Badania rynku

Badania rynku

Właściwe rozpoznanie otoczenia rynkowego – partnerów i konkurentów, a także ich strategii, zasobów i ofert rynkowych - to niezbędny warunek do zachowania lub uzyskania przewagi konkurencyjnej. Stałe monitorowanie dynamiki rynku to konieczność, zwłaszcza w związku z pojawianiem się nowych wyzwań, trendów i standardów w każdej dziedzinie życia. Stosowanie nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzanie nowych produktów i usług, dokonywanie zmian w kulturze organizacji pracy i zarządzania to współcześnie działania znacznie wykraczające poza obszar eksperymentalny. Dzisiaj, to elementy przemyślanej i szczegółowo dopracowanej strategii ekspansji. Przetrwać na rynku, to posiadać sprawdzoną i użyteczną, ale również najnowszą i unikatową wiedzę na temat wszystkich aspektów prowadzonej działalności. Prowadzone przez nas badania marketingowe pozwalają ją pozyskać! 

Jak przeprowadzamy badania rynku?

Znajomość aktualnych trendów oraz umiejętność dostrzeżenia nadarzających się szans i symptomów zagrożeń to najlepsza recepta na minimalizację ryzyka w biznesie.

Realizując badania rynku:

 • rozpoznajemy strategie największych i najbardziej doświadczonych graczy;
 • pozyskujemy wiedzę o stosowanych przez konkurencję rozwiązaniach;
 • rozpoznajemy strukturę zarówno rozwiniętych rynków masowych, jak i rynków niszowych, wschodzących i upadających;
 • zachowujemy świadomość, że sukces rynkowy to również umiejętność wykorzystania odpowiednio nadarzających się okazji.


Nasi doświadczeni badacze:

 • dokładnie zweryfikują poszukiwane przez Państwa informacje;
 • dokonają trafnych i rzetelnych pomiarów;
 • zastosują uznane i sprawdzone metody analizy rynku;
 • opracują użyteczne i przejrzyste raporty;
 • dokonają staranności w zachowaniu terminów i standardów komunikacji.


Nasze sprawdzone obszary badań:

 • Badania struktury rynku;
 • Segmentacja rynku;
 • Strategia marketingowa;
 • Badania rynku farmaceutycznego.


Wypracowane przez nas multi-narzędzia badawcze:

 • Market Structure;
 • Market Segmentation.

 

Market research - farmacja

Jesteśmy rzetelnym partnerem koncernów farmaceutycznych, o czym zaświadcza wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań marketingowych w branży farmaceutycznej. W zakres badanej problematyki wpisują się zagadnienia odnoszące się do kontaktów z klientami, wizerunku marki, potrzeb klientów oraz ich przyzwyczajeń, skuteczności przedstawicieli medycznych.

Nasze sprawdzone obszary badań:

 • Badania rynku medycznego oraz konkurencji;
 • Badania komunikacji marketingowej produktów OTC dla klientów;
 • Badania komunikacji marketingowej leków Rx oraz OCT dla lekarzy, farmaceutów oraz personelu medycznego;
 • Analizy branżowe;
 • Testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów;
 • Badania reklam (telewizyjnych i radiowych);
 • Healthcare market research – wprowadzanie nowych produktów medycznych na rynek PL i CEE;
 • Badania i projekty marketingowe;
 • Analizy wizerunku marki.

Badania Recall test oraz Message recall
Przeprowadzamy także badania efektywności przedstawicieli medycznych (recall test) oraz zapamiętywania przekazów reklamowych (message recall). Są to badania rynkowe przeprowadzane na grupach lekarzy/farmaceutów oraz odbiorców reklam w celu uzyskania informacji nt. skuteczności działań marketingowych firm.

Stosowane metody i techniki badawcze
Badania marketingowe w branży medycznej realizowane są przede wszystkim metodami ilościowymi oraz mogą być poszerzane o aspekt jakościowy technikami takimi jak: analiza danych zastanych, pogłębione wywiady indywidualne, zogniskowane wywiady grupowe.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest badanie rynku?
Badanie rynku jest częścią badań marketingowych skupiających się na konkretnym rynku wybranym przez zleceniodawcę. Badanie rynku pozwala na zgromadzenie informacji na temat mechanizmów rynkowych np. popytu i podaży oraz poznanie konsumentów jak i konkurencji działającej na danym rynku.
Jakie są korzyści z przeprowadzenia badania rynku?
Badanie rynku potrafi dostarczyć rozległej wiedzy na temat całego rynku i jego mechanizmów co pozwala dopasować się do tendencji rynkowych. Dodatkowo można wprowadzić zmiany w strategii sprzedaży gromadząc informacje na temat zachowań i preferencji konsumentów. Badania rynku potrafią też dostarczyć informacji o działaniach konkurencji.
Jaki jest koszt przeprowadzenia badania rynku?
Określenie badania rynku jest bardzo szerokie, dlatego koszt przeprowadzania badania jest zawsze ustalany indywidualnie. Zależy on od wielu czynników między innymi od wielkości próby, skomplikowania ankiety i metody badawczej.
Ile trwa badanie rynku?
Czas trwania badania rynku zawsze jest indywidualnie ustalany z klientem. Zależy on między innymi od wielkości próby na jaką się zdecydujemy, skomplikowania kwestionariusza oraz metody badawczej. Badanie metodą CAWI na reprezentatywnej grupie badawczej można wykonać nawet w 24 godziny!
Jaką metodę wybrać decydując się na badanie rynku?
Metoda przeprowadzenia badania rynku jest dobierana do specyfiki danego projektu badawczego. Wśród najczęściej wykorzystywanych metod spotkać możemy wywiady IDI, dek research, CATI, czy badania ankietowe CAWI. Metoda CAWI świetnie sprawdza się do ankietyzacji konsumentów, którzy chętnie wypełniają ankiety online dzięki temu wyniki badania przy metodzie CAWI pojawiają się najszybciej. CATI wykorzystywane jest w wypadku gdy ciężko dotrzeć do wybranej grupy (np. klienci biznesowi).
English version
Badania ankietowe od 4 zł