Tag: CATI

CATI-System

Przedstawialiśmy już listę najpopularniejszych metod i technik ilościowych jakie stosujemy, m.in. badania telefoniczne (CATI), internetowe (CAWI) i ankiety wspomagane komputerowo (CAPI). Doskonale sprawdzają się one w badaniach rynku. Jednak w celu zagwarantowania ich jakości i rzetelności nie wystarczy dobrze przygotowana metodologia, odpowiedni dobór próby i szkolenie ankieterów oraz teleankieterów. Jeden z niedocenianych czynników wpływających na jakość i szybkość badania to system badawczy. Nasza firma jest producentem najnowocześniejszego w Polsce oprogramowania CATI-System. Było ono opracowywane z myślą o szybkiej, wiarygodnej, wysokiej jakościowo realizacji badań.

 

Podstawy CATI-System

Nasze oprogramowanie badawcze gwarantuje klientom pełen wachlarz usług związanych ze wsparciem a także obsługą badań takich jak CATI, CAWI i CAPI. Oprogramowanie udostępniamy na serwerach BioStatu (model licencji OnCloud)  lub instalujemy na serwerze klienta (licencje Onsite). Licencje zakupuje się nie na liczbę stanowisk, tylko na liczbę użytkowników jednocześnie zalogowanych w systemie. Po rejestracji klienci otrzymują konta administracyjne i możliwość tworzenia ankiet, sprawdzania statystyk, czy eksportowania wyników badania.

Oprócz zapoznania się z podstawami działania systemu zawartymi w tradycyjnej formie prezentacji, jak i szkolenia wideo, klienci mogą korzystać z modułu pomocy dostępnego na każdym etapie pracy w systemie, a także kontaktować się z konsultantami BioStatu.

 

Zalety CATI-System:

 • Możliwość zakupu licencji na dowolny okres
 • W celu obsługi oprogramowania wystarczy dostęp do Internetu
 • System nie wymaga instalacji na komputerze – jest zgodny z większością popularnych przeglądarek webowych
 • Brak ograniczeń pod względem korzystania z systemu za pośrednictwem różnych urządzeń (licencja może zakładać jedynie limit użytkowników)
 • Zintegrowanie z systemami VoIP
 • Proste i natychmiastowe wdrożenie oprogramowania
 • Ograniczenie kosztów: odpada konieczność zakupu drogiego sprzętu oraz zatrudniania informatyków
 • Cykliczne aktualizacje w trybie automatycznym (bez dodatkowych opłat)
 • Intuicyjny interfejs, przyjazny dla użytkowników
 • Opcja wzbogacenia ankiet o treści graficzne i multimedialne
 • Prostota pod względem tworzenia i testowania ankiet, w tym przejść pomiędzy pytaniami
 • Funkcja wykluczania nadmiarowych uczestników badania (moduł walidacji analizy próby)
 • Moduł podpowiedzi w trakcie projektowania formularzy kwestionariuszowych
 • Automatyczne wyłączanie z ankiet nieprawidłowych wpisów
 • Nieograniczone wsparcie specjalistów merytorycznych oraz informatyków firmy Biostat

Studio CATI

Studio CATIStudio CATI to nowoczesne i klimatyzowane pomieszczenie w firmie Biostat służące  realizacji badań telefonicznych wspomaganych komputerowo. Każde stanowisko wyposażone jest w laptop obsługujący 3 typy stworzonego przez nas oprogramowania CATI-System.

Studio CATI umożliwia:

 • Realizację badań CATI w godzinach od 7.30 do 20.00
 • Sprawowanie bezpośredniej kontroli nad pracą ankieterów stacjonarnych oraz jakością gromadzonych danych
 • Zastosowanie odpowiedniego wariantu oprogramowania do rejestracji przebiegu badania
 • Zgromadzenie wysokiej jakości materiału, w tym rejestrację rozmów w wersji audio
 • Jednoczesną i komfortową pracę kilkunastu stacjonarnych ankieterów w tym samym czasie
 • Realizację badań ilościowych (CATI) i jakościowych (TDI)
 •  Realizację szkoleń dla stacjonarnych ankieterów
 • Kontrolę ankieterów terenowych

Więcej informacji na portalu naszego Studia CATI  http://www.badania-telefoniczne.pl/

Oprogramowanie CATI/CAWI/CAPI

Oprogramowanie CATIDo realizacji badań firma Biostat stosuje zaawansowane oprogramowanie internetowe, obsługiwane przez pion IT.

Oprogramowanie umożliwia:

 • Skonstruowanie najbardziej skomplikowanych kwestionariuszy ankiet i wywiadów w formie elektronicznych aplikacji do zastosowania w komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach, telefonach i infokioskach.
 • Dołączenie różnego typu plików multimedialnych do kwestionariuszy badań CAWI i CAPI
 • Kontrolę poprawności kodowania na etapie prowadzenia wywiadu oraz po jego zakończeniu
 • Kontrolę postępu w realizacji badań, w tym możliwości wprowadzania notatek oraz zapisu audio
 • Kontrolę nad jakością pracy ankieterów
 • Skonstruowanie specjalnie dedykowanych aplikacji badawczych pozwalających na szybkie wygenerowanie rozbudowanych raportów
 • Dostęp Klienta do danych źródłowych oraz możliwość generowania przez Klienta prostych raportów w oparciu o dane bieżące

Firma Biostat jest ponadto producentem CATI-System - najnowocześniejszego w Polsce oprogramowania  mającego szerokie zastosowanie w realizacji przedsięwzięć badawczych. Więcej na temat oprogramowania CATI-SYSTEM na stronie:

http://www.badania-rynku.com.pl/studio-cati/cati-system

English version
Badania ankietowe od 4 zł