Tag: badania opinii

Badania opinii klientów

Jeśli chcesz zachować konkurencyjność na rynku, stoisz przed koniecznością podjęcia działań w celu zapewnienia oraz utrzymania wysokiej satysfakcji Twoich Klientów. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli nie zadbasz o systematyczne pozyskiwanie ich opinii zwłaszcza na temat:

 

 •  oferowanych przez Ciebie produktów lub usług,
 • jakości obsługi tradycyjnej (w placówkach), elektronicznej i telefonicznej,
 • świadomości i wizerunku marki.

 

Wiedza na temat zadowolenia Klientów pozwoli Ci zapobiec ryzyku ich odejścia do konkurencji, a co za tym idzie spadku osiąganych zysków ze sprzedaży. Będziesz w stanie na bieżąco wdrażać konieczne zmiany w celu kreowania lojalności Klientów. Ich opinia jest niemalże na wagę złota, a my wiemy w jaki sposób ją monitorować. Potrzebne jest dokonywanie systematycznych badań ankietowych, co pozwoli w porę dostrzec obszary wymagające usprawnień.

 

Narzędzie do badania opinii Klienta

 

W naszej firmie badania opinii Klientów realizujemy m.in. posługując się w tym celu autorską aplikacją Cati-System. Jest to nowoczesne oprogramowanie, które nie wymaga instalacji na własnych serwerach – jego obsługa odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej (tryb pracy w chmurze SaaS). Do najważniejszym cech systemu można zaliczyć:

 

 • prostotę obsługi – bez problemów zdołasz samodzielnie zaprojektować i uruchomić ankietę, a także zarządzać wynikami badania na każdym jego etapie. Jakiegokolwiek kłopotu z wypełnieniem ankiety nie będą mieli również Twoi Klienci,

 • możliwość szybkiej edycji – możesz dowolnie modyfikować strukturę każdego pytania ankiety, dodawać nowe opcje do formularza oraz elementy graficzne i audiowizualne,

 • skuteczne zabezpieczenia danych – system ankietyzacji elektronicznej może zostać zabezpieczony za pomocą jednorazowego hasła lub unikalnego loginu i hasła,

 • wielodostęp – masz możliwość dowolnego zdefiniowania poziomu uprawnień dla użytkowników – administratora, monitorów oraz uczestników badania,

 • automatyczne raporty – w każdym momencie badania możesz skorzystać z modułu generującego raport graficzny na podstawie zebranych danych. System jest także dostosowany do prowadzenia automatycznej analizy statystycznej,

 • moduł śledzenia postępów badania.

Korzyści płynące z realizacji badań satysfakcji klientów oraz sposób ich realizacji

Nie jesteś zadowolony z wyników finansowych osiąganych przez Twoją firmę? Odnosisz wrażenie, że z każdym miesiącem coraz mniej klientów dokonuje u Ciebie zakupów. Jak najszybciej powinieneś zbadać, jakie są tego przyczyny. W przeciwnym razie może się okazać, że na trwale wypadniesz z rynkowego obiegu. Nie podejmuj żadnych decyzji pochopnie. Wcześniej skieruj się bezpośrednio do klientów, aby poznać ich opinię.

W jaki sposób prowadzi się badania opinii klienta?

Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na to, aby dowiedzieć się co klienci myślą o Twojej ofercie jest zapytanie się ich o to bezpośrednio w badaniach ankietowych. Są to pomiary o charakterze ilościowym, dzięki czemu wyniki można bez obaw uogólniać na pełną populację. Ankietyzacja może zostać przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Można zdecydować się między innymi na tradycyjne ankiety papierowe. W takim przypadku do badanych są kierowane kwestionariusze, a ich zadaniem jest wybór odpowiedzi z kafeterii. Badania tego typu mają uzasadnienie zwłaszcza w przypadku, kiedy badamy klientów z grupy o niewielkim rozproszeniu przestrzennym. Możesz na przykład rozdać klientom formularze ankietowe bezpośrednio w sklepach – po zakończonych zakupach.

Jeżeli jednak chcemy badać konsumentów z całej Polski, wtedy lepszym rozwiązaniem okaże się przeprowadzenie pomiarów internetowych (CAWI) lub telefonicznych (CATI). W tym przypadku bardzo pomocne jest posłużenie się nowoczesnym oprogramowaniem ankietowym. Kilka miesięcy temu na rynku pojawił się nowatorski program SurvGo. Jest to aplikacja pozwalająca na błyskawiczne prowadzenie badań ankietowych, automatyczne raportowanie oraz podgląd wyników na żywo z poziomu panelu administracyjnego. Alternatywną opcją może być ponadto realizacja badań terenowych CAPI. Wówczas ankiety są prezentowane respondentom na smartfonach lub tabletach. Badani mogą nie tylko udzielać odpowiedzi na pytania tekstowe, lecz także zapoznawać się z materiałami graficznymi oraz audiowizualnymi.

Pomiary mystery shopping

Warto także zastanowić się nad wyborem jakościowej metody badania satysfakcji klientów. W tym celu świetnie sprawdza się zwłaszcza technika tajemniczego klienta. Polega ona na przeprowadzeniu przez przeszkolonych audytorów wizyt w wybranych placówkach. Otrzymują oni scenariusz badania oraz ankietę oceny, która pozwoli im wystawić odpowiednie noty w zależności od tego, w jakim stopniu zostały spełnione standardy obsługi klienta.

Co możesz zyskać dzięki badaniom opinii klienta?

Jeżeli zdecydujesz się na badanie satysfakcji klientów, wówczas zdołasz w porę zareagować na zmieniające się potrzeby nabywców oferowanych przez Twoją firmę produktów czy usług. Będziesz w stanie zaproponować im to, czego nie zapewnia konkurencja i tym samym zyskać przewagę na rynku. Znając dokładnie cechy i oczekiwania konsumentów zdołasz również właściwie zaplanować kampanię marketingową – w tym spoty reklamy telewizyjnej. Dzięki temu unikniesz ponoszenia gigantycznych kosztów promocji, które nie przekładają się na skuteczność.

Podsumowanie

Pamiętaj więc o tym, aby nawiązać z klientami dialog. Pytaj ich o to, czego potrzebują i w jakim stopniu Twoja oferta spełnia ich oczekiwania. Gwarantujemy, że klient odwdzięczy Ci się lojalnością i będzie dzielił się ze znajomymi pozytywną opinią. Ankietowe badania satysfakcji klientów to najlepsza okazja ku temu, aby być o krok przed konkurencją.

Badanie omnibus

Czasem rozpatrywany problem badawczy można rozstrzygnąć dzięki zaledwie paru przemyślanym pytaniom, zadanym optymalnie dobranej grupie respondentów. Z myślą o klientach, którzy oczekują  szybkich i niedrogich badań rynku opartych na niewielkiej puli pytań przygotowaliśmy ekonomiczną ofertę Omnibus.

 

Badania omnibus to cykliczne ogólnopolskie ankietyzacje, które wykorzystują kwestionariusze ankiet budowane z niewielkich bloków pytań – każdy taki blok zgłoszony jest przez innego klienta i może dotyczyć dowolnej problematyki badawczej. Pozwala to zebrać pożądane informacje bez konieczności realizacji samodzielnych badań, a przez to  -   stanowi oszczędność czasu i ogranicza koszty ankietyzacji.

 

Co obejmuje produkt?

 • badanie ankietowe na próbie ogólnopolskiej, realizowane telefonicznie (CATI) lub internetowo (CAWI);
 • pomiar na reprezentatywnej próbie badawczej – próba badania omnibus obejmuje 1000 dorosłych Polaków i uwzględnia rzeczywisty podział społeczny ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania (województwo) oraz wykształcenie (dobór prowadzony jest w sposób proporcjonalny);
 • ankietyzację opartą o pojedyncze pytanie lub blok obejmujący kilka pytań;
 • opracowanie wyników w postaci zestawień tabelarycznych (wyniki prezentowane w postaci liczbowej i procentowej) – istnieje możliwość poszerzenia standardowego opracowania o graficzną prezentację wyników (wykresy) czy weryfikację hipotez statystycznych.

 

Jak to robimy?

Badanie omnibus prowadzone jest cyklicznie raz w miesiącu, a jego realizacja odbywa się na przestrzeni jednego tygodnia. Proces badawczy obejmuje przygotowanie zbiorczego kwestionariusza ankiety, realizację pomiaru ankietowe CATI/CAWI oraz obróbkę i analizę zebranego w jego toku materiału ilościowego – wyniki przekazywane są klientom już po 7 dniach od rozpoczęcia badania.

 

Chęć udziału w badaniu należy zgłosić z wyprzedzeniem – najlepiej na dwa tygodnie przed planowanym startem realizacji badania w danym miesiącu.

 

Dlaczego warto?

 • niskie koszty realizacji badania – zadanie pojedynczego pytanie w kwestionariuszu omnibus to koszt rozpoczynający się już od 400 zł;
 • krótki czas realizacji badania – uzyskanie wyników badania już po siedmiu dniach pozwala szybko wykorzystać wynikając z nich zalecenia i rekomendacje;
 • reprezentatywność próby – zapewnia to rzetelność uzyskanych wyników, opracowanych w oparciu o wskazania respondentów z całej Polski;
 • rzetelność i profesjonalizm – wieloletnie doświadczenie badawcze, przeszkoleni ankieterzy oraz wsparcie autorskiego oprogramowania (CATI-System) i własne studio CATI zapewniają, że każde nasze badanie omnibus jest źródłem najwyższej jakości danych;
 • przystępność analiz – przy prezentacji wypracowanych wyników wykorzystujemy przejrzyste zestawienia tabelaryczne (może je przedstawić w formie prezentacji PowerPoint oraz uzupełnić o dodatkowe moduły graficzne - wykresy);
 • elastyczność w zakresie przedmiotu badań – do ankietyzacji omnibus zgłosić możne jedno lub kilka pytań (blok) na dowolny temat (typowe badane zagadnienia to m.in. skuteczność kampanii reklamowej, znajomość marki, zwyczaje zakupowe, opinie o produkcie/usłudze).

 

Szczegóły obowiązującej oferty z zakresu badania omnibus, wraz z planowanym harmonogramem realizacji ankietyzacji, zawarto na stronie poświęconej usłudze Omnibus-CATI.

Analiza statystyczna

Analiza Statystyczna - BioStat®

Profesjonalne analizy i badania dla biznesu

Jeśli poszukują Państwo sprawdzonych i konkretnych rozwiązań dla własnej branży, nasze zróżnicowane metody badawcze z powodzeniem sprawdzają się zarówno w farmacji oraz medycynie jak i w różnych innych gałęziach biznesu. W zakresie analizy statystycznej proponujemy przeprowadzenie całego procesu badawczego, dzięki któremu będziesz mógł realizować nowe strategiczne decyzje w Twoim przedsiębiorstwie. Wykonamy dla Państwa:

 • Analizę danych wielowymiarowych, czyli wyciągamy wiedzę ze złożonych systemów i przedstawiamy ją za pomocą metod informatycznych,
 • Przeprowadzenie etapu wyciągania wniosków na podstawie zgromadzonych danych,
 • Definiowanie sądów w oparciu o skonstruowane przez nas modele prognostyczne,
 • i symulacyjne odnoszące się do zjawisk społeczno-gospodarczych.

 

Metody stosowane przez naszych ekspertów

Dzięki zróżnicowanym technikom badawczym analizy statystycznej możemy wprowadzić rozwiązania, które poprawią wizerunek Twojej marki w branży, a także wpłyną na rozwój Twojego biznesu. Wielowymiarowa analiza statystyczna pozwoli:

 • Ocenić ryzyka odejścia klienta od marki – modele analiz Churn,
 • Przewidzieć lojalności klientów wobec Twojej firmy,
 • Prognozować sprzedaż oraz utrzymanie produktów i usług na rynku,
 • Analizować ryzyko kredytowe i ryzyko niewypłacalności klientów,
 • Konstruować modele ryzyka nadużyć (fraud detection models),
 • Sprawdzić skuteczności kampanii promocyjnych i reklamowych,
 • Zbadać świadomość spontaniczną i wspomaganą marki,
 • Zbadać opinię klientów.

 

W jakim zakresie udzielamy konsultacji:

1. Planowanie badania

 • Dobór próby,
 • Przygotowanie ankiety/kwestionariusza,
 • Planowanie źródeł danych i desk research.

2. Zbieranie danych

 • Badania ankietowe (CATI, CAPI, CAWI, badania na panelu badawczym),
 • Kodowanie kwestionariuszy - np. w systemie SurvGo™ i panelu badanie-opinii.pl,
 • Wysyłka ankiet do grupy docelowej (SMS, mail, kontakt bezpośredni z respondentem),
 • Przygotowanie ankiety/kwestionariusza,
 • Gromadzenie danych z publicznych baz danych oraz zbiorów komercyjnych,
 • Metaanaliza.

2. Analiza statystyczna

 • Statystyki opisowe,
 • Testy statytsyczne, analizy porównawcze,
 • Analizy korelacji i zależnosci zjawisk,
 • Wizualizacja wyników (wykresy, grafiki),
 • Interpretacja wyników, wnioski i rekomendacje.

 

Badania konsumentów – nowatorskie rozwiązanie panel badawczy SurvGoTM + Panel Badanie-opinii.pl
Przebieg działań, w trakcie których zbierane są i  przetwarzane dane, poddawane następnie statystycznym metodom analiz, wspomaga system SurvGo™. Autorski system stworzony przez zespół Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Bezbłędna walidacja oraz kodowanie danych są zagwarantowane przez funkcje tego nowatorskiego systemu. Możliwość Back’upu, umożliwia wprowadzenie zabezpieczeń na najwyższym poziomie. Wiele funkcji systemu nie oznacza jednak trudności w użytkowaniu. Klienci sprawnie posługują się intuicyjnym interfejsem, samodzielnie tworząc ankiety i wysyłając je do respondentów.

 

Na czym to polega?

 1. Intuicyjny kreator SurvGoTM pozwana na szybkie zbudowanie ankiety w wersji online.
 2. Masz możliwość wyboru sposobu realizacji badania ankietowego – wysłka do znajomych, link otwarty (do publikacji w mediach społecznościowych czy na Twojej stornie www), ankieta SMS a także – co jest innowacyjne - możliwość przeglądu panelu badawczego (badanie-opinii.pl) i dobór celowy lub losowy respondentów z tej bazy.
 3. Wysyłka ankiety do respondentów.
 4. Wyniki już w 24h. Monitoring procesu gromadzenia w czasie rzeczywistym. Możliwość przeglądu wyników w każdym momencie i korekty grupy docelowej lub innych filtrów.


Oprogramowanie umożliwia raportowanie efektów analizy statystycznej w automatyczny sposób. Zestawienia wyników w formie tabelarycznej, a także przejrzystych wykresów program generuje w czasie rzeczywistym trwania badań. Klient może pobrać kompletną bazę danych respondentów (poza danymi osobowymi i danymi wrażliwymi – plik jest w postaci zanonimizowanej).

 

My analizujemy - Ty rozwijasz swój biznes

Od 15 lat zespół ekspertów firmy BioStat® tworzy wysokiej jakości usługi dla sektora badawczo-rozwojowego. Dostosowujemy  najlepsze metody badań do Twojej działalności. Rekomendacje największych polskich i europejskich firm rynków FMCG, farmaceutycznego, medycznego dają pewność, że nasze zaangażowanie w sprawy Twojej firmy będzie przebiegało na najwyższym poziomie – na każdym etapie przebiegu analiz.

Zaufaj marce Biostat® rozpocznij dynamiczną ekspansję w swojej branży!

Zobacz więcej: Analiza statystyczna w BioStat®

English version
Badania ankietowe od 4 zł