Studio CATI

Studio CATI

Studio CATI to nowoczesne i klimatyzowane pomieszczenie w firmie Biostat służące realizacji badań ankietowych telefonicznych wspomaganych komputerowo. Każde stanowisko wyposażone jest w laptop obsługujący 3 typy stworzonego przez nas oprogramowania CATI-System.

Studio CATI umożliwia:

  • Realizację badań CATI w godzinach od 7.30 do 20.00;
  • Sprawowanie bezpośredniej kontroli nad pracą ankieterów stacjonarnych oraz jakością gromadzonych danych;
  • Zastosowanie odpowiedniego wariantu oprogramowania do rejestracji przebiegu badania rynku;
  • Zgromadzenie wysokiej jakości materiału, w tym rejestrację rozmów w wersji audio;
  • Jednoczesną i komfortową pracę kilkunastu stacjonarnych ankieterów w tym samym czasie;
  • Realizację badań ankietowych (CATI) i jakościowych (TDI);
  • Realizację szkoleń dla stacjonarnych ankieterów;
  • Kontrolę ankieterów terenowych.

Więcej informacji na portalu naszego Studia CATI www.badania-telefoniczne.pl

English version
Badania ankietowe od 4 zł