Tag: statystyka

Kalkulator wielkości próby

Kalkulator wielkości próbyMetoda reprezentacyjna jest najbardziej prawidłową formą badania o charakterze częściowym, czyli takiego, w którym informacje o rozkładzie cechy statystycznej w całej populacji otrzymuje się poprzez wyznaczenie rozkładu tej cechy w pewnej podgrupie jednostek. Metodę reprezentacyjną często wykorzystuje się w różnych badaniach statystycznych, w tym w badaniach o charakterze społeczno-ekonomicznym. Metoda ta polega na wnioskowaniu o właściwościach całej populacji w oparciu o rezultaty badania przeprowadzonego na losowo wybranej podgrupie (próbie).

Wybrana próba powinna stanowić dobrą (w sensie zachowywania właściwości i rozkładów cech statystycznych) reprezentację populacji generalnej, dlatego nakłada się na nią odpowiednie założenia. Jedno z takich założeń dotyczy minimalnej liczebności próby.

Dzięki rachunkowi prawdopodobieństwa możliwe jest modelowanie liczebności próby w oparciu o zadane parametry, które będą charakteryzować otrzymane wyniki badania. Do tych parametrów zalicza się:

 • liczebność populacji generalnej (dla populacji skończonej);
 • szacowana wielkość frakcji (czyli odsetek populacji, który wykazuje określoną cechę; np. szacowany procent uszkodzonych produktów w partii);
 • maksymalny dopuszczalny błąd oszacowania;
 • poziom istotności - stanowi on największe prawdopodobieństwo, z jakim popełniony zostanie błąd oszacowania o zadanej wartości.

Dzięki kalkulatorowi liczności próby możemy wyznaczyć minimalną liczność próby, przy której realizowane będą zadane parametry. Kalkulator wielkości próby został przystosowany do obliczania liczebności próby zarówno dla populacji nieskończonej, jak i skończonej.

W populacji nieskończonej mamy do czynienia z nieskończoną liczbą jednostek. W praktyce rzadko spotyka się populację nieskończoną, jednak w niektórych przypadkach wygodniej jest traktować jako nieskończoną populację o skończonej liczbie elementów. Do takich przypadków należą m.in. sytuacje, w których nie da się oszacować liczebności populacji, ale mamy pewność co do tego, że jest ona bardzo duża.

Analizy danych

Ekspercka analiza Big Data w każdej branży.

 

Farmacja, medycyna, finanse i kredyty, marketing oraz ekonomia

Eksperci z BioStat® posiadający 15-lat doświadczenia na rynku badawczym przeprowadzą dla Państwa wielopoziomowe analizy danych – Big Data. Oferta centrum badawczo-rozwojowego obejmuje wielopoziomowe analizy w oparciu o różnorodne modele matematyczne, statystyczne i ekonomiczne – dopasowane do każdego typu sektorów biznesu, czy też nauki.


Analizy danych - sprawdzone metody 

Sprawdzone metody, którymi posługuje się zespół ekspertów BioStat® to między innymi:

 • Analizy ryzyka odejścia klienta od firmy/marki (modele Churn’owe),
 • Prognozy dotyczące sprzedaży,
 • Modele odnoszące się do lojalności klientów (przeciwieństwa modeli Churn’owych),
 • Ryzyko niewypłacalności klientów,
 • Analizy ryzyka kredytowego (credit scoring),
 • Modelowanie ryzyka nadużyć klientów (fraud detection models),
 • Modelowanie ryzyka umieralności.


Opierając się o powyższe metody analizy danych, wykorzystujemy kluczowe informacje dotyczące zjawisk społecznych, a także gospodarczych. Dane typu Big Data są wcześniej pozyskiwane i ustrukturyzowane przez specjalistów BioStat®, a także ukazywane w zaawansowanych systemach informatycznych.

Budując modele prognostyczne, a także symulacje, zachowujemy kontekst zachodzących zmian socjologicznych i ekonomicznych w wybranej branży, a także w szeroko pojętym społeczeństwie.


Analiza danych

wielopoziomowych, o skomplikowanej strukturze, pomaga nam formułować  dokładne sądy i wnioski o nadchodzących procesach i zmianach.

Działając zarówno w branży ekonomicznej, finansowo-kredytowej, medyczno-farmaceutycznej, jak i w marketingu oraz sprzedaży znajdą Państwo w naszej ofercie odpowiednie analizy, które wspomogą i rozwiną funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstwa. Specjaliści BioStat® to profesjonaliści z zakresu: ekonomii, statystyki, biostatystyki, matematyki stosowanej, bioinformatyki, biologii oraz dziedzin pokrewnych.

 

Rekomendacje najlepszych

Funkcjonując na rynku już 15 lat – prowadziliśmy projekty dla liderów na rynku medyczno-farmaceutycznym,  FMCG, instytucji państwowych oraz akademickich. Analizy danych przyniosły naszym klientom wnioski, na podstawie których mogą rozwijać swoją działalność i wdrażać nowe projekty biznesowe w życie, zmieniać strategie działania firmy, a także lepiej współpracować z klientami. Dajemy Państwu 12-miesięczną gwarancję na nasze analizy danych, a także wsparcie w postaci konsultingu, ewentualnych korekt oraz szkoleń.

English version
Badania ankietowe od 4 zł