Realizacja badania rynku budowlanego

Cele

Celem badania zrealizowanego przez naszą firmę była analiza polskiego rynku materiałów budowlanych, z głównym naciskiem na materiały elewacyjne oraz do aranżacji wnętrz. Miało ono w założeniu wykazać, jakie są preferencje oraz dotychczasowe doświadczenia odnośnie nabywania oraz wykorzystywania tego rodzaju produktów.

 

Naszym zadaniem było w szczególności zidentyfikowanie kryteriów wyboru materiałów budowlanych przez docelowych klientów, ocena nowego produktu na tle artykułów konkurencyjnych firm, a także zbadanie akceptowalnych, maksymalnych oraz optymalnych przedziałów cenowych w relacji do jakości.

Realizacja

Jako grupy docelowe przyjęto wykonawców usług budowlanych, przedstawicieli projektowych biur architektonicznych, a także klientów indywidualnych. Produkty zostały poddane ocenie pod względem cech użytkowych (m.in. trwałość i wytrzymałość, odporność na czynniki zewnętrzne i atmosferyczne, możliwości zastosowania, łatwość montażu, możliwość łączenia z pozostałymi elementami wykończeniowymi, łatwość czyszczenia) oraz wizualnych (m.in. kolorystyka, kształt, struktura).

 

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, badanie miało charakter ilościowo-jakościowy. Pomiar jakościowy polegał na weryfikacji popytu klientów na nowy produkt, który Zamawiający planował wprowadzić na polski rynek i został przeprowadzony w formie zogniskowanych wywiadów grupowych (12 wywiadów w 6 miastach wojewódzkich).

 

Pierwszą grupę fokusową stanowili klienci biznesowi, tj. przedstawiciele firm budowlanych oraz architekci prowadzący biura projektowe. Do drugiej grupy zostali natomiast zrekrutowani potencjalni klienci indywidualni – dorosłe osoby zamieszkujące w posiadanych na własność mieszkaniach lub domach.  W każdym wywiadzie wzięło udział 7 osób.

 

Przebieg poszczególnych fokusów koncentrował się w pierwszej kolejności na określeniu ogólnych charakterystyk oraz uwarunkowań towarzyszącym korzystaniu z materiałów budowlanych i doświadczeń ze stosowaniem poszczególnych materiałów. Na tym etapie pozyskane zostały również informacje o oczekiwaniach wobec produktów tego typu. Pierwsza część sesji stanowiła wstęp do wywiadu i jej zadaniem było także poznanie respondentów, w tym ich stylu życia.

 

W dalszej kolejności poruszona została kwestia wizerunkowa produktów obecnych na rynku, jak również ich usytuowanie na tle konkurencji (rangowanie, skojarzenia, znajomość i opinie na temat dotychczasowych kampanii reklamowych). Następna część wywiadu była poświecona bezpośrednio badanej marce, gdzie został scharakteryzowany profil użytkownika. W tej części wykorzystaliśmy również koncepcje promocyjne marki takie jak np. opakowania, spoty reklamowe, a także hasła promocyjne.

 

Badania telefoniczne CATI zostały natomiast przeprowadzone na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Efekty

Uzyskaliśmy odpowiedź na wszystkie założone pytania, a wnioski oraz rekomendacje przedstawiliśmy Klientowi w postaci zbiorczego podsumowania, wzbogaconego o wykresy, grafiki oraz tabele. Zamawiający na podstawie danych z przeprowadzonego badania rynku budowlanego zaplanował przebieg kampanii marketingowej oraz przyjął strategię dystrybucji nowego produktu.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na czym najczęściej skupiają się badania rynku budowlanego?

Badania rynku budowlanego często koncentrują się na analizie procesów inwestycyjnych i finansowych, regulacji prawnych i norm budowlanych, a także na analizie społeczno-ekonomicznych czynników wpływających na rynek budowlany.

Największa korzyść dla firmy budowlanej, która skorzysta z badania rynku budowalnego?

Dzięki badaniom przede wszystkim można poznać potrzeby i oczekiwania konsumentów, co pozwala na lepsze dostosowanie oferty do ich potrzeb, a to może skutkować wzrostem sprzedaży. Ponadto, badania rynku pozwalają na zwiększenie skuteczności działań marketingowych oraz na pozyskanie nowych klientów.

Z jaką częstotliwością powinno się zlecać badania rynku budowlanego?

Częstotliwość przeprowadzania badań rynku budowlanego może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Ważne jest, aby regularnie monitorować rynek, aby zawsze być na bieżąco z trendami i zmianami w branży budowlanej.

English version
Badania ankietowe od 4 zł