Tag: badania satysfakcji klientów

Badania opinii klientów

Jeśli chcesz zachować konkurencyjność na rynku, stoisz przed koniecznością podjęcia działań w celu zapewnienia oraz utrzymania wysokiej satysfakcji Twoich Klientów. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli nie zadbasz o systematyczne pozyskiwanie ich opinii zwłaszcza na temat:

 

 •  oferowanych przez Ciebie produktów lub usług,
 • jakości obsługi tradycyjnej (w placówkach), elektronicznej i telefonicznej,
 • świadomości i wizerunku marki.

 

Wiedza na temat zadowolenia Klientów pozwoli Ci zapobiec ryzyku ich odejścia do konkurencji, a co za tym idzie spadku osiąganych zysków ze sprzedaży. Będziesz w stanie na bieżąco wdrażać konieczne zmiany w celu kreowania lojalności Klientów. Ich opinia jest niemalże na wagę złota, a my wiemy w jaki sposób ją monitorować. Potrzebne jest dokonywanie systematycznych badań ankietowych, co pozwoli w porę dostrzec obszary wymagające usprawnień.

 

Narzędzie do badania opinii Klienta

 

W naszej firmie badania opinii Klientów realizujemy m.in. posługując się w tym celu autorską aplikacją Cati-System. Jest to nowoczesne oprogramowanie, które nie wymaga instalacji na własnych serwerach – jego obsługa odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej (tryb pracy w chmurze SaaS). Do najważniejszym cech systemu można zaliczyć:

 

 • prostotę obsługi – bez problemów zdołasz samodzielnie zaprojektować i uruchomić ankietę, a także zarządzać wynikami badania na każdym jego etapie. Jakiegokolwiek kłopotu z wypełnieniem ankiety nie będą mieli również Twoi Klienci,

 • możliwość szybkiej edycji – możesz dowolnie modyfikować strukturę każdego pytania ankiety, dodawać nowe opcje do formularza oraz elementy graficzne i audiowizualne,

 • skuteczne zabezpieczenia danych – system ankietyzacji elektronicznej może zostać zabezpieczony za pomocą jednorazowego hasła lub unikalnego loginu i hasła,

 • wielodostęp – masz możliwość dowolnego zdefiniowania poziomu uprawnień dla użytkowników – administratora, monitorów oraz uczestników badania,

 • automatyczne raporty – w każdym momencie badania możesz skorzystać z modułu generującego raport graficzny na podstawie zebranych danych. System jest także dostosowany do prowadzenia automatycznej analizy statystycznej,

 • moduł śledzenia postępów badania.

Korzyści płynące z realizacji badań satysfakcji klientów oraz sposób ich realizacji

Nie jesteś zadowolony z wyników finansowych osiąganych przez Twoją firmę? Odnosisz wrażenie, że z każdym miesiącem coraz mniej klientów dokonuje u Ciebie zakupów. Jak najszybciej powinieneś zbadać, jakie są tego przyczyny. W przeciwnym razie może się okazać, że na trwale wypadniesz z rynkowego obiegu. Nie podejmuj żadnych decyzji pochopnie. Wcześniej skieruj się bezpośrednio do klientów, aby poznać ich opinię.

W jaki sposób prowadzi się badania opinii klienta?

Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na to, aby dowiedzieć się co klienci myślą o Twojej ofercie jest zapytanie się ich o to bezpośrednio w badaniach ankietowych. Są to pomiary o charakterze ilościowym, dzięki czemu wyniki można bez obaw uogólniać na pełną populację. Ankietyzacja może zostać przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Można zdecydować się między innymi na tradycyjne ankiety papierowe. W takim przypadku do badanych są kierowane kwestionariusze, a ich zadaniem jest wybór odpowiedzi z kafeterii. Badania tego typu mają uzasadnienie zwłaszcza w przypadku, kiedy badamy klientów z grupy o niewielkim rozproszeniu przestrzennym. Możesz na przykład rozdać klientom formularze ankietowe bezpośrednio w sklepach – po zakończonych zakupach.

Jeżeli jednak chcemy badać konsumentów z całej Polski, wtedy lepszym rozwiązaniem okaże się przeprowadzenie pomiarów internetowych (CAWI) lub telefonicznych (CATI). W tym przypadku bardzo pomocne jest posłużenie się nowoczesnym oprogramowaniem ankietowym. Kilka miesięcy temu na rynku pojawił się nowatorski program SurvGo. Jest to aplikacja pozwalająca na błyskawiczne prowadzenie badań ankietowych, automatyczne raportowanie oraz podgląd wyników na żywo z poziomu panelu administracyjnego. Alternatywną opcją może być ponadto realizacja badań terenowych CAPI. Wówczas ankiety są prezentowane respondentom na smartfonach lub tabletach. Badani mogą nie tylko udzielać odpowiedzi na pytania tekstowe, lecz także zapoznawać się z materiałami graficznymi oraz audiowizualnymi.

Pomiary mystery shopping

Warto także zastanowić się nad wyborem jakościowej metody badania satysfakcji klientów. W tym celu świetnie sprawdza się zwłaszcza technika tajemniczego klienta. Polega ona na przeprowadzeniu przez przeszkolonych audytorów wizyt w wybranych placówkach. Otrzymują oni scenariusz badania oraz ankietę oceny, która pozwoli im wystawić odpowiednie noty w zależności od tego, w jakim stopniu zostały spełnione standardy obsługi klienta.

Co możesz zyskać dzięki badaniom opinii klienta?

Jeżeli zdecydujesz się na badanie satysfakcji klientów, wówczas zdołasz w porę zareagować na zmieniające się potrzeby nabywców oferowanych przez Twoją firmę produktów czy usług. Będziesz w stanie zaproponować im to, czego nie zapewnia konkurencja i tym samym zyskać przewagę na rynku. Znając dokładnie cechy i oczekiwania konsumentów zdołasz również właściwie zaplanować kampanię marketingową – w tym spoty reklamy telewizyjnej. Dzięki temu unikniesz ponoszenia gigantycznych kosztów promocji, które nie przekładają się na skuteczność.

Podsumowanie

Pamiętaj więc o tym, aby nawiązać z klientami dialog. Pytaj ich o to, czego potrzebują i w jakim stopniu Twoja oferta spełnia ich oczekiwania. Gwarantujemy, że klient odwdzięczy Ci się lojalnością i będzie dzielił się ze znajomymi pozytywną opinią. Ankietowe badania satysfakcji klientów to najlepsza okazja ku temu, aby być o krok przed konkurencją.

Jak rozumieć motywację i satysfakcję klienta?

Podstawą sukcesu każdej działalności jest oferowanie takich produktów i usług, które spełnią oczekiwania konsumentów. O stopniu w jakim oczekiwania te zostają zaspokojone mówi poziom satysfakcji klienta, jaki odczuwa on po dokonaniu zakupu - pozwala to ocenić adekwatność oferty oraz wychwycić te jej elementy, które wymagają poprawy. Sposobem na określenie czy klient jest zadowolony z nabycia produktu lub usługi jest realizacja tzw. badań satysfakcji konsumenckiej.

 

Czym jest badanie satysfakcji?

Przeprowadzenie badania satysfakcji klienta pozwala na zrozumienie zachodzących zmian oraz na dynamiczne reagowanie na zmieniające się warunki rynku, a w tym - na potrzeby i oczekiwania klientów. Bardzo ważne jest właściwe zrozumienie podłoża zachowań klientów, gdyż pozwala to na ukierunkowanie i wzmacnianie ich uwagi na dany produkt bądź usługę. Konsument posiada określoną motywację wynikającą z jego potrzeb. Wzbudzona potrzeba, która pozostanie niezaspokojona powoduje motywację do działania zmierzającego do jej zaspokojenia w nawiązaniu do preferencji klienta.

 

W jaki sposób patrzeć na konsumenta?           

Badanie satysfakcji klienta pozwala na zapoznanie się z jego:

 • potrzebami;
 • motywacjami;
 • preferancjami.

 

O wyborze konkretnej marki decyduje uobecniona potrzeba, a następnie stopień, w jakim dana marka może tę potrzebę zaspokoić. Wzbudzenie pozytywnych emocji u konsumenta w ciągu całego procesu zakupu pozwoli na wzmocnienie wizerunku marki w jego oczach, a także skłoni go do ponownego skorzystania z sprawdzonej oferty przy ponownym zakupie oraz może przekuć się na rekomendację marki innym konsumentom. Sama komunikacja marketingowa opiera się na zrozumieniu związku między emocjami a motywacjami konsumentów.

 

Motywacja i satysfakcja konsumentów jako wielkości mierzalne

Zachowania klientów opierają się na próbie redukcji napięcia, które pojawia się wraz z niezaspokojeniem danej potrzeby. Napięcie to bazuje na rozdźwięku, który występuje pomiędzy stanem rzeczywistym, a pożądanym. Im ten rozdźwięk jest większy tym wyższa jest siła i energia motywacji. W celu pomiaru motywacji leżących u podstaw konsumentów można zastosować model strategii satysfakcji, który opiera się na koncepcjach psychologicznych Freuda i Adlera. Model ten opiera się na założeniach, iż:

 • są dwie siły sterujące ludzkim życiem: popęd do życia i popęd do śmieci (Freud);
 • są dwie sprzeczne ze sobą potrzeby: społeczna potrzeba przynależności i indywidualistyczna potrzeba statusu (Adler).

 

Badania satysfakcji klientów wychodzą poza motywację

W modelu strategii satysfakcji przeciwstawia się sobie te potrzeby. Przy czym w odniesieniu do Freuda w modelu tym mówi się o potrzebie zabawy i kontroli. Te cztery podstawowe potrzeby uzupełniona są o potrzeby pośrednie:

 • witalności;
 • wyróżnienia się;
 • wyciszenia;
 • dzielenie się z innymi.

 

Natomiast w momencie, gdy badaniu poddaje się satysfakcję klientów otrzymuje się wiedzę nie tylko o potrzebach, motywacjach i preferencjach klientów, ale także uzyskuje się szerszą perspektywę patrzenia na dany rynek.

 

Satysfakcja klienta jest stanem zmiennym

Badania rynku Badanie satysfakcji klientów pozwala na kontrolowanie poziomu satysfakcji, który odczuwany jest przez określone grupy nabywców. Zrozumienie motywacji klientów pozwala na dostosowanie swojej oferty do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów, a zatem przyczyniają się do wzrostu dopasowania tej oferty i podwyższenia satysfakcji konsumenckiej, która stanowi swoisty gwarant sukcesu firmy/marki.

 

Badanie satysfakcji klienta - oferta badawcza

Z myślą o komleksowym określaniu poziomu zadowolenia z zakupu i wynikającej z tego lojalności klientów wobec danej marki, nasza oferta badawcza obejmuje kompleksową usługą badania satysfakcji klienta - dzięki nam poznają Państwo ocenę kosnumencką oferowanych produktów i usług oraz poznają cenne opinie i sugestie tak zadowolonych, jak i niezadowolonych klientów.

 

Badania satysfakcji realizujemy z wykorzystaniem ankietyzacji telefonicznej (CATI), elektronicznej (CAWI) i terenowej, wspomaganej urządzeniami mobilnymi (CAPI). Proces ten usprawnia autorska aplikacja do ankietyzacji SurvGo.

Jak ocenić jakość naszej obsługi klienta? (część II)

Utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług oraz odpowiedniego poziomu obsługi wymaga wiedzy, jak można aspekty te doskonalić - sprzyja temu badanie Tajemniczy Klient, które pokrótce omówiono w poprzednim artykule, ale także poznanie w tym zakresie opinii samych klientów, co sprzyja ocenie bieżącego poziomu usług i zestawienia szczegółów oferty z wymogami konsumenckimi.

 

Czym jest badanie satysfakcji klienta?

Badania satysfakcji klienta to obszar badań rynku, ukierunkowany na określenie szeroko pojętego zadowolenia klientów z otrzymywanych towarów i usług oraz podjętej współpracy/całokształtu zakupu. Pozyskane od klientów opinie i uwag stanowią ponadto podstawę do oceny jakości oferty i obsługi klienta, oszacowania lojalności klientów wobec marki i jej postrzegania oraz konsumenckiej skłonności do polecania brandu, ale przede wszystkim - sprzyjają wypracowaniu i podjęciu odpowiednich działań korygujących, umożliwiających zwiększenie zadowolenia klientów i umocnienie z nim długotrwałej relacji.

 

Czy badanie satysfakcji klienta obejmuje tylko wybrane branże?

Zadowolenia klientów jest istotnym czynnikiem w każdej placówce - niezależnie od branży i tego, czy jej celem jest maksymalizacja zysku, czy też zaspakajanie potrzeb. Stąd satysfakcję z współpracy/nabycia produktu czy usługi bada się zarówno u klientów szeroko pojętych dużych sieci sprzedażowych i małych sklepików,  jak i u klientów urzędów/jednostek administracji publicznej czy nawet - u pacjentów, tj. klientów placówek medycznych/farmaceutycznych (tzw. badanie satysfakcji pacjentów). Badaniu może podlegać także zarówno satysfakcja klienta indywidualnego, jak i klienta instytucjonalnego.

 

Typowymi podmiotami, które wykazują zainteresowanie pomiarem satysfakcji są:

 • sklepy i hurtownie;
 • wypożyczalnie;
 • producenci oprogramowania;
 • biura podróży, oferenci usług z zakresu transportu pasażerskiego;
 • kawiarnie, restauracje;
 • placówki zdrowotne i sportowo - rekreacyjne;
 • stacje benzynowe;
 • urzędy placówki publicznej służby zdrowia;
 • administracja publiczna.

 

Jak przebiega badanie satysfakcji klienta?

Jak każde badanie rynku, badanie satysfakcji klienta realizowane jest etapowo. Ogólny schemat realizacji składa się z czterech faz:

 • projektowania badania - ustalanie metod pomiaru, konstrukcja narzędzi, dobór próby badawczej (projektowanie w zależności od specyfiki danej branży);
 • realizacja badania satysfakcji - pomiar jednorazowy/cykliczny;
 • analiza zebranego materiału - wskazania podlegają analizie statystycznej celem wykrycia istotnych korelacji i zależności;
 • opracowanie raportu końcowego - podsumowanie badania stanowi raport z tabelaryczną i graficzną prezentacją wyników oraz sumarycznym zestawieniem wniosków i rekomendacji.

 

Badania rynku Tak pokrótce ujęty proces badawczy obejmować może - w zależności od specyfiki branży i badanego podmiotu - pomiary przy użyciu zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych. Analityka ilościowa opiera się na ogół na ankietyzacji wśród klientów (CATI, CAPI, CAWI, PAPI), zaś jakościowa na takich metodach jak - Tajemniczy Klient, IDI czy analiza Desk Research dostępnej dokumentacji (skarg, wniosków i informacji zwrotnych od klienta, specyfikacji z zakresu utrzymania jakości obsługi klienta/usług, opinii na forach internetowych/portalach społecznościowych).

 

Ważnym elementem procesu pomiarowego jest kwestia metodologiczna. Badanie zadowolenia czy opinii klientów realizuje się na ogół w oparciu o model wypracowany przez L.L. Berry’ego, V.A. Zeithaml  oraz A. Parasuremana oraz z wykorzystaniem szeregu wskaźników:

 • Net Promotion Score (NPS) - obrazuje zadowolenie poprzez koncentrowanie się na skłonności do polecenia danej firmy swoim znajomym;
 • Client Satisfaction Index (CSI) - metoda syntetycznej oceny satysfakcji klientów, uwzględniająca oczekiwania klienta w stosunku do danej usługi bądź produktu;
 • Customer Effort Score (CES) - opiera się tu na oszacowaniu wysiłku klienta, który włożył on w celu zaspokojenia swoich potrzeb/rozwiązania danego problemu (pozwala on prognozować następstwa interakcji z działem obsługi klienta);
 • European Performance Satisfaction Index (EPSI) - tzw. europejski wskaźnik zadowolenia z osiągnięć, pozwalający ustalić postrzeganie wizerunku marki, oczekiwania wobec jej oferty oraz ocenę jakości jej produktów i usług.

 

Ważnym komponentem badania satysfakcji klienta jest także metoda określana mianem SERVQUAL, która służy do szacowania różnicy pomiędzy poziomem zaspokojenia oczekiwań klienta, a jego postrzeganiem dostarczonych mu produktów/usług.

 

Tytułem podsumowania - czyli czy warto badać satysfakcję klienta?

Niezadowolenie klienta przekłada się na ryzyko jego odejścia do podmiotów konkurencyjnych, odradzania produktów/usług i negatywnych komentarzy - kierowanych zarówno do najbliższych, znajomych czy zamieszczanych w Internecie. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza, że:

 • konsumenckie oczekiwania w stosunku do produktu lub usługi często pozostają w sprzeczności z wyobrażeniem przedsiębiorców w tym zakresie przez co mylnie oceniają oni jakości swojej oferty;
 • masowa produkcja i kreowanie potrzeb przestały zapewniać wystarczającą przewagę konkurencyjną - wzrosła rola dostosowania oferty do potrzeb konsumentów;
 • oczekiwania klientów wobec produktu/usługi bywają zmienne - warto zmiany te monitorować.

 

Stąd, prócz omówionego już pomiaru Mystery Shopping, warto zwrócić się o opinię do samych klientów - badanie satysfakcji klientów:

 • pozwala wyznaczyć mocne i słabe strony firmy;
 • jest źródłem cennych wskazówek, sugestii i uwag, które warto wdrożyć;
 • stanowi wsparcie dla działań usprawniających procesy b2c/b2b;
 • pozwala rozpoznać i ograniczyć czynniki kształtujące poziom satysfakcji;
 • pozwala na minimalizację ryzyka odchodzenia klientów do konkurencji;
 • umożliwia maksymalizację zysków ze sprzedaży;
 • umacnia lojalność klientów względem firmy;
 • pozwala doskonalić wizerunek marki w oczach klientów.

 

Są to jedynie nieliczne z korzyści, jakie mogą przynieść badania satysfakcji klienta. A zatem - tak, warto cyklicznie realizować badanie satysfakcji klienta, celem monitorowania zmian zadowolenia i opinii naszych klientów i skutecznego budowania z nimi pozytywnych relacji.

Czy opłaca się mierzyć Share of Wallet?

Share of Wallet (SoW) – jest jednym z grupy wskaźników, jakie stosuje się w toku badań marketingowych. Jego istota wiąże się z wydatkami konsumentów, w oparciu o które określany jest stosunek wydatków jakie nabywca przeznacza na zakup produktu wybranej marki oraz ogółu wydatków jakie ponosi on na produkty tożsamej kategorii. Miarą takiego stosunku wydatków w czasie (w miesiącu czy roku) jest właśnie współczynnik Share of Wallet.

 

Wydatki jako oznaka lojalności

Ponieważ konsument najczęściej nabywa produkty spełniające jego oczekiwania, struktura jego wydatków świadczyć może o preferencji jednych marek nad innymi – lepszej opinii na ich temat, wyższej satysfakcji z ich użytkowania. Stąd współczynnik Share of Wallet stał się narzędziem pomiaru lojalności, jaki wpisuje się w typowe rynkowe badane satysfakcji klientów – wszak odzwierciedla on stopień, w jakim konsument zaspakaja daną grupę potrzeb dzięki ofercie marki/firmy opisanej wskaźnikiem, w odniesieniu do zainteresowania ofertami innych marek/firm. Tym sposobem wskaźnik SOW jest stosowany zasadniczo celem ustalenia, czy klient pozostaje lojalny wobec badanego punktu detalicznego, czy też korzysta z konkurencyjnych punktów detalicznych w swoim najbliższym otoczeniu.

 

Interpretacja i szacowanie wskaźnika

Badanie satysfakcji klientów może wykazać dla danego punktu detalicznego wskaźnik SOW na poziomie 100% (klient nabywa produkty danej kategorii w jednym sklepie) lub niższym – dla przykładu SoW na poziomie 25% przy 4 konkurencyjnych sklepach oznacza korzystanie z każdego z nich w równym stopniu.

Wartość wskaźnika Share of Wallet określa się w procentach i uzyskuje, jako iloraz wartości sprzedanych (S) przez firmę klientowi produktów wybranej kategorii oraz wartości/kwoty, jaką klient ten przeznacza na zakupy produktów ów kategorii we wszystkich dostępnych w otoczeniu firmach. Obydwie wartości podje się dla analogicznego rozpatrywanego okresu.

Dla zobrazowania powyższego przyjmijmy, że:

 • klient A wydał w lutym 2018 roku 150 zł na sprzęt sportowy marki X, przy czym jego całkowita kwota wydatkowana w tym okresie na sprzęt sportowy to 1750 zł – opisujący tę sytuację SOW kształtuje się zatem na poziomie 8,6%;
 • klient B wydał w lutym 2018 roku 160 zł na sprzęt sportowy marki X, przy czym jego całkowita kwota wydatkowana w tym okresie na sprzęt sportowy to 850 zł – opisujący tę sytuację SOW kształtuje się z kolei na poziomie 18,8%;

 

Mimo, iż klient A dysponuje znacznym potencjałem zakupowym, badanie satysfakcji klientów o takich wynikach w zakresie Share of Wallet wskazuje, że to na klienta B powinna się ukierunkować firma produkująca sprzęt marki X, gdyż jest to klient bardziej lojalny – wydają na produkty te większą część swojego portfela i jest prawdopodobne, że tak pozostanie. Klient A nie stanowi natomiast gwarancji stałych zakupów.

 

Czy warto mierzyć Share of Wallet moich produktów?

Badania rynku Wskaźnik Share of Wallet uznaje się za jeden z najprostszych sposobów obrazowania lojalności klientów względem marek, przy jednoczesnym określeniu ich możliwości nabywczych. Jego oszacowanie wymaga jednak systematycznej realizacji badań na odpowiednio licznych, reprezentatywnych próbach badawczych (np. badania satysfakcji klientów).  Realizacja takiego badania i wyznaczenie współczynnika SoW:

 • umożliwia szacowanie udziału konkretnego produkt danej kategorii w całości wydatków klienta na zakupy w ramach tej kategorii;
 • pozwala identyfikować cechy oferowanych produktów czy usług, które – celem zwiększenia ich udziału w wydatkach konsumenckich – należy udoskonalić;
 • informuje o poziomie utrzymania klientów przez przedsiębiorstwo.

Badanie satysfakcji klientów aptek za pomocą kiosków ankietowych

Badanie satysfakcji klientów aptek za pomocą kiosków ankietowych - kioski ankietowe dają możliwość szybkiej ⌚ i automatycznej realizacji badań opinii klientów w punktach usługowych. ✔
English version
Badania ankietowe od 4 zł