Określenie grupy docelowej

 

Badania marketingowe skierowane na identyfikację odbiorców produktu/usługi. Zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się na wprowadzenie zmian w swojej ofercie, powinno rozpoznać, do jakiej grupy docelowej nowy produkt jest skierowany.

W określeniu grupy docelowej brane pod uwagę są takie czynniki jak:

  • Zwyczaje konsumentów;
  • Miejsce korzystania z usługi/nabycia produktu;
  • Wiek;
  • Miejsce zamieszkania (miasto/wieś, wielkość miejscowości);
  • Częstotliwość zakupu nowego produktu.

 

Przebieg i cel prowadzonych badań

 

Badania grup docelowych polegają na rozpoznaniu dokonywanych przez konsumentów wyborów oraz na określeniu trafności oferowanych im produktów/usług.

Realizując tego typu badania rynku uwzględniamy wybory faktycznych i potencjalnych konsumentów produktów. Badania pozwalają zarówno na udoskonalenie relacji z dotychczasowymi klientami, jak i na pozyskanie nowych klientów oraz na wzmocnienie ich lojalności.

 

Wykorzystywane metody oraz techniki badawcze

Badania marketingowe grup docelowych realizowane są za pomocą metod ilościowych, dostosowanych do potrzeb grup docelowych, np. badania ankietowe CATI/CAWI wśród konsumentów znajdujących się dużym rozproszeniu geograficznym oraz badania PAPI w przypadku lokalnych odbiorców produktów/usług.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy warto próbować samodzielnie określić grupę docelową?

Każda próba określenia grupy docelowej jest dobra, ponieważ oznacza pracę w markę, którą się buduje. Jednak mogą być z tym problemy i pomoc w rozwiązaniu tego problemu może zaoferować BioStat®, który specjalizuje się w tej kwestii. 

Co da marce określenie grupy docelowej?

Odpowiednie określenie grupy docelowej jest kluczowe dla skutecznego prowadzenia biznesu. Pomaga to w skutecznym kierowaniu ofertą produktową lub usługową do konkretnych klientów, którzy najprawdopodobniej będą zainteresowani danymi ofertami. To z kolei może zwiększyć efektywność działań marketingowych i sprzedażowych oraz przyczynić się do osiągnięcia większych zysków.

Czy ważne jest regularne aktualizowanie swojej grupy docelowej?

Regularne aktualizowanie grupy docelowej, pozwala regularnie umożliwić firmie dostosowanie swoich działań marketingowych do zmieniających się potrzeb i preferencji klientów. To pozwoli firmie na pozostanie konkurencyjną i skuteczną na rynku.

English version
Badania ankietowe od 4 zł