Badania User Experience

Badania User Experience

Zacznijmy od tego czym właściwie jest UX, samo pojęcie można sprowadzić do całościowego wrażenia związanego z korzystaniem z danego oprogramowania czy serwisu internetowego. Pod tym terminem kryje się zarówno funkcjonalność jak również szeroko pojęty design interfejsu, jego przejrzystość, intuicyjność czy nawet szata graficzna.

Zasadność prowadzenia badań UX
W dobie coraz większej konkurencji, to właśnie te cechy często decydują o zakupie danego produktu, a także jego odbiorze i zadowolenia z podjętej decyzji. W przypadku oprogramowania, odpowiedni wygląd produktu to coś więcej niż samo opakowanie, to prze de wszystkim twarz produktu i sposób na podjęcie interakcji z użytkownikiem. Mając to na uwadze, realizujemy szeroki zakres badań marketingowych skupiających się na zagadnieniu User Experience.

Nasza propozycja badawcza
Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy zebranie odpowiedniego feedbacku grup docelowych produktu oraz dostarczamy wskazówek pozwalających dostosować interfejs do faktycznych preferencji użytkowników. Sposób prowadzenia badania zależy od grupy docelowej, a także etapu na którym jest obecnie produkt.

Pozyskujemy opinie zarówno na potrzeby prac koncepcyjnych jak również pozwalamy zebrać informacje na temat samych konceptów, prototypów i wczesnych wersji użytkowych. Nasze pomiary opieramy o badania jakościowe (indywidualne i grupowe), ilościowe badania ankietowe oraz testy użytkowe.

Finalne rezultaty badania
Efektem badania User Experience jest diagnoza jakości i funkcjonalności strony interfejsu użytkownika – członka grupy docelowej. Wyniki są następnie prezentowane w formie raportu zawierającego między innymi:

 • oczekiwania grupy docelowej;
 • ocenę proponowanych rozwiązań;
 • identyfikację silnych i słabych stron w oczach j odbiorców i/lub grupy docelowej;
 • porównanie wymagań użytkowników do obecnej formy serwisu wraz z rekomendacjami zmian.

User Experience

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Badanie UX skupia się na analizie wrażenia użytkowników korzystających z internetowych aplikacji lub serwisów www;
 • Brane pod uwagę są takie czynniki jak przejrzystość, czytelność, funkcjonalność, intuicyjność, a także innego rodzaju wrażenia wizualne (np. ocena szaty graficznej);
 • Raport z badania zawierać będzie szczegółowe zestawienie słabych oraz mocnych stron serwisu/aplikacji, a także listę zidentyfikowanych obszarów trudności;
 • Uzyskane wyniki pozwalają optymalnie dopasować interfejs oprogramowania do preferencji użytkowników, w konsekwencji czego będą oni bardziej skłonni do podejmowania pożądanych przez firmę akcji;
 • Badanie może obejmować analizę serwisów na każdym etapie ich działania: również wstępnych testów czy fazy koncepcyjnej; Istnieje możliwość porównania pod wybranymi kryteriami różnych wersji aplikacji lub serwisu online.

Jak to robimy?

 • Metoda Eyetracking: pozwala zidentyfikować elementy przyciągające uwagę, ilość rzeczywistych przejść pomiędzy podstronami oraz czas i kolejność fiksacji na poszczególnych elementach strony;
 • Metoda Clictracking: zapewnia możliwość analizy akcji („kliknięć”) dokonanych za pomocą myszki w określone elementy na stronie;
 • Badania jakościowe IDI: ich realizacja pozwala uzyskać pogłębione informacje dotyczące opinii i odczuć w zakresie korzystania z serwisu/aplikacji webowej w trakcie rozmowy z ich użytkownikami.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie informacje mogą zostać pozyskane dzięki badaniu UX?

Z badania UX można pozyskać wiele ważnych i przydatnych informacji. Mowa o, takich jak ocena użyteczności, zrozumienie potrzeb użytkowników, identyfikacja problemów z interfejsem, sugestie na temat poprawy produktu lub usługi i wiele innych.

Czy badania UX są warte zachodu i poświęcenia czasu?

Oczywiście, to nie podlega żadnej wątpliwości. Badania pomagają zrozumieć potrzeby i zachowania użytkowników, a tym samym ulepszyć produkty lub usługi, zwiększyć ich atrakcyjność i zadowolenie klientów.

Dla jakich branż są badania UX?

Tak naprawdę badania UX są przydatne dla każdej branży, która zajmuje się usługami, czy produktami. Są to firmy zajmujące się usługami finansowymi, medycznymi czy związane z turystyką.

English version
Badania ankietowe od 4 zł