zwyczaje i preferencje zakupowe, satysfakcję z nabycia produktu/usługi czy postrzeganie wizerunku firm, opakowań ich produktów, promujących je spotów reklamowych… Jest to miarodajne źródło wiedzy o tym, co w swoich działaniach biznesowych, sprzedażowych czy marketingowych powinien uwzględniać przedsiębiorca, aby odnieść sukces. Istnieje gro form badań rynku, które pozwalają na poznanie odczuć i opinii konsumenckich, co jednak w sytuacji, gdy dysponujemy ograniczonym budżetem na realizację takiego pomiaru lub uzyskanie samych opinii winno nastąpić relatywnie szybko i sprawnie? Odpowiedzią na te pytanie są tzw. badania omnibus.

 

Czym jest omnibus?

Mianem omnibusa określa się m.in. osobę, która uchodzi za wszystko wiedzącą - specjalistę w każdej dziedzinie. W terminologii badań rynku omnibus to specyficzna forma badania ankietowego, które obejmuje zagadnienia problemowe z bardzo szerokiego, zróżnicowanego zakresu.

Idea badania omnibus powstała pod wpływem dwóch dominujących dziś w dziedzinie badań tendencji - dążności do prowadzenia pomiarów w sposób jak najszybszy i jak najtańszy, przy jednoczesnym zachowaniu ich rzetelności i pozyskaniu wszystkich niezbędnych klientowi informacji.

Ankietyzacja oparta o model omnibusowy sprowadza się do stworzenia kwestionariusza ankietowego, który obejmuje pojedyncze pytania/bloki pytań różnych klientów - pozwala to w toku jednego zbiorczego pomiaru uzyskać dane niezbędne wielu odbiorcom. Rozwiązanie te jest tańsze i szybsze niż oddzielna realizacja każdego z zleconych badań oddzielnie.

 

Czy warto zdecydować się na badania omnibusowe?

Powyższa charakterystyka pozwala wyznaczyć kluczowe zalety i wyróżniki badań realizowanych w trybie omnibus. Są to przede wszystkim:

 • niski koszt gwarantowany przez kumulację pytań wielu klientów w jednym badaniu;
 • krótki czas realizacji - prowadzi się bowiem nie serię badań a jeden pomiar zbiorczy, dzięki czemu znacznie szybciej można poznać i wykorzystać wyniki ankietyzacji;
 • reprezentatywność próby - badania omnibus wykorzystują typowe metody ankietyzacji, stąd wykazują tożsame zalety, w tym aspekt reprezentatywności i ogólnokrajowego wymiaru próby;
 • wysoka jakość danych - proces ankietowania opierany bywa o sprawdzone rozwiązania i profesjonalne systemy zbierania, gromadzenia i analizy danych;
 • czytelność i porównywalność wyników - wyniki wypracowane na podstawie pozyskanych drogą ankietyzacji danych ilościowych sprzyjają zestawieniu ich w formie przejrzystych tabel i wykresów;
 • elastyczność pozyskiwania informacji - klient ma możliwość zadania pojedynczego pytania/kilku pytań lub całego ich bloku, dzięki czemu omnibus jest rozwiązaniem „szytym na miarę”.

 

Jakie informacje można pozyskać poprzez badania omnibus?

Ankietyzacja oparta o model omnibus, podobnie jak typowy proces ankietyzacji, może dotyczyć szerokiego spektrum zagadnień - pojedynczy pomiar może objąć wiele różnych wątków, w tym m.in.:

 • weryfikowalność skuteczności kampanii reklamowej;
 • rozpoznawalność trendów panujących na rynku;
 • określenie świadomości i postrzegania marki;
 • testowanie konceptów spotów, opakowań, ulotek czy haseł reklamowych;
 • ustalenie zwyczajów i preferencji zakupowych;
 • charakterystykę gospodarstw domowych czy klientów;
 • ocena usług/produktów oraz stopnia zadowolenia z ich zakupu.

 

Omnibus - gotowe rozwiązania

Doceniając walory modelu omnibusowego, firmy badawcze chętnie włączają je do swojej oferty. Dla przykładowej charakterystyki takiej usługi, opierając się na rozwiązaniach autorskich, warto powołać się na ofertę ankietyzacji Omnibus-CATI, która obejmuje:

 • badanie na ogólnopolskiej próbie badawczej (1000 dorosłych mieszkańców wszystkich województw) - dobór próby uwzględnia rzeczywisty podział społeczeństwa ze względu na ich wiek, płeć, miejsce zamieszkania i wykształcenie oraz dokonywany jest w sposób proporcjonalny;
 • cykliczne comiesięczne pomiary realizowane według ustalonego odgórnie harmonogramu (zlecenie ankietyzacji dokonuje się na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem pomiaru);
 • możliwość zadania pojedynczego zapytania lub bloku pytań;
 • udostępniane wyników w postaci zestawień tabelarycznych już po 7 dniach od rozpoczęcia badania (istnieje możliwość indywidualnego zamówienia opracowań graficznych, weryfikacji hipotez statystycznych czy zastosowanie zaawansowanych metod analitycznych).

 

Szerszy opis ww. usługi zawarto na stronie dedykowanej ofercie Badania Omnibus - CATI.

Badanie omnibus

Czasem rozpatrywany problem badawczy można rozstrzygnąć dzięki zaledwie paru przemyślanym pytaniom, zadanym optymalnie dobranej grupie respondentów. Z myślą o klientach, którzy oczekują  szybkich i niedrogich badań rynku opartych na niewielkiej puli pytań przygotowaliśmy ekonomiczną ofertę Omnibus.

 

Badania omnibus to cykliczne ogólnopolskie ankietyzacje, które wykorzystują kwestionariusze ankiet budowane z niewielkich bloków pytań – każdy taki blok zgłoszony jest przez innego klienta i może dotyczyć dowolnej problematyki badawczej. Pozwala to zebrać pożądane informacje bez konieczności realizacji samodzielnych badań, a przez to  -   stanowi oszczędność czasu i ogranicza koszty ankietyzacji.

 

Co obejmuje produkt?

 • badanie ankietowe na próbie ogólnopolskiej, realizowane telefonicznie (CATI) lub internetowo (CAWI);
 • pomiar na reprezentatywnej próbie badawczej – próba badania omnibus obejmuje 1000 dorosłych Polaków i uwzględnia rzeczywisty podział społeczny ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania (województwo) oraz wykształcenie (dobór prowadzony jest w sposób proporcjonalny);
 • ankietyzację opartą o pojedyncze pytanie lub blok obejmujący kilka pytań;
 • opracowanie wyników w postaci zestawień tabelarycznych (wyniki prezentowane w postaci liczbowej i procentowej) – istnieje możliwość poszerzenia standardowego opracowania o graficzną prezentację wyników (wykresy) czy weryfikację hipotez statystycznych.

 

Jak to robimy?

Badanie omnibus prowadzone jest cyklicznie raz w miesiącu, a jego realizacja odbywa się na przestrzeni jednego tygodnia. Proces badawczy obejmuje przygotowanie zbiorczego kwestionariusza ankiety, realizację pomiaru ankietowe CATI/CAWI oraz obróbkę i analizę zebranego w jego toku materiału ilościowego – wyniki przekazywane są klientom już po 7 dniach od rozpoczęcia badania.

 

Chęć udziału w badaniu należy zgłosić z wyprzedzeniem – najlepiej na dwa tygodnie przed planowanym startem realizacji badania w danym miesiącu.

 

Dlaczego warto?

 • niskie koszty realizacji badania – zadanie pojedynczego pytanie w kwestionariuszu omnibus to koszt rozpoczynający się już od 400 zł;
 • krótki czas realizacji badania – uzyskanie wyników badania już po siedmiu dniach pozwala szybko wykorzystać wynikając z nich zalecenia i rekomendacje;
 • reprezentatywność próby – zapewnia to rzetelność uzyskanych wyników, opracowanych w oparciu o wskazania respondentów z całej Polski;
 • rzetelność i profesjonalizm – wieloletnie doświadczenie badawcze, przeszkoleni ankieterzy oraz wsparcie autorskiego oprogramowania (CATI-System) i własne studio CATI zapewniają, że każde nasze badanie omnibus jest źródłem najwyższej jakości danych;
 • przystępność analiz – przy prezentacji wypracowanych wyników wykorzystujemy przejrzyste zestawienia tabelaryczne (może je przedstawić w formie prezentacji PowerPoint oraz uzupełnić o dodatkowe moduły graficzne - wykresy);
 • elastyczność w zakresie przedmiotu badań – do ankietyzacji omnibus zgłosić możne jedno lub kilka pytań (blok) na dowolny temat (typowe badane zagadnienia to m.in. skuteczność kampanii reklamowej, znajomość marki, zwyczaje zakupowe, opinie o produkcie/usłudze).

 

Szczegóły obowiązującej oferty z zakresu badania omnibus, wraz z planowanym harmonogramem realizacji ankietyzacji, zawarto na stronie poświęconej usłudze Omnibus-CATI.

English version
Badania ankietowe od 4 zł