Planujesz założyć aptekę internetową? Zidentyfikuj potrzeby klientów dotyczące User Experience

ankiety online, badania klientów

Sklepy internetowe stanowią obecnie coraz popularniejszą formę sprzedaży - przemawia za tym m.in. prostota zawierania transakcji, natychmiastowy podgląd dostępnego katalogu artykułów czy, niejednokrotnie, korzystniejsze stawki cenowe w porównaniu z sklepami stacjonarnymi. Rozwój internetowych platform handlowych, choć jest na rękę konsumentom, wzmaga jednak procesy konkurencyjne i zabieganie o względy nabywców. Prócz kwestii typowo handlowych (asortymentu, cen, reklam) aspektami funkcjonowania sklepów internetowych, na które zwracają uwagę konsumenci  są funkcjonalność portali, a także intuicyjność, wygląd i przejrzystość ich interfejsu, czyli wrażenia z obszaru tzw. User Experience. Co istotne, prawidła te odnoszą się tak do sklepów internetowych, jak i portali aukcyjnych czy internetowych aptek.

 

Jak zidentyfikować odczucia klientów w zakresie aspektów wizualnych strony?

 

Odpowiedzią na tak postawione pytanie są badania UX - pomiary mające na celu określenie wrażeń, jakie na odbiorcach wywołuje projekt interfejsu graficznego danego serwisu www czy oprogramowania. Towarzysząca badaniu obserwacja  interakcji użytkownika z szatą graficzną sprzyja ponadto rozpoznaniu jego zachowań w toku procesu zakupowego oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań w zakresie atrakcyjności wizualnej i interakcyjności. Informacje te stanowią swoistą ocenę danego konceptu graficznego, a także pozwalają go optymalizować, by zapewnić mu najwyższą możliwą funkcjonalność, intuicyjność i  dopasowanie do pożądanej grupy docelowej portalu/aplikacji.

 

Jakie korzyści zapewnia realizacja badań UX?

Badania User Experience, jak każde typowe badanie rynkowe, podsumowywane jest raportem końcowym - raport pomiaru UX zawiera na ogół:

  • ocenę interfejsu użytkownika uwzględniającą aspekty wrażeń wizualnych;
  • ocenę projektu graficznego, dokonaną z punktu widzenia konsumenta grupy docelowej;
  • rekomendacje i zalecenia zestawiające uwagi i wymagania użytkowników z aktualną formą wizualną serwisu/aplikacji.

 

Jak realizowane są badania UX?

Pomiary z zakresu User Experience opierają się zasadniczo na bezpośredniej interakcji badacza z użytkownikiem - sprzyja to swobodnej rozmowie z respondentem na temat wrażeń z obsługi oraz obserwację sposobu, w jaki korzysta on ze strony/aplikacji, jakie zachowania podejmuje w toku wyszukania i zakupu produktu. Dla zapewnienie takiej interakcji przyjęło się, że realizacja badań UX wykorzystuje najczęściej:

  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
  • testy konsumenckie.

 

Z racji na różną specyfikę portali czy oprogramowania, których interfejs graficzny obejmuje się badaniem, każdy pomiar UX realizowany bywa w sposób dobrany indywidualnie do danego przypadku - metodologia badania uwzględnia m.in. zdefiniowaną grupę docelową produktu czy fazy jego życia na rynku.

 

Kto realizuje badania UX?

Wpisujące się w aspekty badań marketingowych badania UX  realizowane są przez profesjonalne firmy badawcze - warto skorzystać zwłaszcza z usług tych agencji, które wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem (w tym - naukowym i biznesowym), pozytywnymi rekomendacjami w  zakresie realizacji projektów komercyjnych czy badawczo-rozwojowych oraz kadrą złożoną z wykwalifikowanych ekspertów z dziedziny badań marketingowych. Dla przykładu firma BioStat, prócz aspektów ww. dysponuje wsparciem specjalistów z zakresu statystyki, analizy danych czy IT, wypracowanym przez lata sprawdzonym zapleczem badawczym oraz autorskim oprogramowaniem badawczo-analitycznym.

Oferta badawcza firmy BioStat w zakresie badań UX dostępna jest tutaj. Zapraszamy do współpracy!

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to są badania user experience?

Badania UX (User Experience) są to metodyczne badania mające na celu zrozumienie i ocenę doświadczeń użytkowników podczas interakcji z produktem, stroną internetową, aplikacją lub usługą.

Po co zlecać badania UX?

Badania UX pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania użytkowników, poprawić użyteczność i użyteczność produktu, identyfikować obszary do poprawy, zwiększać satysfakcję użytkowników i efektywność biznesową.

Z jakich etapów składają się przeprowadzane badania UX?

Przeprowadzenie badań UX obejmuje kilka etapów, takich jak określenie celów badania, wybór odpowiednich metod badawczych, zbieranie danych, analiza wyników i wnioskowanie, a następnie wdrażanie uzyskanych informacji w procesie projektowania i doskonalenia produktu.

English version
Badania ankietowe od 4 zł