Badanie satysfakcji klientów aptek za pomocą kiosków ankietowych

Założenia badawcze

Badania satysfakcji klientów przeprowadzone dla sieci aptek znajdującej się w jednym z miast na południu Polski, zostało zrealizowane za pomocą kiosków ankietowych. Celem badania było wskazanie poziomu zadowolenia wśród klientów badanej sieci aptek, jak również wskazanie ich potrzeb. Badania satysfakcji klientów przeprowadzono w 10 aptekach zleceniodawcy badania.

Multimedialne rozwiązanie - kiosk ankietowy

W trakcie realizacji badania wykorzystano nowoczesne narzędzie - kiosk ankietowy przypominający kiosk multimedialny, który automatycznie gromadzi informacje zwrotne od klientów i wysyła je do systemu umożliwiającego klientowi analizę zgromadzonych wyników w czasie rzeczywistym. Najważniejsze zalety prowadzenia badań przy pomocy kiosków ankietowych to:

 • samodzielna obsługa ankiety przez klienta,
 • komfortowe i wygodne wypełnianie ankiety,
 • obniżony koszt i czas badań w stosunku do dużej liczby przebadanych osób,
 • szybko pozyskane dane do analizy w czasie rzeczywistym.
   

Tabkioski, kioski ankietowe

Realizacja badań satysfakcji klientów w aptekach

Przeprowadzone w ciągu 1 miesiąca w 10 placówkach aptecznych zleceniodawcy, badania satysfakcji klientów zrealizowano za pomocą kiosków ankietowych, dostarczonych do punktów realizacji badań. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® zapewnia kioski ankietowe składające się z :

 • praktycznych standów,
 • nowoczesnych tabletów, które wyposażone są w karty sim z dostępem do Internetu. 
   

Gromadzone dane były przesyłane do oprogramowania, które umożliwia szybką ankietyzację elektroniczną wraz z obsługą badania satysfakcji klienta: od projektu kwestionariuszy ankiet, aż po analizę zebranego materiału badawczego (dostępną także w czasie rzeczywistym).

Rezultaty badawcze

Zrealizowane badania satysfakcji klientów umożliwiło właścicielowi sieci aptek określić poziom satysfakcji klientów, korzystających z usług jego aptek, a także wdrożyć działania naprawcze, które wyeliminują negatywne elementy mające wpływ na gorsze opinie klientów dotyczących usług apteki. Badanie dowiodło, że:

 • Wskaźnik NPS, mówiący o poziomie lojalności klientów - dla wszystkich ankiet wyniósł 60.
 • Główną zaletą placówek, była najczęściej ich lokalizacja (67,0%), następnie niskie ceny towarów (55,0%) oraz szeroki asortyment leków (44,0%).
 • Najczęściej wskazywane, jako negatywne elementy w placówkach to: niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy aptekach (56,0%), a także brak podstawowego sprzętu diagnostycznego (np. do mierzenia ciśnienia i BMI) – 44,5% wskazań.
 • Co dwudziesty klient (5,0%) wskazywał na długi czas oczekiwania na niedostępne leki, a co dziesiąty respondent zaznaczył długi czas obsługi klientów przez farmaceutów przy kasie.
 • Prawie połowa ankietowanych (49,0%) raczej doceniała porady farmaceutów podczas wizyty w aptece, a 23,0% doceniała je zdecydowanie.
 • Badanie pozwala stwierdzić, że wiedza i kompetencje farmaceutów są istotnymi elementami w prowadzeniu punktu placówki aptecznej, ponieważ (67,3%) kieruje się rekomendacjami farmaceutów wybierając leki.
 • Klienci najczęściej dobrze oceniają pracę farmaceutów. Najwięcej wskazań pozytywnych otrzymują oni w kwestii udzielania porad, jak również sposobu informowania o stosowaniu leków.
   

Wykorzystaj innowacyjne narzędzia badawcze w Twoim punkcie usługowym. „Zobacz kioski ankietowe” i sprawdź poziom zadowolenia klientów!

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego wykonuje się badanie satysfakcji klientów aptek?

Badanie satysfakcji klientów aptek pozwala ocenić poziom zadowolenia klientów z usług i produktów oferowanych przez aptekę oraz identyfikować obszary wymagające poprawy.

O co można pytać klientów aptek?

Przykładowe pytania mogą dotyczyć oceny jakości obsługi, dostępności leków, wiedzy personelu, czystości i porządku w aptece, zadowolenia z informacji o lekach, czy też sugestii dotyczących usprawnień.

Jaki jest koszt badania z wykorzystaniem kiosków ankietowych?

Cena badania jest określana indywidualnie na podstawie wielu czynników. W celu poznania oferty indywidualnej, należy skontaktować się z Biostat® telefonicznie lub mailowo: biuro@biostat.com.pl

English version
Badania ankietowe od 4 zł