Program do ankiet - Aplikacja do badań SurvGo™

ankiety online

Oferta ekspresowych badań ankietowych w internetowym programie do badań online


Ankietyzacja elektroniczna

Program do ankiet SurvGo™ zapewni Państwu rozbudowany proces ankietyzacji: począwszy od projektu kwestionariusza ankiety, aż po analizowanie zebranych wyników SurvGo™ to prosty w obsłudze program do samodzielnego tworzenia ankiet, który zapewni planowanie i przeprowadzanie badań opinii wśród klientów i potencjalnych konsumentów. Osiągaj zyski i wyprzedzaj konkurencję, dzięki informacjom pozyskanym wprost od klientów, korzystających z Twoich produktów i usług.


Zaawansowany system ankietyzacji

Program do ankiet online posiada kilka kluczowych modułów do prowadzenia i zarządzania badaniami opinii:

  • Tworzenie ankiet: moduł posiada gotowe wzory ankiet i wskaźników, które można dopasować odpowiednio do celu swoich badań; każdy użytkownik może dopasować styl i formę ankiety do potrzeb badania.
  • Szablony: umożliwiają zaprojektowanie różnych styli graficznych dla ankiety.
  • Dobór analizy próby: system umożliwia odpowiednie ustalenie charakterystyki respondentów do badań; program do ankiet zapisuje dane w chmurze.
  • Ankietyzacja: istnieje wiele sposobów, w jaki użytkownik programu SurvGo™ może zaprosić osobę do badań ankietowych m.in.: e-mail, SMS, dedykowany link.
  • Analizy i raportowanie: moduł pozwala na przeglądanie statystyk; porównywanie wyników badań przeprowadzanych w sposób cykliczny; SurvGO™ umożliwia także eksport bazy odpowiedzi do formatów .xlsx oraz .csv w czasie rzeczywistym; eksport raportów badawczych odbywa się do popularnego formatu .docx; program pozwala na monitoring wybranych przez użytkownika wskaźników oraz prezentowanie wyników w zautomatyzowanych raportach badawczych.
  • Badania ankietowe można prowadzić na szeroką skalę angażując respondentów, będących użytkownikami ogólnopolskiego panelu badanie-opinii.pl, na którym aktualnie jest zarejestrowanych ponad 200 tyś. osób. Panel gwarantuje dotarcie do określonych grup respondentów i przeprowadzenie szybkich badań za pomocą systemu online. Można dzięki niemu realizować badania wizerunku i znajomości marki, pomiary elastyczności cenowej produktów i usług, poznać ocenę materiałów i haseł reklamowych, rozpoznać zwyczaje konsumenckie lub ocenić koncepcje nowych produktów i opakowań.

 

Nowoczesna ankietyzacja – badania Click Tracking

 

Reakcje konsumentów na przedstawiony materiał wizualny można badać za pomocą nowoczesnej metody Click Tracking, dostępnej poprzez program do ankiet SurvGo™. Metoda ta polega na rozpoznaniu obszarów kliknięć myszką na prezentowanym materiale wizualnym (np. grafiki), jak również jego rozproszenia. Ten typ badań umożliwia sprawdzenie reakcji konsumentów na konkretne elementy umieszczane na witrynach internetowych, grafikach promocyjnych i innych informacjach oddziałowujących na wzrok odbiorcy.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaka jest cena korzystania z programu do ankietyzacji SurvGo™?

Aplikacja posiada 4 pakiety cenowe, dzięki czemu każdy będzie mógł wybrać pakiet adekwatny do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Czy muszę sam od zera budować ankietę?

Nie. Aplikacja SurvGo™ posiada gotowe wzory ankiet, dzięki czemu budowanie ankiety nie było tak proste i szybkie.

Jaki jest czas realizacji ankiet?

Niektóre ankiety mogą być zrealizowane nawet w 24h dzięki dużej bazie respondentów. 

English version
Badania ankietowe od 4 zł