Tag: badania rynku medycznego

Market research – farmacja

Jesteśmy rzetelnym partnerem koncernów farmaceutycznych, o czym zaświadcza wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań markektingowych dla farmacji. W zakres badanej problematyki wpisują się zagadnienia odnoszące się do kontaktów z klientami, wizerunku marki, potrzeb klientów oraz ich przyzwyczajeń, skuteczności przedstawicieli medycznych.

Badania rynku farmaceutycznego

W ramach oferty badawczej proponujemy między innymi:

  • Badania rynku medycznego oraz konkurencji;
  • Badania komunikacji marketingowej produktów OTC dla klientów;
  • Badania komunikacji marketingowej leków Rx oraz OCT dla lekarzy, farmaceutów oraz personelu medycznego;
  • Analizy branżowe;
  • Testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów;
  • Badania reklam (telewizyjnych i radiowych);
  • Healthcare market research – wprowadzanie nowych produktów medycznych na rynek PL i CEE;
  • Badania i projekty marketingowe;
  • Analizy wizerunku marki.

 

Badania Recall test oraz Message recall

Przeprowadzamy także badania efektywności przedstawicieli medycznych (recall test) oraz zapamiętywania przekazów reklamowych (message recall). Są to badania rynku farmaceutycznego przeprowadzane na grupach lekarzy/farmaceutów oraz odbiorców reklam w celu uzyskania informacji nt. skuteczności działań marketingowych firm.

 

Stosowane metody i techniki badawcze

Badania marketingowe w branży medycznej realizowane są przede wszystkim metodami ilościowymi oraz mogą być poszerzane o aspekt jakościowy technikami takimi jak: analiza danych zastanych, pogłębione wywiady indywidualne, zogniskowane wywiady grupowe.

English version
Badania ankietowe od 4 zł