Segmentacja rynku

Segmentacja rynku

Segmentacja rynku jest to badania rynku o charakterze eksploracyjnym, polegające na określeniu rynkowo istotnych grup konsumentów. Stanowi nieodzowny punkt odniesienia przy formułowaniu programu działania firmy na rynku docelowym. Proponujemy naszym klientom analizy rynku pozwalające określić segment, w którym działa, a także w którym może działać przedsiębiorstwo.Cele segmentacji


Produkty oferowane na rynku na ogół cieszą się popytem wśród klientów o odpowiednich cechach społeczno-demograficznych oraz posiadających określone potrzeby. Efektem segmentacji jest identyfikacja grup klientów najbardziej zainteresowanych nabyciem produktów, z uwzględnieniem możliwości ich pozyskania oraz możliwości zmaksymalizowania sprzedaży.

Etapy segmentacji rynku:

 • Identyfikacja obecności poszczególnych segmentów;
 • Opis segmentów;
 • Przewidywana sprzedaż;
 • Analiza konkurencji;
 • Plan marketing MIX;
 • Prognoza udziału w rynku;
 • Ocena przyszłych kosztów i zysku;
 • Wybór rynku docelowego spośród zidentyfikowanych segmentów.

Dzięki badaniu rynku oraz identyfikacji grup odbiorców produktu/usługi, możliwe jest:

 • przygotowanie zoptymalizowanej strategii marketingowej, ukierunkowanej na potrzeby konkretnej grupy;
 • dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klientów;
 • podążanie za trendami rynku poprzez obserwację rynku;
 • dotarcie do określonego typu konsumenta oraz prowadzenie skutecznej komunikacji z klientem.
   

 

Korzyści segmentacji rynku

Dokonując segmentacji rynku, przedsiębiorstwo w swojej strategii marketingowej może przejść z marketingu masowego do marketingu docelowego. Oczywiście marketing masowy odgrywa istotną rolę w sprzedaży i poszerzaniu rynku, jednakże uwzględnienie marketingu docelowego niesie dodatkowe korzyści dla firmy:

 • Konkurencja w wybranym segmencie jest niższa niż na całym rynku;
 • Gdy rynek masowy jest już wyeksploatowany, segmentacja może nakierować na obszary, w których penetracja rynku w dalszym ciągu będzie zyskowna;
 • Niższe koszty komunikacji z klientem, ponieważ jest ona nakierowana do określonej grupy, z pominięciem osób, które nie są zainteresowane nabyciem produktu;
 • Możliwość nakierowania na potrzeby poszczególnego konsumenta w czasach większej samodzielności w dokonywaniu decyzji zakupowej przez klientów;
 • Możliwość przekazania precyzyjnego komunikatu marketingowego oraz zróżnicowania go ze względu na dany segment rynku.

 

 

Segmentacja rynku dla celów marketingowych

Segmentacja rynku odgrywa istotną rolę w tworzeniu marketingu docelowego. Pozwala ona przejść z poziomu segmentacji do targetowania i pozycjonowania marki. W badaniach marketingowych, gdy już dokonamy podziału rynku na segmenty, w kolejnym kroku przeprowadzamy profilowanie, czyli opis grupy ze względu na istotne charakterystyki. Następnym etapem jest targetowanie, a więc wybór jednego lub kilku grup docelowych do działań marketingowych, który jest poprzedzony oceną atrakcyjności w poszczególnych segmentach. W finalnym kroku pozycjonujemy produkty, poprzez zdefiniowanie przewag konkurencyjnych, a dla każdej z wybranych grup docelowych określamy odpowiednie kompozycje marketingowe. Nasi eksperci przeprowadzą Państwa krok po kroku, od dokonania segmentacji rynku po opracowanie stategii marketingowej.

 

Skontaktuj się z ekspertami BioStat®, aby przeprowadzić korzystne badania dla rozwoju Twojej firmy. Poznaj opinie konsumentów i wprowadzaj nowe koncepcje działań w przedsiębiorstwie!

Dr Monika Jaremków
Monika Jaremków, PhD
Dyrektor ds. B+R
e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 534 702 007
Opiekun naukowy

Market Segmentation

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Możliwość wyodrębnienia homogenicznych grup klientów, biorąc pod uwagę ich specyficzne cechy (zwłaszcza psychograficzne oraz społeczno-demograficzne);
 • Prognozowanie zysków jakie przyniesie firmie skierowanie oferty do wyodrębnionych grup docelowych;
 • Możliwość podążania za szybko zmieniającymi się trendami rynkowymi;
 • Wsparcie pod kątem budowania strategii marketingowej: wyodrębnienie segmentów pozwoli skierować ofertę do faktycznie zainteresowanych produktem lub usługą grup klientów, z uwzględnieniem ich rzeczywistych potrzeb;
 • Możliwość wypracowania oszczędności pod względem wykorzystania zasobów.

Jak to robimy?

 • Badania fokusowe (FGI);
 • Pozostałe metody i techniki jakościowe stosowane w badaniach marketingowych.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego firma powinna przeprowadzać segmentację rynku?
Segmentacja rynku umożliwia bliższe poznanie konsumentów marki i zrozumienie ich potrzeb oraz decyzji zakupowych. Przedsiębiorstwo dopasowując strategię marketingową swojej marki pod ściśle określoną grupę klientów, zdecydowanie skuteczniej może zwiększyć sprzedaż i lojalność klientów wobec marki. Segmentację rynku zazwyczaj wykonuje się w ramach realizowanych badań rynku lub badań marketingowych.
Na jakie segmenty mogę podzielić moich klientów?
Podział na segmenty jest zależny w dużej mierze od branży oraz specyfiki samego produktu. Zazwyczaj segmentacji dokonuje się w oparciu o charakterystykę geograficzną, psychologiczną, socjodemograficzną, czy ze względu na oczekiwania klientów wobec produktu lub marki.
Ile kosztuje wykonanie segmentacji rynku?
Segmentację rynku wykonuje się zazwyczaj podczas realizacji badania marketingowego lub badania rynku. Koszt badania jest zależny od specyfiku samego projektu badawczego, dlatego każdorazowo jest indywidualnie wyceniany podczas rozmów z klientem.
Czy mogę dokonać segmentacji rynku realizując badanie online?
Segmentację rynku można wykonać realizując badanie ankietowe online w panelu konsumenckim Badanie-Opinii.pl. Dzięki inteligentnemu profilowaniu respondentów, marka może precyzyjnie dotrzeć do wybranej grupy docelowej klientów. Co ważne, korzystając z programu do ankiet SurvGo™, można samodzielnie dokonać segmentacji rynku wśród respondentów, realizując badania nawet w kilka godzin!
Jakie korzyści przynosi segmentacja rynku marce?
Segmentacja rynku może nakierować markę na obszary, w których penetracja rynku w dalszym ciągu jest niższa i dzięki czemu możliwy zysk większy. Pozwala na tworzenie precyzyjnej strategii marketingowej dla poszczególnych segmentów klientów, a co za idzie na skuteczną i spersonalizowaną komunikację marki z klientami. Ponadto segmentacja rynku ułatwia dostrzeżenie potrzeb klientów, dzięki czemu możemy zyskać przewagę na rynku nad konkurencją.
English version
Badania ankietowe od 4 zł