Badania jakościowe

Badania jakościowe

Badania jakościowe to uznana i coraz bardziej popularna w środowisku biznesowym perspektywa poznawcza.
Jakościowe badania marketingowe stosowane są najczęściej:

 • do zdiagnozowania potrzeb (uświadomionych i nieuświadomionych) oraz preferencji klientów/konsumentów;
 • do określenia poziomu znajomości marki, w tym związanych z nią skojarzeń;
 • do weryfikacji skuteczności i użyteczności materiałów reklamowych;
 • do oceny jakości oferowanych lub wprowadzanych na rynek produktów lub usług;
 • do rozpoznania najistotniejszych cech produktów/usług z perspektywy klientów;
 • do wstępnej lub zaawansowanej segmentacji klientów.

Firma Biostat stosuje metody jakościowe zarówno przy realizacji dużych przedsięwzięć badawczych, jak również – jako podstawowe narzędzie badawcze w mniejszych projektach biznesowych.
Najczęściej realizowane badania jakościowe to:

 • IDI - Indywidualne wywiady pogłębione;
 • TDI – telefoniczne wywiady pogłębione;
 • FGI – zogniskowane wywiady grupowe;
 • Badania rynku zgodnie z metodą tajemniczego klienta (jakościowe obserwacje w połączeniu z kwestionariuszem ankiety).

Standardy realizacji badań jakościowych wyznaczają:

 • systematyczne szkolenia moderatorów terenowych;
 • stała współpraca z moderatorami zlokalizowanymi w każdym województwie;
 • współpraca z moderatorami będącymi ekspertami w określonych dziedzinach (doktoranci, pracownicy naukowi);
 • rozbudowany system kontroli pracy ankieterów terenowych;
 • opracowane zasady sporządzania nagrań i transkrypcji z nagrań;
 • profesjonalny sprzęt do nagrań;
 • profesjonalna i w pełni wyposażona sala fokusowa w siedzibie firmy;
 • możliwość bezpośredniej obserwacji fokusowych badań marketingowych przez lustro weneckie lub streaming internetowy.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co możemy uzyskać dzięki badaniom jakościowym?

Badania jakościowe, koncentrują się na głębszej analizie badanego zjawiska. Podczas przeprowadzania tych badań, większy nacisk położony jest na to, aby za pomocą specjalnych technik badawczych lepiej oraz dokładniej zrozumieć analizowane zjawisko. Dzięki czemu uzyskamy dokładniejszy obraz badania. 
 

Co charakteryzuje badania jakościowe?
 • Odpowiadają na pytania: "co?", "gdzie?", "jak?", "dlaczego?",
 • Głównie występują pytania otwarte, dlatego możliwy jest swobodny sposób uzyskania istotnych informacji, 
 • Z reguły pytania mają charakter eksploracyjny,
 • Dobór próby badawczej w tym przypadku jest celowy,
 • Podczas nich bada się mniejszą ilość osób,
 • Metoda ta charakteryzuje się większą swobodą zarówno dla respondenta, jak i badacza.
Jaki jest cel badań jakościowych?

Badania jakościowe, stosuje się w celu zbadania określonej grupy, szczególnie wtedy, kiedy chcemy zbadać natężenie danej cechy, zjawiska, czy problemu. 
Nie możemy jednak zapominać o tym, że badania jakościowe są zazwyczaj bardziej kosztowne i czasochłonne w realizacji. Ich wyników nie można generalizować na całą społeczność, tylko na daną, badaną grupę. 
 

Czym są zogniskowane wywiady grupowe FGI?

Jest to nic innego jak dyskusja prowadzona przez moderatora w grupie celowo dobranych osób. Z reguły grupy są małe — od 6 do 12 osób. Dyskusja w badaniu koncentruje się wokół określonego tematu bądź kilku tematów. Wywiady grupowe sprawdzają się zarówno w badaniach marketingowych, badaniach rynku, opinii, jak i w badaniach społecznych, czy ewaluacjach.
 

English version
Badania ankietowe od 4 zł