Badania rozpoznawalności marki

Badania rozpoznawalności marki

Kreowanie lojalności konsumentów wobec marki produktu jest bardzo ważnym aspektem działalności przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Rozpoznawalność marki to jeden z czynników mających wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji o zakupie produktu.

 

Dlaczego warto przeprowadzić badanie?

Krótki cykl życia produktów oraz duża konkurencja sprawiają, że badania marki stają się jednym z podstawowych i koniecznych działań pozwalających zwiększyć zarówno konkurencyjność jak i sprzedaż.

Badania rozpoznawalności marki dostarczają informacji nt. postrzegania marki oraz jej pozycji na tle konkurencji, pozwalają określić i zweryfikować jej cechy wyróżniające. W ramach badania możliwe jest także uzyskanie informacji nt. skuteczności komunikacji z konsumentami, możliwości rozwoju kreatywnych rozwiązań w komunikacji, a także na temat wizerunku głównych konkurentów marki.

 

Nasza propozycja badawcza

Badania realizowane są metodami ilościowymi takimi jak CATI, PAPI, CAWI, CAPI, a pomiary rozpoznawalności marki wśród respondentów uwzględniają:

  • Świadomość spontaniczną marki (znajomość marki przez respondentów bez wsparcia ankietera).
  • Świadomość wspomaganą (respondent rozpoznaje markę wśród listy innych marek konkurencyjnych).
  • Świadomość Top Of Mind – określenie grupy docelowej, w której badana marka wskazywana jest jako pierwsze skojarzenie z badanym produktem/usługą.
  • Wskaźnik NPS - często wykorzystywany do zbadania poziomu lojalności klientów badanej marki zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym.
  • Metoda DAGMAR - klasyfikuje respondentów do czterech grup i określa na ile badana marka istnieje w świadomości respondentów.

 

Badania typu Brand recognition oraz Brand awareness są coraz powszechniejszą praktyką stosowaną przez świadomych managerów marketingu. Podobnie jak badania sprawdzające skuteczność kampanii (przed, w trakcie i po akcji reklamowej).
 

Brand awareness (świadomość marki) odnosi się do stopnia, w jakim klienci są w stanie przywołać lub rozpoznać markę. Świadomość marki jest jednocześnie jednym z czynników w zachowaniach konsumenckich, zarządzaniu marką i opracowywaniu strategii. Zdolność konsumenta do rozpoznania, a także skojarzenia marki ma istotne znaczenie dla podejmowania decyzji. Podobnie jak pozycjonowanie marki jako "dobrej" czy „słabej”, marki niskobudżetowej czy marki premium.
 

Zakup nie może nastąpić, o ile konsument nie jest najpierw świadomy kategorii produktu i jego marki. Świadomość niekoniecznie oznacza, że ​​konsument musi być w stanie przywołać konkretną markę, ale musi być w stanie przypomnieć sobie wystarczające cechy odróżniające, aby dokonać zakupu.
 

Zidentyfikowano różne rodzaje świadomości marki, przywracanie marki i rozpoznawalność marki znajomością spontaniczną i wspomaganą. Różne rodzaje świadomości działają w różny sposób i ma to ważne implikacje dla procesu podejmowania decyzji o zakupie i komunikacji marketingowej. Uważa się, że konsumenci mają w podświadomości kilka marek w szerokim zakresie kategorii produktów. Konsumenci zwykle kupują jedną z kilku najlepszych marek w swoim zestawie świadczeń.
 

Świadomość marki jest kluczowym wskaźnikiem skuteczności rynkowej marki. Biorąc pod uwagę znaczenie świadomości marki w decyzjach o zakupach konsumenckich, marketerzy opracowali szereg mierników mających na celu pomiar świadomości marki i innych mierników znajomości marki. Te wskaźniki są zbiorczo znane jako wskaźniki świadomości, postaw i wykorzystania.
 

Aby zapewnić sukces rynkowy marki lub produktu, poziomy świadomości muszą być zarządzane przez cały cykl życia produktu - od wprowadzenia go na rynek do jego spadku z rynku. Wielu sprzedawców regularnie monitoruje poziom świadomości marki, a jeśli spadają poniżej z góry ustalonego progu, działania reklamowe i promocyjne są intensyfikowane, dopóki świadomość nie powróci do pożądanego poziomu.

 

Raport końcowy badania rozpoznawalności marki

Wyniki badania marki prezentowane są w postaci raportu, który zawiera:

  • Wnioski z badania;
  • Rekomendacje;
  • Propozycje działań naprawczych.

 

Tworzenie raportu badawczego rozpoczyna się od analizy wyników poprzez ich integrację, przedstawienie najważniejszych wyników w formie graficznej kończąc na opracowaniu najważniejszych wniosków badawczych.

 

Jak samodzielnie zrealizować badanie rozpoznawalności marki?

 

Odpowiadając na potrzebę klientów przygotowaliśmy program do samodzielnej realizacji badań online SurvGo. W SurvGo możesz stworzyć własną ankietę i zrealizować ją na własnej próbie respondentów lub zakupić ankietowanych z panelu Badanie-Opinii.pl.

 

Największą zaletą SurvGo jest konkurencyjna cena. Najtańsza subskrypcja kosztuje jedynie 59 zł netto. Badania realizowane na panelu wyceniane są na podstawie liczby pytań oraz wielkości próby. Realizacja badania w SurvGo to nie tylko okazyjna cena ale też ekspresowy sposób na zebranie potrzebnych Ci informacji. Pierwsze rekordy odpowiedzi pojawiają się już po kilku minutach od akceptacji badania.W SurvGo znajdziesz też zakładkę statystyk, która pomoże Ci wyciągnąć wnioski z zebranych danych. 

 

SurvGo pozwala również na wykupienie dodatkowych opcji ułatwiających prowadzenie badań np. konsultację merytoryczną ankiety, kodowanie ankiety, przeprowadzenie obliczeń statystycznych, przygotowanie raportu badawczego.


​Zobacz przykładowe realizacje. Case study: Badania wizerunku marki 

 

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na czym polega badanie rozpoznawalności marki?

Badania rozpoznawalności marki gromadzą informacje dotyczące postrzegania danej marki, jak również jej pozycji na tle konkurentów danej branży. Są także w stanie zweryfikować świadomość istnienia marki wśród konsumentów oraz pozwalają określić jej cechy wyróżniające. Przy pomocy tego typu  badania mamy możliwość rozpoznania sytuacji rynkowej pod kątem poziomu lojalności klientów względem tej marki. 

W jaki sposób jest badana rozpoznawalność marki?

Badania świadomości marki (nazywane również znajomością) są w metodologii oparte na 3 wskaźnikach: świadomości spontanicznej (respondent sam wskazuje znane marki), świadomości wspomaganej (respondent wskazuje marki na podstawie przedstawionej listy) oraz świadomości TOM (odsetek respondentów, którzy wskazali daną markę jako pierwszą z danej grupy). 

Ile czasu potrzeba na realizację badania rozpoznawalności marki?

Czas realizacji tego typu badania jest uzależniony od poziomu skomplikowania kwestionariusza ankiety, a także wielkości i charakterystyki analizy próby. Metodą, która pozwala na najszybszą realizację jest badanie CAWI.

English version
Badania marki 2019 Badania ankietowe od 4 zł