Tag: strategia marketingowa

Badania rynku

Właściwe rozpoznanie otoczenia rynkowego – partnerów i konkurentów, a także ich strategii, zasobów i ofert rynkowych - to niezbędny warunek do zachowania lub uzyskania przewagi konkurencyjnej. Stałe monitorowanie dynamiki rynku to konieczność, zwłaszcza w związku z pojawianiem się nowych wyzwań, trendów i standardów w każdej dziedzinie życia. Stosowanie nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzanie nowych produktów i usług, dokonywanie zmian w kulturze organizacji pracy i zarządzania to współcześnie działania znacznie wykraczające poza obszar eksperymentalny. Dzisiaj, to elementy przemyślanej i szczegółowo dopracowanej strategii ekspansji. Przetrwać na rynku, to posiadać sprawdzoną i użyteczną, ale również najnowszą i unikatową wiedzę na temat wszystkich aspektów prowadzonej działalności. Badania marketingowe prowadzone przez naszą firmę pozwalają ją pozyskać! 

 

Jak przeprowadzamy badania rynku?

 

Znajomość aktualnych trendów oraz umiejętność dostrzeżenia nadarzających się szans i symptomów zagrożeń to najlepsza recepta na minimalizację ryzyka w biznesie.

Realizując badania rynku:

 • rozpoznajemy strategie największych i najbardziej doświadczonych graczy
 • pozyskujemy wiedzę o stosowanych przez konkurencję rozwiązaniach
 • rozpoznajemy strukturę zarówno rozwiniętych rynków masowych, jak i rynków niszowych, wschodzących i upadających
 • zachowujemy świadomość, że sukces rynkowy to również umiejętność wykorzystania odpowiednio nadarzających się okazji.

 

Nasi doświadczeni badacze:

 • dokładnie zweryfikują poszukiwane przez Państwa informacje
 • dokonają trafnych i rzetelnych pomiarów
 • zastosują uznane i sprawdzone metody badań marketingowych 
 • opracują użyteczne i przejrzyste raporty
 • dokonają staranności w zachowaniu terminów i standardów komunikacji

 

Nasze sprawdzone obszary badań:

 • Badania struktury rynku
 • Segmentacja rynku
 • Strategia marketingowa
 • Badania rynku farmaceutycznego

 

Wypracowane przez nas multi-narzędzia badawcze:

 • Market Structure
 • Market Segmentation

Strategia marketingowa

 

Strategia marketingowa to skoordynowany plan działań stosowany przez przedsiębiorstwa w celu efektywnego zarządzania działalnością oraz maksymalizacji zysków. Sformułowanie i zastosowanie odpowiedniej strategii marketingowej umożliwia przedsiębiorstwom usystematyzowanie i skoordynowanie działań promocyjnych oraz pozwala je finansować w sposób ekonomicznie efektywny. W celu właściwego jej zaplanowania, warto przeprowadzić badania rynku. 

 

Cechy dobrej strategii

Szczególnie ważne przy formułowaniu strategii marketingowej są cechy charakterystyczne dla danego rynku. Dobrze sformułowana strategia marketingowa uwzględnia jego charakterystykę wraz z prognozą zmian, określa cele i determinuje określone kierunki działania, stwarzając możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Współczesna dynamika rynkowa sprawia, że coraz większe znaczenie ma prognozowanie zmian - i wzmacnianie konkurencyjności. Podstawą przetrwania staje się opracowywanie i wdrażanie określonej strategii, a następnie jej regularna aktualizacja oraz modyfikacja jej poszczególnych elementów.

 

Sformułowanie strategii marketingowej związane jest z określeniem wizji firmy i jej misji oraz jej głównych celów. Konstruowanie strategii powinno być poprzedzone przeprowadzeniem badań rynku, które przynosi wiele istotnych informacji.

Proponowane przez nas analizy uwzględniają:

 • Audyt marketingowy; 
 • Analizę konkurencji;
 • Analizę zachowań konsumenta;
 • Określenie rynku docelowego;
 • Określenie misji i celów firmy.

 

Składowe elementy strategii marketingowej:

 • Strategia konkurencji;
 • Strategia produktu;
 • Strategia rozwoju;
 • Strategia promocji;
 • Strategia cen;
 • Strategia dystrybucji.

 

Potencjalne korzyści

Trafnie określonym podstawom strategii marketingowej dobrze służą związane z nią korzyści wiążące oraz odpowiednio dobrana strategia pozycjonowania. Dobrze ustalone i wdrażane elementy strategii w efekcie umożliwiają generowanie znaczących przychodów, przy zrównoważonych nakładach na promocję. Badania marketingowe są zatem nieodzowne, w celu odpowiedniego zaplanowania skutecznych działań strategicznych. 

 

zobacz także: Case study Strategia Marketingowa

English version
Badania ankietowe od 4 zł