Realizacja badania rynku farmaceutycznego dotyczącego leku "Forte" - 120% zakładanej sprzedaży!

Stan wyjściowy

Nasza firma zrealizowała badanie rynku dla jednego z wiodących podmiotów farmaceutycznych. Klient pragnął dowiedzieć się, jak duże istnieje zapotrzebowanie na nowy lek o podwójnym stężeniu substancji czynnej („Forte”). Wypracowane wnioski miały stanowić wsparcie na etapie planowania kampanii marketingowej.

Cele badania

Niniejsze badanie marketingowe służyło weryfikacji opinii farmaceutów oraz stałych użytkowniczek leków Forte. Chcieliśmy sprawdzić, jakie są determinanty sięgania po leki oraz ich rekomendacji. W przypadku każdej grupy respondentów miała także miejsce weryfikacja znajomości dostępnych w sprzedaży marek leków (spontanicznej oraz wspomaganej). Badani poddawali również ocenie poszczególne ich cechy, takie jak m.in. uciążliwość oraz bezpieczeństwo stosowania, skuteczność, atrakcyjność opakowania, a także szybkość działania. Uczestnicy omawianego badania rynku farmaceutycznego przedstawiali ponadto własne wrażenia i sugestie usprawnień - po zapoznaniu się ze wczesnymi koncepcjami opakowań oraz materiałów reklamowych.

Realizacja

W ramach badania wykorzystaliśmy technikę zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Zaprosiliśmy do uczestnictwa dwie grupy (po 7 osób każda) heavy userek leków „Forte”. W badaniu fokusowym wzięli także udział farmaceuci, który w swojej pracy polecają farmaceutyki swoim pacjentom. W trakcie wywiadów respondenci dzielili się własnymi opiniami, doświadczeniami oraz przemyśleniami, po czym starali się wypracować wspólne stanowisko. Każdy wywiad grupowy został zwieńczony wypełnieniem formularza ankiety przez uczestników. W ten sposób mogliśmy pozyskać ilościowe dane, odnoszące się do oceny marek produktów na skali Likerta.

Efekty

Wyniki badania marketingowego wykazały, że zarówno farmaceuci, jak i stałe użytkowniczki wykazują wysoką świadomość dostępnych na rynku produktów. Oceniają je najczęściej bardzo wysoko, gdyż cenią błyskawiczne i silne działanie jakie wykazują. Biorący udział w wywiadach fokusowych pracownicy aptek są jednak ostrożni w rekomendowaniu pacjentom tak silnych leków. Zgodnie twierdzili, że ich nieuzasadnione zażywanie może powodować uciążliwe skutki uboczne.

 

Badani wybrali także jedną wersję opakowania oraz reklamy, które ich zdaniem powinny zostać wykorzystane w kampanii marketingowej. Wskazali także konkretne hasła reklamowe, które w ich opinii przyczynią się do wysokiej sprzedaży produktu „Forte”.

 

Co zyskał Klient?

 

  • Rozpoznał pozycję własnej marki leków na tle konkurencji – pod względem ich znajomości w grupach użytkowniczek, oceny oraz skłonności do rekomendowania;
  • Została wybrana najlepsza w opinii uczestniczek badania koncepcja reklamy oraz opakowania. Zarazem Zamawiający dokonał ich usprawnienia uwzględniając pozytywne cechy pozostałych konceptów. Na podstawie uzyskanych wyników przekaz reklamowy odniesiono w głównej mierze do niezaspokojonych potrzeb i oczekiwań stałych użytkowniczek;
  • Klient w kampanii marketingowej wykorzystał hasła reklamowe, które w opinii docelowych konsumentek powinny przyczynić się do wysokiej sprzedaży badanego produktu „Forte”;
  • Wyodrębniono 5 kluczowych segmentów docelowych Klientek;
  • Zamawiający osiągnął 120% zakładanej sprzedaży leku po 3 miesiącach od rozpoczęcia emisji reklamy.  

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie korzyści może przynieść badanie rynku farmaceutycznego?

Badanie może przynieść wiele korzyści dla firmy farmaceutycznej, w tym zrozumienie potrzeb i preferencji konsumentów, lepsze poznanie konkurencji i trendów w branży, a także podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Jakie metody badawcze są najczęściej wybierane do badań rynku farmaceutycznego?

Najczęstsze metody badawcze stosowane w badaniach to badania jakościowe i ilościowe, w tym wywiady kwalifikacyjne, badania online i telefoniczne, a także analiza danych pierwotnych i wtórnych.

Czym różnią się badania rynku farmaceutycznego od innych badań rynkowych?

Badania rynku farmaceutycznego koncentrują się na sektorze farmaceutycznym i związanych z nim kwestiach, takich jak leki, urządzenia medyczne, czy programy zdrowotne. W porównaniu do innych badań rynkowych, badania rynku farmaceutycznego są bardziej złożone, ze względu na regulacje i wymagania dotyczące badań klinicznych.

English version
Badania ankietowe od 4 zł