Tag: segmentacja

Segmentacja rynku

Segmentacja rynkuSegmentacja rynku jest to badanie eksploracyjne, polegające na określeniu rynkowo istotnych grup konsumentów. Stanowi nieodzowny punkt odniesienia przy formułowaniu programu działania firmy na rynku docelowym. Proponujemy naszym klientom badania pozwalające określić segment, w którym działa, a także w którym może działać przedsiębiorstwo.

Cele segmentacji

Produkty oferowane na rynku na ogół cieszą się popytem wśród klientów o odpowiednich cechach społeczno-demograficznych oraz posiadających określone potrzeby. Efektem segmentacji jest identyfikacja grup klientów najbardziej zainteresowanych nabyciem produktów,
z uwzględnieniem możliwości ich pozyskania oraz możliwości zmaksymalizowania sprzedaży.  

Etapy segmentacji rynku:

 1. Identyfikacja obecności poszczególnych segmentów
 2. Opis segmentów
 3. Przewidywana sprzedaż
 4. Analiza konkurencji
 5. Plan marketing MIX
 6. Prognoza udziału w rynku
 7. Ocena przyszłych kosztów i zysku
 8. Wybór rynku docelowego spośród zidentyfikowanych segmentów.

Dzięki segmentacji rynku oraz identyfikacji grup odbiorców produktu/usługi, możliwe jest :

 • przygotowanie zoptymalizowanej strategii marketingowej, ukierunkowanej na potrzeby konkretnej grupy,
 • dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klientów
 • podążanie za trendami rynku poprzez obserwację rynku
 • dotarcie do określonego typu konsumenta oraz prowadzenie skutecznej komunikacji
  z klientem

Market Segmentation

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Możliwość wyodrębnienia homogenicznych grup klientów, biorąc pod uwagę ich specyficzne cechy (zwłaszcza psychograficzne oraz społeczno-demograficzne);
 • Prognozowanie zysków jakie przyniesie firmie skierowanie oferty do wyodrębnionych grup docelowych;
 • Możliwość podążania za szybko zmieniającymi się trendami rynkowymi;
 • Wsparcie pod kątem budowania strategii marketingowej: wyodrębnienie segmentów pozwoli skierować ofertę do faktycznie zainteresowanych produktem lub usługą grup klientów, z uwzględnieniem ich rzeczywistych potrzeb;
 • Możliwość wypracowania oszczędności pod względem wykorzystania zasobów.

Jak to robimy?

 • Badania fokusowe (FGI)
 • Pozostałe metody i techniki jakościowe
English version
Badania ankietowe od 4 zł