Badania jakościowe

Badania jakościowe

Badania jakościowe to uznana i coraz bardziej popularna w środowisku biznesowym perspektywa poznawcza.
Jakościowe badania marketingowe stosowane są najczęściej:

 • do zdiagnozowania potrzeb (uświadomionych i nieuświadomionych) oraz preferencji klientów/konsumentów;
 • do określenia poziomu znajomości marki, w tym związanych z nią skojarzeń;
 • do weryfikacji skuteczności i użyteczności materiałów reklamowych;
 • do oceny jakości oferowanych lub wprowadzanych na rynek produktów lub usług;
 • do rozpoznania najistotniejszych cech produktów/usług z perspektywy klientów;
 • do wstępnej lub zaawansowanej segmentacji klientów.

Firma Biostat stosuje metody jakościowe zarówno przy realizacji dużych przedsięwzięć badawczych, jak również – jako podstawowe narzędzie badawcze w mniejszych projektach biznesowych.
Najczęściej realizowane badania jakościowe to:

 • IDI - Indywidualne wywiady pogłębione;
 • TDI – telefoniczne wywiady pogłębione;
 • FGI – zogniskowane wywiady grupowe;
 • Badania rynku zgodnie z metodą tajemniczego klienta (jakościowe obserwacje w połączeniu z kwestionariuszem ankiety).

Standardy realizacji badań jakościowych wyznaczają:

 • systematyczne szkolenia moderatorów terenowych;
 • stała współpraca z moderatorami zlokalizowanymi w każdym województwie;
 • współpraca z moderatorami będącymi ekspertami w określonych dziedzinach (doktoranci, pracownicy naukowi);
 • rozbudowany system kontroli pracy ankieterów terenowych;
 • opracowane zasady sporządzania nagrań i transkrypcji z nagrań;
 • profesjonalny sprzęt do nagrań;
 • profesjonalna i w pełni wyposażona sala fokusowa w siedzibie firmy;
 • możliwość bezpośredniej obserwacji fokusowych badań marketingowych przez lustro weneckie lub streaming internetowy.
English version
Badania ankietowe od 4 zł