W badaniach CAWI nie ma błędnych odpowiedzi

ankiety online

Być może Twoim celem jest zmierzenie zadowolenia pracowników, ulepszenie produktu, usprawnienie nauki studentów lub zwiększenie bazy klientów. Niezależnie od tego, jaki jest Twój cel, badania CAWI są doskonałym rozwiązaniem do zbierania cennych informacji.

Twórz zamknięte pytania

Aby upewnić się, że badanie CAWI jest jasne i zrozumiałe, w miarę możliwości używaj pytań zamkniętych, takich jak pytania z pojedynczą odpowiedzią, pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania w skali ocen lub skali rankingowej.  Pytania otwarte (nazywane również pytaniami z odpowiedziami dosłownymi lub pytaniami z komentarzem) są zbyt otwarte na interpretację i nie nadają się do każdego typu pytania. Dając zbyt dużą dowolność respondentom możemy nie uzyskać odpowiedzi, jakiej szukamy, gdyż osoba wypełniająca badanie inaczej je zinterpretuje. W trakcie wypełniania ankiet internetowych respondenci nie mają bezpośredniego kontaktu z badaczami, więc nie mogą zadać im pytania w przypadku pojawienia się wątpliwości. Warto, więc formułować pytania, które będą jasne i zrozumiałe dla respondentów.

Nie łącz kontrastowych tematów

Nie należy zadawać respondentom pytań, które dotyczą więcej, niż jednego tematu. Może to spowodować zebranie niedokładnych danych. Na przykład, nie pytaj respondenta w ankiecie satysfakcji klienta "czy jesteś zadowolony z otrzymanej usługi i wyboru naszych produktów?" biorąc pod uwagę, że usługa i wybór produktów to dwa niezwiązane ze sobą tematy. Klient może być zadowolony z usługi, ale nie z wyboru produktów i na odwrót. Zadając takie pytanie możemy uzyskać informacje, które nie są rzetelne, gdyż respondent będzie miał problem z zaznaczeniem poprawnej odpowiedzi. W badaniach internetowych warto zadawać pytania pojedyncze mając na uwadze, że w badaniach CAWI osoby wypełniające ankiety nie mają możliwości konsultacji z ankieterem, więc nie będzie miał z kim skonsultować swoich dylematów.

Skup się na pozytywnych i negatywnych aspektach

Nie wycofuj pytań, które mogą okazać się negatywne dla Twojej organizacji. Jeśli przedstawiasz tylko pytania o charakterze pozytywnym to, jakich informacji możesz się dowiedzieć z ankiety, aby usprawnić działanie swojej organizacji? Niezależnie od tego, czy są to informacje pozytywne czy negatywne, to i tak mogą tylko pomóc organizacji w poprawie funkcjonowania i podejmowaniu decyzji. Pamiętaj natomiast, aby zadawać tylko kluczowe pytania.

Nie należy przeciążać ankiety pytaniami

Przeglądając i testując ankietę CAWI, należy ocenić, co zrobi się z danymi, które otrzyma się z każdego pytania. Jeśli odpowiedzi na jakieś pytanie nie dają zadowalających informacji, jest to sygnał do zmiany bądź rezygnacji z pytania. Postaraj się zapobiec dodawaniu pytań tylko po to, aby było ich więcej.

Podawaj wszystkie stosowne odpowiedzi

Niektóre pytania zamknięte mogą nie zawierać wszystkich odpowiednich opcji odpowiedzi niezbędnych, aby respondent mógł udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania. Jeśli nie masz pewności, że respondent będzie miał oczywistą odpowiedź, zawsze dodawaj opcje "Nie wiem" lub "Nie dotyczy" do wszystkich pytań ankietowych w badaniu CAWI. W ten sposób zbierzesz rzetelne informacje od respondentów.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki jest koszt badania CAWI w aplikacji SurvGo™?

Aplikacja posiada 4 pakiety cenowe, dzięki czemu każdy będzie mógł wybrać pakiet adekwatny do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Badania online są warte swojej ceny?

Oczywiście. Przy odpowiednim planowaniu, wykonaniu i analizie, badania online mogą być efektywnym i opłacalnym narzędziem badawczym, które umożliwiają szybkie zebranie danych od szerokiej grupy respondentów.

Jak często należy wykonywać takie badania online?

Częstotliwość wykonywania badań online zależy od celów i potrzeb badawczych oraz dynamiczności rynku lub sytuacji, którą badamy.

English version
Badania ankietowe od 4 zł