Analizy rynku

Analizy rynku

Podejmowanie działań biznesowych w niepewnych, zmiennych warunkach rynkowych zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. Ponieważ skuteczne wypracowywanie przewag konkurencyjnych wymaga trafnych i opartych na rynkowych realiach decyzji, tak znaczącą rolę przypisuje się dziś badaniom rynku - pozwalają one pozyskać wiarygodne dane na temat rynkowych mechanizmów, zachodzących na nich zjawisk i procesów oraz kształtujących się na ów rynkach trendów. Dane te jednak, by podejmowanie przedmiotowych decyzji rzeczywiście obarczone było mniejszym ryzykiem, należy przekształcić w konkretną wiedzę - zarówno takie pozyskanie, jak i późniejsze przetworzenie danych wpisują się w całościowy proces analizy rynku.

 

Dlaczego warto przeprowadzić analizy rynku?

 

Rzetelnie przeprowadzona analiza rynku umożliwia poznanie jego specyfiki - pozyskanie kompleksowej i obiektywnej wiedzy o ogólnej sytuacji na danym rynku lub o wybranych aspektach jego działania. Dzięki wypracowanym na podstawie tego wniosków analiza rynku sprzyja podejmowaniu decyzji w sposób świadomy i pozwala minimalizować ryzyko biznesowych błędów - to zaś przekłada się na szansę kreowania istotnych przewag konkurencyjnych i umocnienie rynkowej pozycji firmy.

 

W związku z powyższy, w katalog korzyści z przeprowadzenia analizy rynku zwykło wpisywać się między innymi:

 • szybszy wzrost poziomu zysków firmy;
 • większą szansę trafnej identyfikacji potrzeb/oczekiwań konsumentów;  
 • umocnienie rynkowej pozycji marki;
 • racjonalizację działań marketingowych i optymalizację kosztów w tym zakresie;
 • inimalizację ryzyka błędnych decyzji biznesowych i strat z tego tytułu;
 • polepszenie warunków do dynamicznego rozwoju firmy;
 • szansę rozpoznania atrakcyjnych nisz rynkowych;
 • rozpoznanie możliwości na potencjalne przewagi konkurencyjne.

 

 

 

Market Analysis

 

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 

Nasza oferta w zakresie analityki rynku obejmuje na ogół takie czynniki, jak:

 • analiza otoczenia rynkowego;
 • analiza popytu na produkt/usługę;
 • analiza świadomości marki;
 • analiza segmentacyjna rynku.

 

Na rynku badawczym działamy od ponad 14 lat - na rzetelność naszych analiz przekładają się m.in.:

 • sprawdzona metodologia badawcza;
 • zespół doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin;
 • dostęp do autorskiego internetowego panelu badawczego;
 • profesjonalne, autorskie oprogramowanie badawcze, obejmujące m.in. system raportowania wyników w trybie rzeczywistym.

 

Jak to robimy?

 

Nasze analizy rynku opieramy każdorazowo o sprawdzone i indywidualnie dobrane metody badawcze. Dla pozyskania wartościowych i miarodajnych danych stosujemy najczęściej:

 • analizy danych zastanych;
 • badania Tajemniczego Klienta;
 • wywiady indywidualne i grupowe;
 • wywiady eksperckie;
 • telefoniczne wywiady pogłębione;
 • reprezentatywne badania ankietowe.
English version
Badania ankietowe od 4 zł