Badania, które ułatwiają rozwój

ankiety online

Jako główną cechę toczących się procesów badawczych można zaliczyć poszerzenie dotychczas stosowanej perspektywy. Badania rynku mają za zadanie wskazać sposób, który umożliwia wzrost, a tym samym daje szansę do wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w miejsce dotychczas stosowanych działań. Ma to pozwolić nie tylko na poprawę aktualnej sytuacji, ale przede wszystkim na właściwie przeanalizowanie faktycznej sytuacji.

 

 Jak można pozyskać dane do badania?

Dane, które zostają wykorzystane w procesie badawczym mogą odnosić się do wszystkich tych informacji, które zostają pozyskane w drodze badań ankietowych (dane pierwotne) bądź też informacje już istniejące i zebrane (dane wtórne). Oznacza to, że dane, które podlegają pod proces badawczy mogą mieć różnorakie źródło. Stąd też wyróżniamy takie metody, jak na przykład:

  • badania ankietowe (online, telefoniczne, bezpośrednie);
  • metody eksperymentalne, obserwacyjne;
  • badania motywacyjne.

 

Za potrzebami idzie motywacja

Badanie motywacyjne jest specyficzną metodą badawczą, która opiera się na wykorzystaniu rozmaitych wywiadów oraz testów mających za zadanie wskazać poziom motywacji konkretnego konsumenta. Jak wiadomo motywacja łączy się z potrzebami, które mogą być:

  • zaspokojone lub niezaspokojone;

  • świadome lub nieświadome.

Konsumenci kierując się swoimi potrzebami są w stanie podejmować konkretne działania, które będą miały na celu spełnienie tychże potrzeb.

 

Wyniki są podsumowaniem działań

Można powiedzieć, że to właśnie w toku realizacji badań rynku istnieje możliwość podejmowania zmian i działań nakierowanych na poprawę dotychczasowej sytuacji. Dzięki takim badaniom zachodzi szansa na dotarcie do konsumentów, a w związku z tym także na:

  • obiektywnie ocenienie podejmowanych działań;

  • wskazanie mocnych i słabych stron;
  • lepsze zrozumienie swoich odbiorców.

Jak widać, ten typ badań pozwala na wieloaspektowe ujęcie badanego zagadnienia, co następnie przekłada się na osiągane wyniki.

 

Świadomość zwiększa efekty

Dlatego mówiąc o wartości realizowanych procesów badawczych, należy podkreślić wartość, którą wnoszą one w dotychczas podejmowane działania. Przede wszystkim zaś warto określić kierunek rozwoju. Pozwoli to nie tylko na uniknięcie niejasności, ale przede wszystkim zwiększy efektywność realizowanego badania rynku. To właśnie dzięki zrozumieniu kierunku zmian możliwym jest skuteczne stawianie czoła nowym wyzwaniom.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak wykonać badania ankietowe online?

Badania można wykorzystać przy współpracy z firmą BioStat®, bądź skorzystać z ich autorskiej aplikacji do ankietyzacji SurvGo™.

Czy badania ankietowe mają sens w dzisiejszych czasach?

Badania ankietowe wciąż mają sens w dzisiejszych czasach. Pomagają firmom i organizacjom zbierać dane i opinie od swoich klientów lub odbiorców, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb, preferencji i opinii.

Co jest istotne przy budowaniu badania?

Bardzo ważne jest staranne zaplanowanie badania, w tym określenie celów, wyboru odpowiednich metod i narzędzi, jak również odpowiedniej grupy respondentów.

English version
Badania ankietowe od 4 zł