Segmentacja rynku

Segmentacja rynku

Segmentacja rynku jest to badanie marketingowe o charakterze eksploracyjnym, polegające na określeniu rynkowo istotnych grup konsumentów. Stanowi nieodzowny punkt odniesienia przy formułowaniu programu działania firmy na rynku docelowym. Proponujemy naszym klientom analizy rynku pozwalające określić segment, w którym działa, a także w którym może działać przedsiębiorstwo.

Cele segmentacji
Produkty oferowane na rynku na ogół cieszą się popytem wśród klientów o odpowiednich cechach społeczno-demograficznych oraz posiadających określone potrzeby. Efektem segmentacji jest identyfikacja grup klientów najbardziej zainteresowanych nabyciem produktów, z uwzględnieniem możliwości ich pozyskania oraz możliwości zmaksymalizowania sprzedaży.

Etapy segmentacji rynku:

 • Identyfikacja obecności poszczególnych segmentów;
 • Opis segmentów;
 • Przewidywana sprzedaż;
 • Analiza konkurencji;
 • Plan marketing MIX;
 • Prognoza udziału w rynku;
 • Ocena przyszłych kosztów i zysku;
 • Wybór rynku docelowego spośród zidentyfikowanych segmentów.

Dzięki badaniu rynku oraz identyfikacji grup odbiorców produktu/usługi, możliwe jest:

 • przygotowanie zoptymalizowanej strategii marketingowej, ukierunkowanej na potrzeby konkretnej grupy;
 • dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klientów;
 • podążanie za trendami rynku poprzez obserwację rynku;
 • dotarcie do określonego typu konsumenta oraz prowadzenie skutecznej komunikacji z klientem.

Market Segmentation

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Możliwość wyodrębnienia homogenicznych grup klientów, biorąc pod uwagę ich specyficzne cechy (zwłaszcza psychograficzne oraz społeczno-demograficzne);
 • Prognozowanie zysków jakie przyniesie firmie skierowanie oferty do wyodrębnionych grup docelowych;
 • Możliwość podążania za szybko zmieniającymi się trendami rynkowymi;
 • Wsparcie pod kątem budowania strategii marketingowej: wyodrębnienie segmentów pozwoli skierować ofertę do faktycznie zainteresowanych produktem lub usługą grup klientów, z uwzględnieniem ich rzeczywistych potrzeb;
 • Możliwość wypracowania oszczędności pod względem wykorzystania zasobów.

Jak to robimy?

 • Badania fokusowe (FGI);
 • Pozostałe metody i techniki jakościowe stosowane w badaniach marketingowych.
English version
Badania ankietowe od 4 zł