Tag: badania online

CATI-System

Przedstawialiśmy już listę najpopularniejszych metod i technik ilościowych jakie stosujemy, m.in. badania telefoniczne (CATI), internetowe (CAWI) i ankiety wspomagane komputerowo (CAPI). Doskonale sprawdzają się one w badaniach rynku. Jednak w celu zagwarantowania ich jakości i rzetelności nie wystarczy dobrze przygotowana metodologia, odpowiedni dobór próby i szkolenie ankieterów oraz teleankieterów. Jeden z niedocenianych czynników wpływających na jakość i szybkość badania to system badawczy. Nasza firma jest producentem najnowocześniejszego w Polsce oprogramowania CATI-System. Było ono opracowywane z myślą o szybkiej, wiarygodnej, wysokiej jakościowo realizacji badań.

 

Podstawy CATI-System

Nasze oprogramowanie badawcze gwarantuje klientom pełen wachlarz usług związanych ze wsparciem a także obsługą badań takich jak CATI, CAWI i CAPI. Oprogramowanie udostępniamy na serwerach BioStatu (model licencji OnCloud)  lub instalujemy na serwerze klienta (licencje Onsite). Licencje zakupuje się nie na liczbę stanowisk, tylko na liczbę użytkowników jednocześnie zalogowanych w systemie. Po rejestracji klienci otrzymują konta administracyjne i możliwość tworzenia ankiet, sprawdzania statystyk, czy eksportowania wyników badania.

Oprócz zapoznania się z podstawami działania systemu zawartymi w tradycyjnej formie prezentacji, jak i szkolenia wideo, klienci mogą korzystać z modułu pomocy dostępnego na każdym etapie pracy w systemie, a także kontaktować się z konsultantami BioStatu.

 

Zalety CATI-System:

 • Możliwość zakupu licencji na dowolny okres
 • W celu obsługi oprogramowania wystarczy dostęp do Internetu
 • System nie wymaga instalacji na komputerze – jest zgodny z większością popularnych przeglądarek webowych
 • Brak ograniczeń pod względem korzystania z systemu za pośrednictwem różnych urządzeń (licencja może zakładać jedynie limit użytkowników)
 • Zintegrowanie z systemami VoIP
 • Proste i natychmiastowe wdrożenie oprogramowania
 • Ograniczenie kosztów: odpada konieczność zakupu drogiego sprzętu oraz zatrudniania informatyków
 • Cykliczne aktualizacje w trybie automatycznym (bez dodatkowych opłat)
 • Intuicyjny interfejs, przyjazny dla użytkowników
 • Opcja wzbogacenia ankiet o treści graficzne i multimedialne
 • Prostota pod względem tworzenia i testowania ankiet, w tym przejść pomiędzy pytaniami
 • Funkcja wykluczania nadmiarowych uczestników badania (moduł walidacji analizy próby)
 • Moduł podpowiedzi w trakcie projektowania formularzy kwestionariuszowych
 • Automatyczne wyłączanie z ankiet nieprawidłowych wpisów
 • Nieograniczone wsparcie specjalistów merytorycznych oraz informatyków firmy Biostat

CAWI

CAWI (Computer Assisted Web Interview) to wpisująca się w ilościową metodologię badań rynku i opinii technika ankietyzacji internetowej. Pozyskanie danych od respondentów zapewniają dostępne za pośrednictwem przeglądarek www kwestionariusze elektroniczne, zaś nadzór nad ich wypełnieniem zapewnia dedykowane oprogramowanie badawcze  - odpowiada ono m.in. za kontrolę stopnia przebadania założonej próby, odpowiednią kolejność zadawania pytań oraz weryfikację i prawidłowy zapis uzyskiwanych odpowiedzi.

 

Zalety ankiet internetowych

Elektroniczny wymiar ankietyzacji zapewnia szereg korzyści dzięki czemu CAWI uchodzi za jedną z popularniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się technik badawczych. Do zalet badań ankietowych online należą w szczególności możliwość:

 • objęcia badaniem dużych ogólnopolskich grup respondentów przy jednoczesnym zapewnieniu reprezentatywności próby, szybkości pomiaru i niskich kosztów realizacji badania - ankiety wysyłane są do respondentów drogą elektroniczną, niknie zatem potrzeba korzystania z usług ankieterów i drukowania ankiet papierowych;
 • skierowania ankiet online do ściśle określonych grup respondentów - ankietyzacja CAWI obejmuje e-mailową dystrybucję personalizowanych zaproszeń do wypełnienia kwestionariusza ankiety, a także możliwość udostępnienia go na portalach tematycznych i w mediach społecznościowych;
 • bieżącego wglądu w udzielane przez respondentów odpowiedzi - dzięki temu już w trakcie realizacji badania ankietowego możliwe jest cząstkowe opracowanie wyników;
 • zapewnienia maksymalnego komfortu ankietowanym, co przekłada się na ich chęć udziału w badaniu i rzetelność udzielanych odpowiedzi - ankieta elektroniczna to gwarancja anonimowości (nie istnieje tzw. „efekt ankietera”), wypełnić ją można w dowolnym dogodnym dla siebie momencie i miejscu;
 • korzystanie z nowoczesnych kwestionariuszy ankiet - kwestionariusze CAWI opatrzyć można elementami multimedialnymi, w tym grafikami oraz nagraniami audio i wideo;
 • edytowania kwestionariusza w trakcie trwania ankietyzacji.

 

Aplikacja do ankietyzacji CAWI

Jak wspomniano wyżej, nadzór nad przebiegiem badań ankietowych CAWI pełni dedykowane temu oprogramowanie. Kompleksowemu wspieraniu procesu badawczego i zarządzaniu każdym jego etapem (od projektowania kwestionariusza, przez gromadzenie danych i ich analizę) umożliwiają m.in. platforma  eCRF.biz™, oprogramowanie CATI-System oraz aplikacja SurvGoTM.

 

 

Ankietyzacja CAWI wykorzystywana jest ponadto w projektach badawczych realizowanych za pośrednictwem paneli konsumenckich - są to zrzeszające konsumentów z całej Polski serwisy internetowe, które dzięki profilowaniu zarejestrowanych użytkowników umożliwiają szybkie i ekonomiczne badanie ich opinii dzięki ankietom elektronicznym.  Przykład panelu konsumenckiego stanowi Badanie Opinii.

 

English version
Badania ankietowe od 4 zł