Oprogramowanie CATI / CAWI / CAPI

Oprogramowanie CATI / CAWI / CAPI

Badania sondażowe realizowane przez firmę Biostat spełniają najwyższe standardy jakości, takie jak:

  • Skonstruowanie najbardziej skomplikowanych kwestionariuszy ankiet i wywiadów w formie elektronicznych aplikacji do zastosowania w komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach, telefonach i infokioskach;
  • Dołączenie różnego typu plików multimedialnych do kwestionariuszy badań CAWI i CAPI;
  • Kontrolę poprawności kodowania na etapie prowadzenia wywiadu oraz po jego zakończeniu;
  • Kontrolę postępu w realizacji badań, w tym możliwości wprowadzania notatek oraz zapisu audio;
  • Kontrolę nad jakością pracy ankieterów;
  • Skonstruowanie specjalnie dedykowanych aplikacji badawczych pozwalających na szybkie wygenerowanie rozbudowanych raportów;
  • Dostęp Klienta do danych źródłowych oraz możliwość generowania przez Klienta prostych raportów w oparciu o dane bieżące.

Firma Biostat jest ponadto producentem CATI-System - najnowocześniejszego w Polsce oprogramowania mającego szerokie zastosowanie w realizacji przedsięwzięć badawczych. Więcej na temat oprogramowania CATI-SYSTEM na stronie: www.badania-rynku.com.pl/cati-system

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Z jakimi kosztami należy się liczyć, korzystając z oprogramowania CATI?

Koszty korzystania z oprogramowania CATI zależą od wielu czynników, takich jak liczba respondentów, długość badania oraz stopień skomplikowania ankiety. Warto jednak pamiętać, że zastosowanie oprogramowania CATI pozwala na oszczędność czasu i kosztów w porównaniu do tradycyjnych metod ankietowania.

Co oferuje oprogramowanie CATI?

CATI oferuje wiele funkcji, takich jak: automatyzacja procesu ankietowania, możliwość przeprowadzania badań na różnych nośnikach (np. telefon, komputer), monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym, generowanie raportów i wyników w formie graficznej, a także analizę wyników.

Jakie ma zastosowanie w badaniach rynkowych oprogramowanie CATI?

Oprogramowanie CATI to specjalistyczne narzędzie do przeprowadzania badań telefonicznych, które umożliwia automatyzację procesu ankietowania oraz analizy wyników. Jest ono szczególnie przydatne w badaniach rynkowych, gdzie kluczową rolę odgrywa szybkość i precyzja zbierania informacji.

English version
Badania ankietowe od 4 zł