Market research – farmacja

badania rynku

Jesteśmy rzetelnym partnerem koncernów farmaceutycznych, o czym zaświadcza wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań markektingowych dla farmacji. W zakres badanej problematyki wpisują się zagadnienia odnoszące się do kontaktów z klientami, wizerunku marki, potrzeb klientów oraz ich przyzwyczajeń, skuteczności przedstawicieli medycznych.

Badania rynku farmaceutycznego

W ramach oferty badawczej proponujemy między innymi:

 • Badania rynku medycznego oraz konkurencji;
 • Badania komunikacji marketingowej produktów OTC dla klientów;
 • Badania komunikacji marketingowej leków Rx oraz OCT dla lekarzy, farmaceutów oraz personelu medycznego;
 • Analizy branżowe;
 • Testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów;
 • Badania reklam (telewizyjnych i radiowych);
 • Healthcare market research – wprowadzanie nowych produktów medycznych na rynek PL i CEE;
 • Badania i projekty marketingowe;
 • Analizy wizerunku marki.

 

Badania Recall test oraz Message recall

Przeprowadzamy także badania efektywności przedstawicieli medycznych (recall test) oraz zapamiętywania przekazów reklamowych (message recall). Są to badania rynku farmaceutycznego przeprowadzane na grupach lekarzy/farmaceutów oraz odbiorców reklam w celu uzyskania informacji nt. skuteczności działań marketingowych firm.

 

Stosowane metody i techniki badawcze

Badania marketingowe w branży medycznej realizowane są przede wszystkim metodami ilościowymi oraz mogą być poszerzane o aspekt jakościowy technikami takimi jak: analiza danych zastanych, pogłębione wywiady indywidualne, zogniskowane wywiady grupowe.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie metody ilościowe stosowane są przy market research?

Metodę realizacji badania dopasowujemy do potrzeb każdego klienta. Market research przeprowadzamy z użyciem metod takich jak:

 • PAPI
 • CATI
 • CAWI
 • CAPI

 

Dlaczego warto przeprowadzić badanie rynku farmaceutycznego?

Badanie rynku farmaceutycznego jest ważne z kilku powodów i pozwala na:

 • Poznanie potrzeb i preferencji pacjentów
 • Identyfikacja trendów i innowacji
 • Monitorowanie konkurencji
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji
 • Umożliwienie skuteczniejszej promocji
Ile kosztuje przeprowadzenie market research dotyczącego branży farmaceutycznej?

Jeśli chce przeprowadzić badanie napisz do nas na badania@biostat.com.pl. Cenę każdego badania ustalamy indywidualnie z powodu wielu czynników, które ją warunkują.

English version
Badania ankietowe od 4 zł