Tag: badania user experience

Badania User Experience

User ExperienceZacznijmy od tego czym właściwie jest UX, samo pojęcie można sprowadzić do całościowego wrażenia związanego z korzystaniem z danego oprogramowania czy serwisu internetowego. Pod tym terminem kryje się zarówno funkcjonalność jak również szeroko pojęty design interfejsu, jego przejrzystość intuicyjność czy nawet szata graficzna.

Zasadność prowadzenia badań UX

W dobie coraz większej konkurencji, to właśnie te cechy często decydują o zakupie danego produktu, a także jego odbiorze i zadowolenia z podjętej decyzji. W przypadku oprogramowania, odpowiedni wygląd produktu to coś więcej niż samo opakowanie, to prze de wszystkim twarz produktu i sposób na podjęcie interakcji z użytkownikiem. Mając to na uwadze, realizujemy szeroki zakres badań konsumenckich skupiających się na zagadnieniu User Experience.

Nasza propozycja badawcza

Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy zebranie odpowiedniego feedbacku grup docelowych produktu oraz dostarczamy wskazówek pozwalających dostosować interfejs do faktycznych preferencji użytkowników. Sposób prowadzenia badania zależy od grupy docelowej, a także etapu na którym jest obecnie produkt.

Pozyskujemy opinie zarówno na potrzeby prac koncepcyjnych jak również pozwalamy zebrać informacje na temat samych konceptów, prototypów i wczesnych wersji użytkowych. Nasze pomiary opieramy o badania jakościowe (indywidualne i grupowe), badania ilościowe oraz testy użytkowe.

Finalne rezultaty badania

Efektem badania User Experience jest diagnoza jakości i funkcjonalności strony interfejsu użytkownika – członka grupy docelowej.

Wyniki są następnie prezentowane w formie raportu zawierającego między innymi:

 • oczekiwania grupy docelowej;
 • ocenę proponowanych rozwiązań;
 • identyfikację silnych i słabych stron w oczach j odbiorców i/lub grupy docelowej,
 • porównanie wymagań użytkowników do obecnej formy serwisu wraz z rekomendacjami zmian.

 

User Experience

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Badanie UX skupia się na analizie wrażenia użytkowników korzystających z internetowych aplikacji lub serwisów www;
 • Brane pod uwagę są takie czynniki jak przejrzystość, czytelność, funkcjonalność, intuicyjność, a także innego rodzaju wrażenia wizualne (np. ocena szaty graficznej);
 • Raport z badania zawierać będzie szczegółowe zestawienie słabych oraz mocnych stron serwisu/aplikacji, a także listę zidentyfikowanych obszarów trudności;
 • Uzyskane wyniki pozwalają optymalnie dopasować interfejs oprogramowania do preferencji użytkowników, w konsekwencji czego będą oni bardziej skłonni do podejmowania pożądanych przez firmę akcji;
 • Badanie może obejmować analizę serwisów na każdym etapie ich działania: również wstępnych testów czy fazy koncepcyjnej;
 • Istnieje możliwość porównania pod wybranymi kryteriami różnych wersji aplikacji lub serwisu online;

Jak to robimy?

 • Metoda Eyetracking:  pozwala zidentyfikować elementy przyciągające uwagę, ilość rzeczywistych przejść pomiędzy podstronami oraz czas i kolejność fiksacji na poszczególnych elementach strony;
 • Metoda Clictracking: zapewnia możliwość analizy akcji („kliknięć”) dokonanych za pomocą myszki w określone elementy na stronie;
 • Badania jakościowe IDI: jego realizacja pozwala uzyskać pogłębione informacje dotyczące opinii i odczuć w zakresie korzystania z serwisu/aplikacji webowej w trakcie rozmowy z ich użytkownikami.

Planujesz założyć aptekę internetową? Zidentyfikuj potrzeby klientów dotyczące User Experience

Sklepy internetowe stanowią obecnie coraz popularniejszą formę sprzedaży - przemawia za tym m.in. prostota zawierania transakcji, natychmiastowy podgląd dostępnego katalogu artykułów czy, niejednokrotnie, korzystniejsze stawki cenowe w porównaniu z sklepami stacjonarnymi. Rozwój internetowych platform handlowych, choć jest na rękę konsumentom, wzmaga jednak procesy konkurencyjne i zabieganie o względy nabywców. Prócz kwestii typowo handlowych (asortymentu, cen, reklam) aspektami funkcjonowania sklepów internetowych, na które zwracają uwagę konsumenci  są funkcjonalność portali, a także intuicyjność, wygląd i przejrzystość ich interfejsu, czyli wrażenia z obszaru tzw. User Experience. Co istotne, prawidła te odnoszą się tak do sklepów internetowych, jak i portali aukcyjnych czy internetowych aptek.

 

Jak zidentyfikować odczucia klientów  w zakresie aspektów wizualnych strony?

Odpowiedzią na tak postawione pytanie są badania UX - pomiary mające na celu określenie wrażeń, jakie na odbiorcach wywołuje projekt interfejsu graficznego danego serwisu www czy oprogramowania. Towarzysząca badaniu obserwacja  interakcji użytkownika z szatą graficzną sprzyja ponadto rozpoznaniu jego zachowań w toku procesu zakupowego oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań w zakresie atrakcyjności wizualnej i interakcyjności. Informacje te stanowią swoistą ocenę danego konceptu graficznego, a także pozwalają go optymalizować, by zapewnić mu najwyższą możliwą funkcjonalność, intuicyjność i  dopasowanie do pożądanej grupy docelowej portalu/aplikacji.

 

Jakie korzyści zapewnia realizacja badań UX?

Badania User Experience, jak każde typowe badanie rynkowe, podsumowywane jest raportem końcowym - raport pomiaru UX zawiera na ogół:

 • ocenę interfejsu użytkownika uwzględniającą aspekty wrażeń wizualnych;
 • ocenę projektu graficznego, dokonaną z punktu widzenia konsumenta grupy docelowej;
 • rekomendacje i zalecenia zestawiające uwagi i wymagania użytkowników z aktualną formą wizualną serwisu/aplikacji.

 

Jak realizowane są badania UX?

Pomiary z zakresu User Experience opierają się zasadniczo na bezpośredniej interakcji badacza z użytkownikiem - sprzyja to swobodnej rozmowie z respondentem na temat wrażeń z obsługi oraz obserwację sposobu, w jaki korzysta on ze strony/aplikacji, jakie zachowania podejmuje w toku wyszukania i zakupu produktu. Dla zapewnienie takiej interakcji przyjęło się, że realizacja badań UX wykorzystuje najczęściej:

 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • testy konsumenckie.

 

Z racji na różną specyfikę portali czy oprogramowania, których interfejs graficzny obejmuje się badaniem, każdy pomiar UX realizowany bywa w sposób dobrany indywidualnie do danego przypadku - metodologia badania uwzględnia m.in. zdefiniowaną grupę docelową produktu czy fazy jego życia na rynku.

 

Kto realizuje badania UX?

Wpisujące się w aspekty badań marketingowych badania UX  realizowane są przez profesjonalne firmy badawcze - warto skorzystać zwłaszcza z usług tych agencji, które wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem (w tym - naukowym i biznesowym), pozytywnymi rekomendacjami w  zakresie realizacji projektów komercyjnych czy badawczo-rozwojowych oraz kadrą złożoną z wykwalifikowanych ekspertów z dziedziny badań marketingowych. Dla przykładu firma BioStat, prócz aspektów ww. dysponuje wsparciem specjalistów z zakresu statystyki, analizy danych czy IT, wypracowanym przez lata sprawdzonym zapleczem badawczym oraz autorskim oprogramowaniem badawczo-analitycznym.

 

Oferta badawcza firmy BioStat w zakresie badań UX dostępna jest tutaj. Zapraszamy do współpracy!

English version
Badania ankietowe od 4 zł