Analizy rynku

Podejmowanie działań biznesowych w niepewnych, zmiennych warunkach rynkowych zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. Ponieważ skuteczne wypracowywanie przewag konkurencyjnych wymaga trafnych i opartych na rynkowych realiach decyzji, tak znaczącą rolę przypisuje się dziś badaniom rynku - pozwalają one pozyskać wiarygodne dane na temat rynkowych mechanizmów, zachodzących na nich zjawisk i procesów oraz kształtujących się na ów rynkach trendów. Dane te jednak, by podejmowanie przedmiotowych decyzji rzeczywiście obarczone było mniejszym ryzykiem, należy przekształcić w konkretną wiedzę - zarówno takie pozyskanie, jak i późniejsze przetworzenie danych wpisują się w całościowy proces analizy rynku.

 

Dlaczego warto przeprowadzić analizy rynku?

 

Rzetelnie przeprowadzona analiza rynku umożliwia poznanie jego specyfiki - pozyskanie kompleksowej i obiektywnej wiedzy o ogólnej sytuacji na danym rynku lub o wybranych aspektach jego działania. Dzięki wypracowanym na podstawie tego wniosków analiza rynku sprzyja podejmowaniu decyzji w sposób świadomy i pozwala minimalizować ryzyko biznesowych błędów - to zaś przekłada się na szansę kreowania istotnych przewag konkurencyjnych i umocnienie rynkowej pozycji firmy.

 

W związku z powyższy, w katalog korzyści z przeprowadzenia analizy rynku zwykło wpisywać się między innymi:

 • szybszy wzrost poziomu zysków firmy;
 • większą szansę trafnej identyfikacji potrzeb/oczekiwań konsumentów;  
 • umocnienie rynkowej pozycji marki;
 • racjonalizację działań marketingowych i optymalizację kosztów w tym zakresie;
 • inimalizację ryzyka błędnych decyzji biznesowych i strat z tego tytułu;
 • polepszenie warunków do dynamicznego rozwoju firmy;
 • szansę rozpoznania atrakcyjnych nisz rynkowych;
 • rozpoznanie możliwości na potencjalne przewagi konkurencyjne.

 

Market Analysis

 

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 

Nasza oferta w zakresie analityki rynku obejmuje na ogół takie czynniki, jak:

 • analiza otoczenia rynkowego;
 • analiza popytu na produkt/usługę;
 • analiza świadomości marki;
 • analiza segmentacyjna rynku.

 

Na rynku badawczym działamy od ponad 17 lat - na rzetelność naszych analiz przekładają się m.in.:

 • sprawdzona metodologia badawcza;
 • zespół doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin;
 • dostęp do autorskiego internetowego panelu badawczego;
 • profesjonalne, autorskie oprogramowanie badawcze, obejmujące m.in. system raportowania wyników w trybie rzeczywistym.

 

Jak to robimy?

 

Nasze badania rynku opieramy każdorazowo o sprawdzone i indywidualnie dobrane metody badawcze. Dla pozyskania wartościowych i miarodajnych danych stosujemy najczęściej:

 • analizy danych zastanych;
 • badania Tajemniczego Klienta;
 • wywiady indywidualne i grupowe;
 • wywiady eksperckie;
 • telefoniczne wywiady pogłębione;
 • reprezentatywne badania ankietowe.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaką metodę analizy rynku wybrać?

Istnieją cztery główne metody analizy rynku. Analiza SWAT skupia się na rozpoznaniu mocnych i słabych stron. Analiza cyklu życia produktu dotyczy i bada jak szybko dany produkt się starzeje. Analiza portfelowa pokazuje strategie przedsiębiorstwa. Analiza PEST jest analizą środowiska zewnętrznego.

Ile trwa analiza rynku?

Przy analizie rynku nie można podać jednej daty realizacji. Wszystko zależy od ilości czynników jakie chcemy zbadać, specyfiki badanego rynku oraz wybranej metody analizy. Dokładniejsze informacje na temat czasu realizacji można uzyskać poprzez konsultacje indywidualną z naszymi ekspertami.

Ile kosztuje przeprowadzenie analizy rynku?

Koszt analizy rynku podobnie jak w przypadku czasu realizacji jest ustalany indywidualnie z klientem zainteresowanym tą usługą. Na koszt analizy wpływają trzy główne czynniki: ilość badanych czynników, wybranego rynku oraz wybranej metody analizy.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia analizy rynku?
Analiza rynku potrafi dostarczyć wiele istotnych dla przedsiębiorcy informacji. Między innymi pomaga w przygotowaniu i realizacji skutecznej strategii marketingowej oraz ogranicza ryzyko błędnych decyzji i idących za tym strat finansowych.
Czy klient indywidualny też może przeprowadzić analizę rynku?
Klient indywidualny jest w stanie uzyskać wiele ciekawych informacji na temat interesującego go rynku np. zbadać potencjalne nisze rynkowe. Klient indywidualny zyskując informacje na temat rynku na który chce wejść ogranicza ryzyko porażki.
English version
Badania ankietowe od 4 zł