Oprogramowanie CATI / CAWI / CAPI

Oprogramowanie CATI / CAWI / CAPI

Badania sondażowe realizowane przez firmę Biostat spełniają najwyższe standardy jakości, takie jak:

  • Skonstruowanie najbardziej skomplikowanych kwestionariuszy ankiet i wywiadów w formie elektronicznych aplikacji do zastosowania w komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach, telefonach i infokioskach;
  • Dołączenie różnego typu plików multimedialnych do kwestionariuszy badań CAWI i CAPI;
  • Kontrolę poprawności kodowania na etapie prowadzenia wywiadu oraz po jego zakończeniu;
  • Kontrolę postępu w realizacji badań, w tym możliwości wprowadzania notatek oraz zapisu audio;
  • Kontrolę nad jakością pracy ankieterów;
  • Skonstruowanie specjalnie dedykowanych aplikacji badawczych pozwalających na szybkie wygenerowanie rozbudowanych raportów;
  • Dostęp Klienta do danych źródłowych oraz możliwość generowania przez Klienta prostych raportów w oparciu o dane bieżące.

Firma Biostat jest ponadto producentem CATI-System - najnowocześniejszego w Polsce oprogramowania mającego szerokie zastosowanie w realizacji przedsięwzięć badawczych. Więcej na temat oprogramowania CATI-SYSTEM na stronie: www.badania-rynku.com.pl/cati-system

English version
Badania ankietowe od 4 zł