Planujesz założyć aptekę internetową? Zidentyfikuj potrzeby klientów dotyczące User Experience

Planujesz założyć aptekę internetową? Zidentyfikuj potrzeby klientów dotyczące User Experience

Sklepy internetowe stanowią obecnie coraz popularniejszą formę sprzedaży - przemawia za tym m.in. prostota zawierania transakcji, natychmiastowy podgląd dostępnego katalogu artykułów czy, niejednokrotnie, korzystniejsze stawki cenowe w porównaniu z sklepami stacjonarnymi. Rozwój internetowych platform handlowych, choć jest na rękę konsumentom, wzmaga jednak procesy konkurencyjne i zabieganie o względy nabywców. Prócz kwestii typowo handlowych (asortymentu, cen, reklam) aspektami funkcjonowania sklepów internetowych, na które zwracają uwagę konsumenci  są funkcjonalność portali, a także intuicyjność, wygląd i przejrzystość ich interfejsu, czyli wrażenia z obszaru tzw. User Experience. Co istotne, prawidła te odnoszą się tak do sklepów internetowych, jak i portali aukcyjnych czy internetowych aptek.

 

Jak zidentyfikować odczucia klientów  w zakresie aspektów wizualnych strony?

Odpowiedzią na tak postawione pytanie są badania UX - pomiary mające na celu określenie wrażeń, jakie na odbiorcach wywołuje projekt interfejsu graficznego danego serwisu www czy oprogramowania. Towarzysząca badaniu obserwacja  interakcji użytkownika z szatą graficzną sprzyja ponadto rozpoznaniu jego zachowań w toku procesu zakupowego oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań w zakresie atrakcyjności wizualnej i interakcyjności. Informacje te stanowią swoistą ocenę danego konceptu graficznego, a także pozwalają go optymalizować, by zapewnić mu najwyższą możliwą funkcjonalność, intuicyjność i  dopasowanie do pożądanej grupy docelowej portalu/aplikacji.

 

Jakie korzyści zapewnia realizacja badań UX?

Badania User Experience, jak każde typowe badanie rynkowe, podsumowywane jest raportem końcowym - raport pomiaru UX zawiera na ogół:

  • ocenę interfejsu użytkownika uwzględniającą aspekty wrażeń wizualnych;
  • ocenę projektu graficznego, dokonaną z punktu widzenia konsumenta grupy docelowej;
  • rekomendacje i zalecenia zestawiające uwagi i wymagania użytkowników z aktualną formą wizualną serwisu/aplikacji.

 

Jak realizowane są badania UX?

Pomiary z zakresu User Experience opierają się zasadniczo na bezpośredniej interakcji badacza z użytkownikiem - sprzyja to swobodnej rozmowie z respondentem na temat wrażeń z obsługi oraz obserwację sposobu, w jaki korzysta on ze strony/aplikacji, jakie zachowania podejmuje w toku wyszukania i zakupu produktu. Dla zapewnienie takiej interakcji przyjęło się, że realizacja badań UX wykorzystuje najczęściej:

  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
  • testy konsumenckie.

 

Z racji na różną specyfikę portali czy oprogramowania, których interfejs graficzny obejmuje się badaniem, każdy pomiar UX realizowany bywa w sposób dobrany indywidualnie do danego przypadku - metodologia badania uwzględnia m.in. zdefiniowaną grupę docelową produktu czy fazy jego życia na rynku.

 

Kto realizuje badania UX?

Wpisujące się w aspekty badań marketingowych badania UX  realizowane są przez profesjonalne firmy badawcze - warto skorzystać zwłaszcza z usług tych agencji, które wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem (w tym - naukowym i biznesowym), pozytywnymi rekomendacjami w  zakresie realizacji projektów komercyjnych czy badawczo-rozwojowych oraz kadrą złożoną z wykwalifikowanych ekspertów z dziedziny badań marketingowych. Dla przykładu firma BioStat, prócz aspektów ww. dysponuje wsparciem specjalistów z zakresu statystyki, analizy danych czy IT, wypracowanym przez lata sprawdzonym zapleczem badawczym oraz autorskim oprogramowaniem badawczo-analitycznym.

 

Oferta badawcza firmy BioStat w zakresie badań UX dostępna jest tutaj. Zapraszamy do współpracy!

English version
Badania ankietowe od 4 zł