Badania reklamy

Badania marketingowe reklamy

Współcześnie najczęściej wybieraną formą promocji jest reklama. Ze względu na wszechobecność różnego typu reklam, m.in. telewizyjnych, internetowych, radiowych, umieszczonych na ulicznych bilbordach, dotarcie z własną ofertą do grupy docelowej staje się szczególnym wyzwaniem. Nasze badania marketingowe czynią jednak ten proces znacznie łatwiejszym! 

Dlaczego warto przeprowadzić badanie reklamy?

Prowadzenie kosztownych akcji promocyjnych nie może się odbywać w sytuacji braku pewności co do trafności ich przekazu. Niewłaściwie zorganizowana kampania promocyjna może przynieść przeciwne skutki do zamierzonych, zarówno w kwestii wizerunkowej jak i finansowej firmy.

Nasza propozycja badawcza

Prowadzone przez nas badania reklamy pozwalają na stworzenie precyzyjnej kampanii reklamowej poprzez dostosowanie przekazu promocyjnego do potrzeb konsumentów. Ponadto służą do analizy skuteczności już stosowanych metod reklamy. Za pomocą różnego typu technik badawczych sprawdzamy, które elementy reklam są najlepiej, a które najgorzej postrzegane. W ramach badania oceniamy również skuteczność docierania do grup docelowych oraz wpływ poszczególnych kreacji na świadomość marki. Wykonujemy również analizy dotyczące skuteczności witryn i kanałów komunikacyjnych.

Advertising Campaigns OTC

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Pozyskujemy szczegółowe opinie od lekarzy oraz pacjentów na temat korzystania z leków bez recepty -informacje te mogą być następnie wykorzystane w celu opracowania kampanii reklamowej;
 • skuteczność leku w opinii lekarzy i farmaceutów;
 • skłonność do polecania leku przez lekarzy i farmaceutów;
 • Poddajemy analizie m.in. takie kwestie jak:
  • zauważana przez klientów skuteczność leku w porównaniu do okresu poprzedzającego jego używanie;
  • zauważana przez klientów skuteczność leku w porównaniu do innych lekarstw OTC o podobnym działaniu;
  • częstotliwość wyboru leku w grupie klientów.

 

 

Jak to robimy?

 • Badanie ilościowe CATI lub CAWI;
 • Jesteśmy w stanie błyskawicznie dotrzeć do lekarzy różnych specjalności;
 • Dla próby lekarzy n<50 oraz klientów indywidualnych n<100 czas realizacji badania nie przekroczy 5 dni!

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy badanie reklamy zawsze trafia do odpowiedniej grupy docelowej?

Nasi specjaliści jeszcze przed rozpoczęciem badania rozmawiają z klientem i wspólnie ustalają grupę docelową. Nasi eksperci każdorazowo pomagają w ustaleniu idealnej grupy docelowej, jeśli klient nigdy nie zastanawiał się nad tym aspektem w swojej firmie. Docelowi odbiorcy w badaniu skuteczności reklamy, są niezwykle istotni. Pozwolą oni na uzyskanie jak najlepszych i najdokładniejszych wyników badania. Dodatkowo nie możemy zapominać o tym, że w późniejszym czasie będą świetną bazą, do której warto kierować swoje działania marketingowe. 
 

Na czym tak naprawdę polega skuteczność reklamy?

Skuteczność reklamy to wskaźnik, który szacuje trafność, ilość i różnorodność treści reklamy, którą oferujemy naszym odbiorcom. Warto zadbać o to, aby reklama zawierała odpowiednie oraz unikatowe treści, dzięki czemu będzie się ona  wyświetlać potencjalnym klientom i polepszać jej skuteczność.

Na czym polega badanie Cati?

CATI — jest jedną  z tańszych i bardziej przystępnych form badania ilościowego. Metodę tę wykorzystuje się głównie w projektach marketingowych, społecznych oraz kampaniach reklamowych. W tych badaniach wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon. Ankieter odczytuje respondentowi pytania i później notuje odpowiedzi, korzystając ze specjalnego skryptu komputerowego.
 

Co charakteryzuje badanie Cawi?

CAWI - są to badania prowadzone za pomocą ankiety elektronicznej, którą respondent otrzymuje do samodzielnego wypełniania przez Internet i późniejszego odesłania. Potocznie nazywane są badaniami online lub ankietami internetowymi.
 

English version
Badania ankietowe od 4 zł