Badania turystyczne

Badania turystyczne

Turystyka to dziedziną interdyscyplinarną, łączy w sobie wiele sektorów zarówno usługowych, gastronomicznych, kulturowy, społeczny, ekonomiczny. W Polsce turystyka rozwija się coraz prężniej, powstają nowe hotele, pensjonaty, ośrodki rekreacyjne, czy atrakcje turystyczne. Turyści coraz częściej ruszają szlakiem zabytków techniki, do czego przyczyniła się m.in. Industriada. Ludzie są teraz bardziej mobilni i łatwiej dotrzeć nawet w najdalsze zakątki nie tylko kraju ale również świata.
 

Warto poznać opinię turystów, zapoznać się z rynkiem jego możliwościami. Aby najlepiej rozpoznać rynek i jego możliwości, warto zlecić badanie profesjonalnej grupie, która ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych badań.
 

Realizujemy badania:

 • Modelu turysty,
 • Obecności marki w mediach (w tym również w social mediach)
 • Rozpoznawalności marki
 • Zadowolenia z usługi
 • Cech demograficzno-społecznych badanej grupy
 • Oczekiwań względem oferty turystycznej i agroturystycznej
 • Źródła oferty turystycznej
 • Opinii dotyczącej usług, zaplecza gastronomicznego, atrakcji turystycznych
 • Preferencji dotyczącej usług oraz atrakcji turystycznych
 • Konkurencyjności w obszarze turystyki
 • Skuteczności działań
 • Profilu danego rynku turystycznego

Badania rynku turystycznego są o tyle specyficzne, iż należy zwrócić uwagę na ciągle zmieniających się odbiorców i coraz większe wymagania względem oferty turystycznej. Do rynku usług turystycznych zaliczamy usługi przewozowe, hotelarskie, gastronomiczne, rekreacyjne, przewodnickie, kulturalne itd.

Badania sondażowe: wakacje Polaków 2018

Nasze sprawdzone obszary badań:

Badania rynku turystycznego

Badania ruchu turystycznego

Badania rynku turystycznego

Badania satysfakcji/opinii dotyczącej usługi

Badania rynku turystycznego

Badania sfery wizerunkowej i turystycznej

Badania rynku turystycznego

Badania konkurencyjności

Wypracowane przez nas multi-narzędzia badawcze:

 • Desk research - analiza danych zastanych
 • CATI - badania telefoniczne
 • PAPI - ilościowe badania z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy
 • CAWI - pomiary ankietowe przeprowadzane online.
 • IDI - indywidualne wywiady pogłębione
 • FGI - zogniskowane wywiady grupowe
 • Tajemniczy Klient
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy badania turystyczne są tylko dla dużych przedsiębiorstw turystycznych?

Nie. Badania turystyczne są dobre i przydatne dla przedsiębiorstw turystycznych każdego rozmiaru. Badania pozwalają na zrozumienie oczekiwań i potrzeb turystów, a to umożliwia skuteczne dostosowanie oferty turystycznej do ich potrzeb.

Jakie korzyści przynosi skorzystanie z usług zewnętrznej firmy badawczej w przeprowadzeniu badań turystycznych?

Pozwala to na przeprowadzenie badań turystycznych w sposób profesjonalny i metodologicznie poprawny. Firmy badawcze, takie jak BioStat® posiadają również narzędzia i wiedzę, która umożliwia efektywne przeprowadzenie badań oraz analizę i interpretację wyników.

Czy badania turystyczne wiążą się z wysokimi kosztami?

Koszty przeprowadzenia badań turystycznych zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj badania, liczba respondentów, czy zastosowane metody badawcze. Specjaliści z firmy BioStat® na podstawie otrzymanych informacji przedstawią cenę, która będzie odpowiedzią na wymaganą usługę.

English version
Badania ankietowe od 4 zł