Tag: reklama

Badania reklamy

Badnia reklamyWspółcześnie najczęściej wybieraną formą promocji jest reklama. Ze względu na wszechobecność różnego typu reklam, m.in. telewizyjnych, internetowych, radiowych, umieszczonych na ulicznych bilbordach, dotarcie z własną ofertą do grupy docelowej staje się szczególnym wyzwaniem.

Dlaczego warto przeprowadzić badanie?

Prowadzenie kosztownych akcji promocyjnych nie może się odbywać w sytuacji braku pewności co do trafności ich przekazu. Niewłaściwie zorganizowana kampania promocyjna może przynieść przeciwne skutki do zamierzonych, zarówno w kwestii wizerunkowej jak i finansowej firmy.

Nasza propozycja badawcza

Prowadzone przez nas badania reklamy pozwalają na stworzenie  precyzyjnej kampanii reklamowej poprzez dostosowanie przekazu promocyjnego do potrzeb konsumentów. Ponadto służą do analizy skuteczności już stosowanych metod reklamy. Za pomocą różnego typu technik badawczych sprawdzamy, które elementy reklam są najlepiej, a które najgorzej postrzegane.

W ramach badania oceniamy również skuteczność docierania do grup docelowych oraz wpływ poszczególnych kreacji na świadomość marki. Wykonujemy również analizy dotyczące skuteczności witryn i kanałów komunikacyjnych.

 

Advertising Campaigns OTC

Co obejmuje produkt?

  • Pozyskujemy szczegółowe opinie od lekarzy oraz pacjentów na temat korzystania z leków bez recepty. Informacje te mogą być następnie wykorzystane w celu opracowania kampanii reklamowej;
  • Poddajemy analizie m.in. takie kwestie jak:

- zauważana przez klientów skuteczność leku w porównaniu do okresu poprzedzającego jego używanie;

- zauważana przez klientów skuteczność leku w porównaniu do innych lekarstw OTC
o podobnym działaniu;

- częstotliwość wyboru leku w grupie klientów;

  • skuteczność leku w opinii lekarzy i farmaceutów;
  • skłonność do polecania leku przez lekarzy i farmaceutów.

Jak to robimy?

  • Badanie ilościowe CATI lub CAWI;
  • Jesteśmy w stanie błyskawicznie dotrzeć do lekarzy różnych specjalności;
  • Dla próby lekarzy n<50 oraz klientów indywidualnych n<100 czas realizacji badania nie przekroczy 5 dni!
English version
Badania ankietowe od 4 zł