Badania opinii klientów

Badania opinii klientów

Jeśli chcesz zachować konkurencyjność na rynku, stoisz przed koniecznością podjęcia działań w celu zapewnienia oraz utrzymania wysokiej satysfakcji Twoich Klientów. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli nie zadbasz o systematyczne pozyskiwanie ich opinii zwłaszcza na temat:

 

  •  oferowanych przez Ciebie produktów lub usług,
  • jakości obsługi tradycyjnej (w placówkach), elektronicznej i telefonicznej,
  • świadomości i wizerunku marki.

 

Wiedza na temat zadowolenia Klientów pozwoli Ci zapobiec ryzyku ich odejścia do konkurencji, a co za tym idzie spadku osiąganych zysków ze sprzedaży. Będziesz w stanie na bieżąco wdrażać konieczne zmiany w celu kreowania lojalności Klientów. Ich opinia jest niemalże na wagę złota, a my wiemy w jaki sposób ją monitorować. Potrzebne jest dokonywanie systematycznych badań ankietowych, co pozwoli w porę dostrzec obszary wymagające usprawnień.

 

Narzędzie do badania opinii Klienta

 

W naszej firmie badania opinii Klientów realizujemy m.in. posługując się w tym celu autorską aplikacją Cati-System. Jest to nowoczesne oprogramowanie, które nie wymaga instalacji na własnych serwerach – jego obsługa odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej (tryb pracy w chmurze SaaS). Do najważniejszym cech systemu można zaliczyć:

 

  • prostotę obsługi – bez problemów zdołasz samodzielnie zaprojektować i uruchomić ankietę, a także zarządzać wynikami badania na każdym jego etapie. Jakiegokolwiek kłopotu z wypełnieniem ankiety nie będą mieli również Twoi Klienci,

  • możliwość szybkiej edycji – możesz dowolnie modyfikować strukturę każdego pytania ankiety, dodawać nowe opcje do formularza oraz elementy graficzne i audiowizualne,

  • skuteczne zabezpieczenia danych – system ankietyzacji elektronicznej może zostać zabezpieczony za pomocą jednorazowego hasła lub unikalnego loginu i hasła,

  • wielodostęp – masz możliwość dowolnego zdefiniowania poziomu uprawnień dla użytkowników – administratora, monitorów oraz uczestników badania,

  • automatyczne raporty – w każdym momencie badania możesz skorzystać z modułu generującego raport graficzny na podstawie zebranych danych. System jest także dostosowany do prowadzenia automatycznej analizy statystycznej,

  • moduł śledzenia postępów badania.

English version
Badania ankietowe od 4 zł