Badania turystyczne

Badania turystyczne

Turystyka to dziedziną interdyscyplinarną, łączy w sobie wiele sektorów zarówno usługowych, gastronomicznych, kulturowy, społeczny, ekonomiczny. W Polsce turystyka rozwija się coraz prężniej, powstają nowe hotele, pensjonaty, ośrodki rekreacyjne, czy atrakcje turystyczne. Turyści coraz częściej ruszają szlakiem zabytków techniki, do czego przyczyniła się m.in. Industriada. Ludzie są teraz bardziej mobilni i łatwiej dotrzeć nawet w najdalsze zakątki nie tylko kraju ale również świata.

Warto poznać opinię turystów, zapoznać się z rynkiem jego możliwościami. Aby najlepiej rozpoznać rynek i jego możliwości, warto zlecić badanie profesjonalnej grupie, która ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych badań.

Realizujemy badania:

 • Modelu turysty,
 • Obecności marki w mediach (w tym również w social mediach)
 • Rozpoznawalności marki
 • Zadowolenia z usługi
 • Cech demograficzno-społecznych badanej grupy
 • Oczekiwań względem oferty turystycznej i agroturystycznej
 • Źródła oferty turystycznej
 • Opinii dotyczącej usług, zaplecza gastronomicznego, atrakcji turystycznych
 • Preferencji dotyczącej usług oraz atrakcji turystycznych
 • Konkurencyjności w obszarze turystyki
 • Skuteczności działań
 • Profilu danego rynku turystycznego

Badania rynku turystycznego są o tyle specyficzne, iż należy zwrócić uwagę na ciągle zmieniających się odbiorców i coraz większe wymagania względem oferty turystycznej. Do rynku usług turystycznych zaliczamy usługi przewozowe, hotelarskie, gastronomiczne, rekreacyjne, przewodnickie, kulturalne itd.

Badania sondażowe: wakacje Polaków 2018

Nasze sprawdzone obszary badań:

Badania rynku turystycznego

Badania ruchu turystycznego

Badania rynku turystycznego

Badania satysfakcji/opinii dotyczącej usługi

Badania rynku turystycznego

Badania sfery wizerunkowej i turystycznej

Badania rynku turystycznego

Badania konkurencyjności

Wypracowane przez nas multi-narzędzia badawcze:

 • Desk research - analiza danych zastanych
 • CATI - badania telefoniczne
 • PAPI - ilościowe badania z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy
 • CAWI - pomiary ankietowe przeprowadzane online.
 • IDI - indywidualne wywiady pogłębione
 • FGI - zogniskowane wywiady grupowe
 • Tajemniczy Klient
English version
Badania ankietowe od 4 zł