Kalkulator wielkości próby

Oblicz próbę badawczą

Metoda reprezentacyjna

Metoda reprezentacyjna jest najbardziej prawidłową formą badania rynku o charakterze częściowym, czyli takiego, w którym informacje o rozkładzie cechy statystycznej w całej populacji otrzymuje się poprzez wyznaczenie rozkładu tej cechy w pewnej podgrupie jednostek. Metodę reprezentacyjną często wykorzystuje się w różnych badaniach statystycznych, w tym w badaniach o charakterze społeczno-ekonomicznym. Metoda ta polega na wnioskowaniu o właściwościach całej populacji w oparciu o rezultaty badania przeprowadzonego na losowo wybranej podgrupie (próbie).

Wybrana próba powinna stanowić dobrą (w sensie zachowywania właściwości i rozkładów cech statystycznych) reprezentację populacji generalnej, dlatego nakłada się na nią odpowiednie założenia. Jedno z takich założeń dotyczy minimalnej liczebności próby w badaniach marketingowych lub społecznych. 

Modelowanie liczebności

Dzięki rachunkowi prawdopodobieństwa możliwe jest modelowanie liczebności próby w oparciu o zadane parametry, które będą charakteryzować otrzymane wyniki badania. Do tych parametrów zalicza się:

Kalkulator wielkości próby

liczebność populacji generalnej
(dla populacji skończonej)

Kalkulator wielkości próby

szacowana wielkość frakcji
(czyli odsetek populacji, który wykazuje określoną cechę; np. szacowany procent uszkodzonych produktów w partii)

Kalkulator wielkości próby

maksymalny dopuszczalny błąd oszacowania

Kalkulator wielkości próby

poziom istotności
stanowi on największe prawdopodobieństwo, z jakim popełniony zostanie błąd oszacowania o zadanej wartości.

Dzięki kalkulatorowi liczności próby możemy wyznaczyć minimalną liczność próby, przy której realizowane będą zadane parametry. Kalkulator wielkości próby został przystosowany do obliczania liczebności próby zarówno dla populacji nieskończonej, jak i skończonej.

W populacji nieskończonej mamy do czynienia z nieskończoną liczbą jednostek. W praktyce rzadko spotyka się populację nieskończoną, jednak w niektórych przypadkach wygodniej jest traktować jako nieskończoną populację o skończonej liczbie elementów. Do takich przypadków należą m.in. sytuacje, w których nie da się oszacować liczebności populacji, ale mamy pewność co do tego, że jest ona bardzo duża.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy mogę zrealizować badanie na próbie reprezentatywnej?

Tak, dzięki użytkownikom panelu badanie-opinii.pl badanie można zrealizować na próbie reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania.

Czy realizujecie Państwo badania na próbie celowanej?

Zajmujemy się realizacją badań również na próbach celowanych np. osobach z alergiami czy kobietach powyżej wieku. Napisz do nas na badania@biostat.com.pl

Czy badanie na próbie celowanej jest droższe od badania na próbie reprezentatywnej?

Koszt realizacji badania celowego zależy od wybranej próby. W przypadku trudno dostępnej próby koszt jednostkowy ankiety wzrasta.

English version
Badania ankietowe od 4 zł