Badania skuteczności reklamy

Zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji kampanii reklamowej warto badać jej skuteczność oraz efektywność. Dzięki temu możliwe stanie się dokonanie oceny, na ile poniesione wydatki przyczyniły się do uzyskania zakładanych rezultatów. Powinny one wiązać się ze wzrostem wyników sprzedaży, a także świadomości oraz wizerunki marki w segmencie docelowych klientów.

 

Badania skuteczności reklamy mogą służyć między innymi weryfikacji:

 

 • częstotliwości oglądania spotu reklamowego przez odbiorców z grupy docelowej;
 • godzin, w których reklama jest najczęściej oglądana;
 • stopnia w jakim poszczególne elementy spotu zostały zapamiętane;
 • emocji jakie reklama wywołała u potencjalnych klientów;
 • wpływu emisji reklamowej na świadomość marki;
 • oceny reklamy na tle kampanii prowadzonych przez konkurencyjne marki;
 • efektów jakie reklama wywarła na dotychczasowy wizerunek marki;
 • pożądanych zmian w przypadku realizacji kolejnych kampanii reklamowych.

 

W jaki sposób realizujemy badania?

 

W celu realizacji badań reklamy wykorzystujemy szereg różnorodnych metod. Jesteśmy w stanie dostarczyć wyniki pomiarów w błyskawicznym czasie, nawet nie dłuższym niż 48 godzin. Wszystko dzięki temu, że posiadamy autorski panel służący ankietowemu badaniu opinii. Nasza platforma liczy już kilka tysięcy aktywnych użytkowników i ciągle się powiększa. Możemy zadać ankietowanym ze wskazanych grup docelowych pytania z prostą kafeterią odpowiedzi, a także poprosić o dokonanie oceny reklamy posługując się pytaniem otwartym. Zarazem jesteśmy w stanie zaprezentować materiały graficzne oraz audiowizualne – np. spot z przeprowadzonej emisji.

 

Oprócz badań internetowych przeprowadzamy również badania skuteczności i efektywności reklamy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (pomiary CAPI), a także wywiadów telefonicznych CATI. Dysponujemy własnym, w pełni wyposażonym studiem do realizacji tego typu badań oraz zatrudniamy ankieterów, którym zapewniamy udział w szkoleniach.

 

Dlaczego warto?

 

Mówi się, że reklama stanowi dźwignię handlu, jednak nie zawsze musi tak być. Realizacja kampanii reklamowej pochłania ogromne środki, które powinny być wykorzystane w efektywny sposób i przełożyć się na zwiększenie sprzedaży, świadomości marki oraz poprawę wizerunku. Warto więc zweryfikować skuteczność reklamy w trakcie rzetelnie przeprowadzonych badań. Dzięki temu będzie można wprowadzić na czas odpowiednie zmiany, aby wydawane pieniądze przyniosły pożądane efekty.  

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki jest koszt badania skuteczności reklamy?

Przed każdym badaniem czas oraz koszt badania ustalany jest indywidualnie z klientem. Zależy on od wielu czynników, takich jak: 

 • Problematyki, 
 • Ilości pytań, 
 • Zaangażowania naszych pracowników w badanie, 
 • Czy po naszej stronie leży analiza danych. 
Co rozumiemy przez pojęcie atrakcyjności reklamy?

Atrakcyjność reklamy to nic innego jak jej zdolność do przyciągania uwagi adresata/klienta w taki sposób, aby uznał ją za istotną oraz godną zainteresowania. Atrakcyjna reklama powinna zaciekawić odbiorcę na tyle, żeby zapoznał się z jej treścią.
 

Czy dobra reklama powinna wywoływać emocję wśród odbiorców?

Jak najbardziej tak. Reklama powinna wywoływać emocje oraz nawiązać silną więź odbiorcy z produktem lub usługą, oferowaną przez daną firmę. Warto oddziaływać na emocje w reklamach, ponieważ aspekty, które związane są z silnym pobudzeniem emocjonalnym, zostają na dłużej zapamiętane przez naszych odbiorców. Przykładowo, kiedy w działaniach reklamowych, chcemy wywołać empatię, warto zastosować smutny element w niej.
 

English version
Badania ankietowe od 4 zł